Curacao.nu | Veiligheid Caribisch gebied roept om versterking Koninkrijksrelaties

Persbureau Curacao

De Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) roept de landen in het advies ‘Veiligheid en rechtsorde in het Caribisch gebied’ op tot veel nauwere samenwerking.

Den Haag – De veiligheid en rechtsorde van het Koninkrijk staan onder druk, zowel in Nederland als  in het Caribisch gebied.

Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten zijn op elkaar aangewezen om ondermijnende drugscriminaliteit en sociaaleconomische achteruitgang terug te dringen. De Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) roept de landen in het advies ‘Veiligheid en rechtsorde in het Caribisch gebied’ op tot veel nauwere samenwerking.

‘Het Statuut van het Koninkrijk vormt geen belemmering, maar biedt juist mogelijkheden voor effectievere krachtenbundeling. Verbeteringen van rechtshandhaving, mensenrechten en duurzame ontwikkeling maken daar onlosmakelijk deel van uit.

De landen van het Koninkrijk hebben op deze terreinen de afgelopen tien jaar onvoldoende vooruitgang geboekt. Daarom is een stevige aanpak nodig’, aldus prof. Joris Voorhoeve, voorzitter van de commissie die het AIV-advies heeft voorbereid.

Koninkrijk-op-eieren

Lees het hele artikel op Koninkrijk.nu

Bron: Curacao.nu

Een Reactie op “Curacao.nu | Veiligheid Caribisch gebied roept om versterking Koninkrijksrelaties

 1. AIV zegt inzake de eilanden: Nederland moet dit, Nederland moet dat.
  Maar het belangrijkste obstakel daarbij blijft in hun lijvig verslag onderbelicht:
  Curacao zegt: Nederland bemoei je niet met ons, blijf weg ( behalve geld geven). Immers it takes two to tango.
  Het AIV-rapport geeft weinig zaken die niet al bekend waren maar….zie boven.
  Het rapport geeft wel vele, bekende, problemen maar nauwelijks oplossingen, behalve de goede raad de knelpunten op te lossen. Maar hoe, daarop geven zij geen afdoende praktisch antwoord.Onderste lade ermee.
  Voor gehele verslag zie website AIV.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *