Evaluaties 10-10-‘10 BES-eilanden

plaskerk-2013Willemstad – Eilandsraden van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES) en de bevolking zullen worden betrokken bij de ‘kleine’ en de ‘grote’ evaluatie van 10-10- ‘10. Dit laat de Nederlandse minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ronald Plasterk weten in zijn antwoord aan de Tweede Kamer na het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko) dat afgelopen januari heeft plaatsgevonden op de eilanden in het Caribische deel van het Koninkrijk.

Advertentie

Volgens Plasterk is het aan de Bestuurscolleges om de evaluaties vorm te geven.
Bij de ‘grote’ evaluatie van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wol- BES) en Wet Financiën Bonaire, Sint Eustatius en Saba (FinBES) zal de bevolking moeten worden betrokken.
De wijze waarop dit zal gebeuren zal de komende tijd nader vorm moeten krijgen. Afgelopen november berichtte Plasterk al over het oprichten van een gezamenlijke werkgroep die belast is met het formuleren van de evaluatieopdracht.
Uiterlijk in juni zal Plasterk de kamer de evaluatieopdracht zenden.
De ‘kleine’ evaluatie ziet toe op de wijze waarop de Rijkscoördinatie Caribisch Nederland wordt vormgegeven.

,,Het streven naar effectiviteit en efficiency staat daarbij voorop, en vraagt dus vooral overleg met de openbare lichamen en de departementen. De opzet van de bestuurlijke commissie die met deze evaluatie is belast voorziet onder meer in gesprekken met Bestuurscolleges en Eilandsraden”, aldus Plasterk.

Plasterk liet de Kamer ook weten dat de procedure tot benoeming van een nieuwe Gezaghebber op Bonaire inmiddels in gang is gezet.
In mei 2011 werd Wilbert Stolte voor deze functie benoemd.
Hij is aangesteld voor een periode van zes jaar, maar zal tot mei dit jaar aanblijven.
De media in binnen- en buitenland stonden de afgelopen maanden bol van het gerucht dat Stolte drie jaar eerder vertrekt dan gepland na berichten dat hij zich had bemoeid met justitiële onderzoeken tegen politici van de regerende christendemocratische UPB. Ook de procedure tot benoeming van een nieuwe Gezaghebber op Bonaire is volgens Plasterk inmiddels in gang gezet.
Er is onder andere vastgelegd dat de Eilandsraad uit zijn midden een vertrouwenscommissie kan instellen.
Plasterk zal met het Eilandsbestuur overleggen of de afronding van deze procedure afhankelijk is van de nieuw te benoemen rijksvertegenwoordiger.
Gezaghebber Lydia Emerencia van Bonaire heeft in november haar ontslag aangeboden nadat een meerderheid van de Eilandraad het vertrouwen in haar had opgezegd.
Zij zal als Gezaghebber aanblijven tot 1 maart.
Afgelopen januari werd zeer verheugd gereageerd op het verloop van het Ipko-overleg. ‘Ipko wonder van Willemstad’ kopte deze krant toen.
Opmerkingen of vragen over netelige kwesties die tijdens het overleg in januari op de agenda stonden, zoals integriteit, racisme, discriminatie en tolerantie kwamen in de Beantwoording Kamervragen van Plasterk niet aan de orde.
Het volgende Interparlementair Koninkrijksoverleg wordt begin juni in Den Haag gehouden.

Bron: Antilliaans Dagblad

Advertentie

back home

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *