AD: 300.000 voor voorlichter Curacaohuis

Minister President Ivar Asjes geeft ex-Voorlichtster Curaçaohuis Marije Berkhouwer volledige rehabilitatie door haar een peperdure schikking mee te geven

Minister President Ivar Asjes geeft ex-Voorlichtster Curaçaohuis drs. Marije Berkhouwer volledige rehabilitatie middels een peperdure schikking


W i l l e m s t a d / D e n Haag – Minister-president Ivar Asjes (Pueblo Soberano) heeft ingestemd met een voor het land opmerkelijk dure vertrekregeling die Gevolmachtigde minister Marvelyne Wiels (eveneens PS) heeft getroffen met het voormalige hoofd Voorlichting van het Curaçaohuis, Marije Berkhouwer.

Bronnen in regeringskringen melden deze krant dat de in september vorig jaar door Wiels weggestuurde functionaris haar volle loon krijgt uitbetaald over de zeven maanden die zijn verstreken sinds zij thuis zit.

Daarnaast is haar een schadeloosstelling toegekend die ver uitstijgt boven wat gebruikelijk is bij arbeidsgeschillen. Alles bij elkaar opgeteld bedraagt de rekening voor het land volgens een voorzichtige raming zo’n 300.000 gulden.

Of de premier de Raad van Ministers over het schikkingsvoorstel heeft geïnformeerd, is niet bekend. Wel is er in november door Asjes als minister van Algemene Zaken een Landsbesluit ondertekend waarmee Wiels werd gemachtigd het dienstverband met Berkhouwer te beëindigen.

Met de peperdure vertrekregeling heeft de premier zijn partijgenote behoed voor een pijnlijke rechtszaak.

Asjes geeft ex-Voorlichtster Curaçaohuis Marije Berkhouwer volledige rehabilitatie door haar een peperdure schikking mee te geven

ex-Voorlichtster Curaçaohuis Marije Berkhouwer moest na 7 jaar uitstekend functioneren onder GevMins Van der Plank, Comenencia, en Osepa, enkele maanden na aantreden het aantreden Marvelyne Wiels wijken voor een partij-sympatisant

ex-Curaçaohuis Hoofd Communicatie en Voorlichting drs. Marije Berkhouwer moest na 7 jaar uitstekend functioneren onder GevMins Van der Plank, Comenencia en Osepa, enkele maanden na aantreden het aantreden GevMin Marvelyne Wiels wijken voor een partij-sympatisant

Berkhouwer was sinds 2005 in dienst van wat toen nog het Antillenhuis was. Zij heeft voor in totaal vijf Gevolmachtigde ministers van verschillende politieke kleur gewerkt: Paul Comenencia, Marcel van der Plank, Sheldry Osepa, Roy Pieters en Wiels. Tot de komst van die laatste, in juni 2013, is haar functioneren nooit onderhevig geweest aan enige kritiek.

Slechts enkele maanden na haar aantreden medio juni 2013 besloot Wiels zich van Berkhouwer te ontdoen. Dat gebeurde op een moment dat er onder de medewerkers van het Curaçaohuis groeiende onvrede was over het autoritaire optreden van hun nieuwe baas.

Niettemin kwam het per direct op straat zetten van hun collega als een donderslag bij heldere hemel. Berkhouwer legde zich, bij het ontbreken van een motivering, niet neer bij haar ontslag en maakte duidelijk haar werk te willen hervatten.

Haar positie in een eventuele juridische procedure werd sterker toen bleek dat Wiels al veel eerder had geregeld dat er een nieuwe voorlichter klaarstond. Het werd er voor de Curaçaose overheid niet beter op toen de Gevolmachtigde minister Berkhouwer in november tijdens een persconferentie in Willemstad betichtte van racistische uitspraken zonder daarvoor de bewijzen te willen aandragen.

MinPres Asjes geeft zegen aan peperdure schikking met door GevMin Marvelyne Wiels weggestuurde functionaris

MinPres Asjes geeft zegen aan peperdure schikking met de door GevMin Marvelyne Wiels geblunderde vervangen en publiekelijk belasteren van de uitstekend functionerende Hoofd Communicatie & Voorlichting Curaçaohuis drs. Marije Berkhouwer

Aangezien medewerkers van het Kabinet van de Gevolmachtigde minister in Den Haag onder het Nederlands arbeidsrecht vallen, dreigde de kwestie voor een rechtbank in Nederland te zullen worden uitgevochten. Hoewel de vergoedingen die Nederlandse rechters in arbeidsgeschillen toekennen de afgelopen jaren fors zijn versoberd, kunnen werkgevers die blaam treft op een pittige boetedoening rekenen. Wiels heeft het risico – daarbij geruggensteund door premier Asjes – van een publieke terechtwijzing niet willen nemen.

De hoogte van de vertrekregeling mag worden uitgelegd als een volledige rehabilitatie van Berkhouwer. Zij was gisteren onbereikbaar voor commentaar, maar op haar Facebook- pagina staat dat zij sinds 1 april 2014 niet meer in dienst is van het Curaçaohuis.

De Gevolmachtigde minister heeft bij monde van Berkhouwers opvolger Jassir de Windt laten weten om privacyredenen geen vragen te beantwoorden over personele aangelegenheden. Asjes was gisteren niet bereikbaar voor commentaar.

Bron Antilliaans dagblad

Door René Zwart

 

Zie ook vandaag:

Zie ook: Drie ton voor weggestuurde Voorlichter

Zie ook: Opinie ex GevMin Van der Plank: Curaçaohuis op instorten?

Zie ook: Leeflang wil duidelijkheid Curaçaohuis

Zie ook:  Osepa door Marvelyne Wiels uitgemaakt voor mietje

Eerder hierover:

Voor een volledig overzicht: 

Dossier: Marvelyne Wiels – Gevolmachtigde Minister van Curaçao

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *