Economie traag uit dal

Verdere krimp verwacht in 2013

Willemstad – Na de recessie in 2009 als gevolg van de mondiale economische neergang na het uitbreken van de internationale financiële crisis, heeft de Curaçaose economie zich niet duurzaam kunnen herstellen.

In 2010 en 2011 was nog sprake van een voorzichtige opleving, maar voor 2012 wordt weer een kleine krimp verwacht (- 0,1 procent).
Aldus de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) op het verzoek van het Antilliaans Dagblad om een terugblik op 2012 en vooruitblik op 2013.
Onder invloed van het trage herstel van de wereldeconomie en de ingrijpende maatregelen die nodig zijn om begrotingsevenwicht te bereiken, zal de Curaçaose economie naar verwachting verder krimpen in 2013 (-1,6 procent).
Aldus de CBCS.

Overigens is de (interim- )regering somberder, want in de pas gepresenteerde ontwerpbegroting 2013 wordt uitgegaan van een reële economische groei van -2,2 procent. Deze krimp in 2012, zo legt de CBCS uit,

,,is het gevolg van het instabiele politieke klimaat op het eiland, de hogere inflatie en de verslechtering van de wereldeconomie.”

Dit vertaalde zich in een daling van de binnenlandse bestedingen die echter voor een groot deel werd gecompenseerd door een verbetering van de netto buitenlandse vraag.

,,Zowel de particuliereals de overheidsbestedingen namen af. De afname van de particuliere bestedingen kwam door een daling van de consumptie, omdat de hogere inflatie de koopkracht van de consument heeft uitgehold.”

Zo vervolgt de analyse.
De investeringen lieten wel een kleine groei zien als gevolg van onder meer het onderhoudsproject van de Isla-raffinaderij, de renovatie van enkele hotels, de uitbreiding van de waterproductie en het ambitieuze Ctex-project (Curaçao Technology Exchange.

De Centrale Bank:

,,De lagere overheidsbestedingen waren geheel toe te schrijven aan een daling van de overheidsconsumptie door de geleidelijke afname van het ambtenarenapparaat en minder uitgaven aan goederen en diensten.”

De netto buitenlandse vraag nam toe, omdat de exporten sneller groeiden dan de importen.

,,De exportgroei werd voornamelijk gedragen door het toerisme, de vrije zone, de transportsector en de raffinaderij.”

De inflatie wordt door de CBCS geschat op 3,2 procent in 2012, aanzienlijk hoger dan de 2,3 procent in 2011.
De hogere inflatie is vooral het gevolg van de verhoging van het omzetbelastingtarief van 5 naar 6 procent per 1 januari 2012 en de hogere benzineprijzen en nutstarieven.
De inflatie zal in 2013 relatief hoog blijven op ongeveer 3 procent, meent de Centrale Bank, onder invloed van de verhoging van belastingen en premies.
Het effect van deze verhogingen zal naar verwachting enigszins worden verzacht door gemiddeld wat lagere internationale olie- en voedselprijzen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *