CPA benadeeld in deal met CDM

WILLEMSTAD — Wordt de schuld van de nv Curaçaose Dok Maatschappij (Dok) aan de havenautoriteit CPA kwijtgescholden of afgelost? Minister van Economische Ontwikkeling, Abdul Nasser el Hakim, spreekt zichzelf tegen.

El Hakim heeft in een persbericht van 27 juli gesteld dat de schuld van Dok aan CPA is kwijtgescholden (‘e debe a wòrdu eliminá’).
In een gisteren uitgebracht persbericht spreekt de minister echter van een betalingsregeling (plan di pago).
Het lijkt er in ieder geval nog steeds op dat CPA wordt benadeeld door de nieuwe overeenkomst met de Dok Maatschappij.
Aanleiding voor de berichtgevingen rond de schuld van Dok aan CPA is de ondertekening van een ‘Termination Agreement’ (beëindigingovereenkomst) tussen Dok en CPA op 28 juni.
Deze hield een beëindiging in van de overeenkomst dat Dok elk jaar CPA moet betalen voor de huur van de EEG-kade en de kranen op de kade, plus haven- en liggelden.

Op dezelfde dag werd een nieuw contract ondertekend, met een geheel andere strekking.
De beëindigde overeenkomst liep sinds 1985.
De laatst goedgekeurde jaarrekening van CPA was die van 2009.
Hierin heeft CPA een vordering op Dok opgenomen van 41,9 miljoen gulden.
Deze vordering is in de loop der jaren opgelopen.
In 2008 was deze schuld nog 40 miljoen en in 2010 moet deze om en nabij de 44 miljoen gulden zijn geweest.

De ‘Termination Agreement’ werd ondertekend door Dok-directeur Errol Martina en interim-directeur van CPA Humberto de Castro.
In deze overeenkomst erkent Dok een schuld te hebben aan CPA van 38,8 miljoen gulden. Hiervan werd een claim van Dok aan CPA van 3,7 miljoen gulden afgetrokken, waarmee men op ongeveer 35 miljoen gulden uitkwam.
Dit is interessant, aangezien deze claim voorheen in twijfel werd getrokken door Dok.
In de ‘Termination Agreement’ staat niet per welke datum de schuld het bedrag van 38,8 miljoen heeft bereikt.
Volgens de jaarrekeningen van CPA zou dit eind 2007 moeten zijn.
Ook over de rechtmatigheid van de claim van Dok op CPA wordt niets gezegd.
Zolang Dok de kades en kranen in gebruik heeft, bestaat er een dispuut over zowel de facturen van CPA aan Dok als de zogenaamde claim van Dok op CPA.
Een dispuut dat nooit is opgelost.

Nieuw contract
Op 28 juni werd ook een ‘Concession en Lease Agreement’ ondertekend tussen CPA en CDM Holding NV (CDM) voor de duur van 25 jaar (nota bene: de beëindigde overeenkomst was niet met de holding).
Dit contract is ondertekend door De Castro en president-commissaris van CDM Rudolph Garmes.
Daarin werd afgesproken dat per 1 januari dit jaar CDM een jaarlijkse concessie aan CPA betaalt.
In 25 jaar zal CPA in totaal 23 miljoen gulden aan concessie betalen.
Daarnaast betaalt CDM ook een maandelijks huurbedrag.
In 25 jaar zal dat totaal 34,5 miljoen gulden bedragen.

Betalingsregeling
In de komende 25 jaar zal CPA dus in totaal 57,5 miljoen gulden moeten ontvangen van CDM. Volgens het persbericht van minister El Hakim van gisteren is er een betalingsregeling getroffen voor de schuld van 35 miljoen gulden.
Mits er naast de ‘Termination Agreement’ en de ‘Concession and Lease Agreement’ geen ander document bestaat voor een aparte betalingsregeling van de erkende schuld van 35 miljoen, kan geconcludeerd worden dat deze door Dok (de werkmaatschappij) aan CPA betaald zal worden van het bedrag dat CDM (de holding) in de komende 25 jaar aan concessie en huur aan CPA gaat betalen.

Met andere woorden: dat een deel van de betaling, zoals opgenomen in de nieuwe overeenkomst, eigenlijk een aflossing van de schuld is.

Kwijtschelding
De huur die in 25 jaar 34,5 miljoen gulden oplevert zou dan bestemd zijn voor betaling van de ‘oude’ erkende schuld van 35 miljoen.
Maar het restant, 23 miljoen aan concessie, is bij lange na niet gelijk aan het bedrag dat CPA van Dok zou blijven ontvangen mocht het in de komende 25 jaar de huur voor kades, kranen en haven- en liggelden in rekening blijven brengen.
Dit bedrag is meer dan 2 miljoen gulden per jaar en zal over 25 jaar op minimaal 50 miljoen gulden uitkomen.
CPA ontvangt maar 23 miljoen aan concessie, dus blijft er een gat van 27 miljoen aan misgelopen inkomsten over.
Daar komt bij dat de erkende schuld ongeveer overeenkomt met de schuldpositie in de boeken van CPA per eind 2007.
Dus de jaren 2008 tot en met 2011 (vier jaar 2 miljoen per jaar) worden helemaal niet terugbetaald.

27 miljoen plus 8 miljoen is 35 miljoen.
Hierbij opgeteld de bijna 4 miljoen gulden van de claim van Dok aan CPA waarover een dispuut bestaat dat nooit is bijgelegd en het dus de vraag is of deze claim wel rechtmatig is, komt de totale derving voor CPA uit deze ‘deal’ op minimaal 40 miljoen gulden.
Dat komt al aardig dicht in de buurt van de totale schuld van Dok aan CPA tot en met 2011. Dat verklaart dan ook het persbericht van El Hakim van 27 juli waarin hij stelt dat de schuld van Dok aan CDM wordt kwijtgescholden.
Een schuld waarvoor CPA de afgelopen jaren een voorziening heeft getroffen op de begroting.

Noch El Hakim, noch Martina, noch De Castro waren vanochtend bereikbaar voor nadere uitleg.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *