27 C
Willemstad
• zondag 3 december 2023

PBC | Betere kwaliteit benzine en diesel op weg naar Curaçao, diesel iets later

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Vanaf het eerste kwartaal van 2024 krijgt Curaçao uitsluitend brandstof van betere kwaliteit aan de pomp. Minister van Economische Ontwikkeling, Ruisandro Cijntje, bevestigt dat...

NTR | Frustratie om geldautomaten op Bonaire

Marit Severijnse Opnieuw zijn er problemen met verschillende geldautomaten op Bonaire. Meerdere keren per week kan het gevraagde bedrag niet worden gepind, lukt geld storten niet of zijn...

CC | Thieves use drones for business break-ins

WILLEMSTAD – In an investigation into business break-ins, the police have arrested several suspects, including a man skilled in operating a drone. During the investigation, this suspect...

DH | Solicitor-General requests 17-month sentence on first day of Frans Richardson’s

The “LEA building” in Philipsburg. PHILIPSBURG--Considering it proven that Frans Richardson (55) accepted bribes totalling US $94,800 and abused his position as a Member of Parliament (MP), the...

Telegraaf | Trump verliest presidentiële immuniteit in zaak Capitoolbestorming

WASHINGTON - Het Amerikaanse Hof van Beroep heeft besloten dat Donald Trump geen presidentiële immuniteit heeft in de verkiezingszaak rond de bestorming van het Capitool. Dat betekent...

Democracy now! | Friday, December 1, 2023

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertisement -spot_img

De Centrale Bank van Aruba

HomeNieuwsDe Centrale Bank van Aruba

Uitzichtloze remise

De Centrale Bank van Aruba (CBA) publiceerde op 11 mei 2012 de financiële cijfers over 2011 (Annual Statistical Digest 2011 (ASD 2011). Uit de gegevens blijkt dat het tekort tussen overheidsinkomsten en –uitgaven steeds groter wordt. In 2009 nam het tekort toe tot 120.2 miljoen florin, in 2010 tot Afl. 173.3 miljoen en in 2011 tot Afl. 311.4 miljoen. De economische groei in 2011 bedroeg een opmerkelijke 8.9%, terwijl de groei in 2010 afnam met 3.2%. De verdere financiële gegevens lijken een dergelijke extreme groei niet te rechtvaardigen. De totale overheidsschuld bedraagt thans Afl. 2.771.9.

 

Het aantal verkeersongevallen en de criminaliteit namen in 2010 aanzienlijk toe. Sinds enkele jaren wordt het aantal verwijderde of uitgezette illegale vreemdelingen niet meer bijgehouden. De gegevens over onderwijs over 2010 en 2011 ontbreken. Op grond van de consumerprice-index is Aruba het duurste land binnen het Koninkrijk. De schuld aan de APFA steeg in 2011 tot Afl. 212.9 miljoen. De schuld van de overheid aan de SVB bedroeg 95.4 miljoen in 2011. Voor 2012 wordt het operationeel tekort van de SVB geschat op Afl. 43.5 miljoen. Private loans in 2010 bedroegen Afl. 63.2 miljoen in 2010 en 226.6 miljoen in 2011. Dit betekent dat ook de bevolking meer schulden maakte. In 2011 werd door Aruba 137.4 miljoen aan rente op leningen betaald. Voor Nederland was dat 10.4 miljard euro. De Nederlandse staatsschuld bedraagt thans 405.5 miljard euro.

 

Opmerkelijk is dat de cijfers van de CBA nog steeds aanzienlijk afwijken van de gegevens van het CBS. Waarom dat is wordt nergens duidelijk. Ook zijn de cijfers zonder uitleg tot 2000 weer naar boven bijgesteld, met name wat betreft de buitenlandse en binnenlandse overheidsschuld. In januari 2012 bedroeg het aantal inwoners (volgens de CBA) in 2009 nog 106.794, voor 2010 was dat 108.163. In mei 2012 waren deze aantallen naar beneden bijgesteld tot 102.057 (2009), 102.135 (2010) en 102.411 (2011). Aanpassing van bevolkingsaantal vond ook plaats onder het vorige kabinet Eman, wellicht om de groeiende aantallen toegelaten vreemdelingen te maskeren?

 

De zwaartekracht van de stijgende schuldenlast

De financiële huishouding van overheden is door de kredietcrisis verder verslechterd. Het risico bestaat dat een zichzelf versterkend proces ontstaat: de rentelasten op de hoge staatsschuld worden zo groot dat de begroting steeds verder uit evenwicht raakt, waardoor alleen al voor de rentebetalingen nieuwe schulden moeten worden gemaakt. De omvang van de staatsschuld verschilt van land tot land. Voor de eurozone lag dit in 2008 op circa 70%, maar in Italië en Griekenland op circa 100%, terwijl de Luxemburgse staatsschuld met circa 13% zeer bescheiden was. De grootste barrière voor een sluitende begroting zijn de te hoge schulden van landen, bedrijven en huishoudens. Daardoor lijkt de crisis onoplosbaar. De ultieme maatregel zou een hogere inflatie zijn.

 

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) deed onderzoek naar de financiële situatie van de Nederlandse burger. Ruim 3,7 miljoen huishoudens in Nederland leende in 2011. Vooral het aantal informele leningen steeg. Wanneer rood staan ook tot een lening wordt gerekend heeft 62% van de huishoudens het afgelopen jaar een lening gehad. Eén op de vijf huishoudens (19%) staat structureel, iedere maand, rood.

 

De 3% norm

De schuldquota van Aruba ligt dit jaar tegen de 60% van het GDP. De Valero raffinaderij is nog buiten bedrijf. Ten onrechte melden de Arubaanse politici dat de ‘internationale’ 3% norm die gesteld wordt aan het begrotingstekort, óók in Aruba wordt gehaald. De 3% norm is het maximale verlies dat een land jaarlijks ‘verantwoord’ zou mogen maken. Dit is echter geen deugdelijke begrotingsdiscipline omdat de schulden blijven toenemen. Bovendien is de 3% norm ingesteld om de euro te redden en is helemaal geen internationale monetaire maatstaf. Juan David Yrausquin (AVP) riep 23 mei 2012 op tot een politiek debat, waarin de partijen in het parlement zich uitspreken over hoe zij menen het begrotingstekort met de afgesproken 3% terug te brengen. Het volk moet weten hoe het met de ’s Lands financiën staat vanwege het komende verkiezingsjaar. De waarheid is echter zéér onaangenaam. De overheidsschuld steeg in 2009 met 8%, in 2010 met 5.6% en in 2011 met 2.7%. Dat laatste percentage lijkt laag, maar de enorme stijging van de overheidsschuld met Afl. 311.4 miljoen wordt verdoezeld door de onverklaarbare stijging van het GDP met 8.9% (zie eerder artikel ‘Griekse toestanden in Aruba’). De 3% norm vermeld door Yrausquin en de minister van Financiën is dan ook inhoudsloos. Het begrotingstekort zal ingrijpend moeten worden verlaagd onder gelijktijdige omvangrijke uitgavenbeperkingen. Zou de regering werkelijk de 3% norm willen aanhouden dan had in 2010 Afl. 43.9 miljoen (3.2%) en in 2011 Afl. 167.7 miljoen (13%) bezuinigd moeten worden.

 

Jaren

2009

2010

2011

Inkomsten overheid

1108.8

1183.9

978.4

Uitgaven overheid

1229.1

1357.2

1289.8

3% GDP grens begrotingstekort

143.3

129.4

143.7

Begrotingstekort

120.2

173.3

322.5

Bedrag bezuiniging om 3% grens te bereiken

-43.9

-167.7

Uitgaven overheid verlagen om 3% grens te halen

1313.3

1122.1

Percentage bezuiniging van de overheidsuitgaven

-3.2%

-13%

 

Babbelzieke zelfverheerlijking en schuldenvortex

De Caribische nieuwsbladen staan vol met politiek inventieve zelfverheerlijking. De Curaçaose munt is kwetsbaar door het tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans. Dit geldt ook voor Aruba. De overheid zwijgt als het graf over de maatregelen die nodig zijn om de steeds hoger wordende staatsschuld te verminderen. De AVP zou de staatsschuld toch binnen enkele jaren reduceren en het begrotingstekort verminderen tot 0?. Slechts politici met visie en durf kunnen op korte termijn een strategisch beleid voor structurele bezuinigingen opstellen en uitvoeren. Ook moeten er maatregelen worden genomen die snel geld opleveren en niet alleen lastenverzwaringen zijn.

 

Voorstellen voor bezuinigingen

  1. Inkrimping overheidspersoneel (zie steeds hogere uitgaven aan salarissen in tabel 2D GOVERNMENT FINANCIAL OPERATIONS (II) van het CBA Statistics 2011, p. 98).
  2. Grondige reorganisatie van het overheidsapparaat door samenvoeging departementen/diensten, Arubahuis/Gevolmachtigde Minister in de USA en privatiseringen van bepaalde activiteiten.
  3. Afschaffing/vermindering dienstauto’s en vermindering dienstreizen van politici.
  4. Komende twee jaren geen salarisverhoging voor de overheid en gesubsidieerde instellingen en herziening/versobering ‘afscheidsregeling’ ministers en parlementariërs.
  5. Bevriezing van het minimumloon komende twee jaar.
  6. Invoering van een bijvoorbeeld Receptenbijdrage van Afl. 10,-. Invoering eigen risico bij de AZV op basis van inkomen. Herziening bezoldiging specialisten en verlaging kosten medicijnen, alleen ‘generics’.
  7. Herziening/bevriezing van subsidies en onmiddellijke invoering van een BTW.
  8. Terugbrenging van uitkeringen o.a. door verlaging aantal werklozen, omscholing en een strikt beleid bij toelating van vreemdelingen op de arbeidsmarkt
  9. Verbetering overheidsadministraties om misbruik van AOV en AZV te verkomen. Door het niet uitschrijven van zowel Arubanen als vreemdelingen is het makkelijk terug te komen voor medische behandeling, zoals een operatie in het ziekenhuis op aanraden van een dokter in het buitenland. Ook worden zo ten onrechte AOV-rechten opgebouwd. Betere controle op de feitelijke woonplaats is nodig.
  10. Verbetering van het investeringsklimaat is nodig, evenals herziening van het belastingsysteem met de invoering van BTW, verbetering van de toerismemarketing, het bevorderen van innovatie en vooral verbetering van het onderwijs.

 

Publieke moraal

Good Government is Bad Politics en Bad Government is Good Politics, zei Mito Croes al in 1995. Good Politics lijkt blijvend aan de macht. Bas Heine schreef in het NRC van 2 juni 2012 een behartenswaardige column over de moraal van bestuurders. “In een samenleving die doordrenkt is van het geloof in de markt” (zie gewenste economische groei van 8,9% in 2011 als rookgordijn voor stijgend begrotingstekort), “is het publieke belang iets virtueels – fijn om over te praten, fijn om anderen aan te herinneren, zonder dat het een weerslag in het eigen leven en handelen krijgt. Of men verplaatst de morele betrokkenheid ver buiten de eigen omgeving, een soort outsourcing van de publieke moraal”, zoals duurzame energie (ooit in eigen land), het democratisch Koninkrijksdeficit, een sluitende begroting over vijf jaar, dienstreizen naar verre landen zonder duidelijk doel, theoretisch goede betrekkingen binnen het Koninkrijk – verslaafden en rampenslachtoffers elders. “Bij zijn aantreden kortte de nieuwe Franse president Hollande zichzelf en zijn ministers met dertig procent in hun salaris. Hij nam de trein naar Brussel in plaats van een privéjet en schoof bescheiden aan in de studio van het televisiejournaal, in plaats van een cameraploeg op het Élysée te ontbieden. Anders dan zijn voorganger laat Hollande zien dat eisen aan de samenleving ook eisen aan hemzelf inhouden. Dat is de nieuwe publieke moraal”. Het is afwachten of Caribische politici over hun eigen schaduw heen kunnen springen en het publiek belang willen dienen in woord én daad.

 

John de Vries en Renée van Aller

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties