31 C
Willemstad
• zondag 16 juni 2024

NTR | Archell Thompson: ‘Verboden te huilen’ doorbreekt stigma rond emoties

Kim Hendriksen Archell Thompson staat deze week in het DNA Storytellers Café in Rotterdam met zijn nieuwste storytelling voorstelling, ‘Verboden te Huilen’. Met zijn nieuwe voorstelling wil hij een...

PBC | Centrale Bank wil hogere topsalarissen voor eigen bestuur

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De Raad van Commissarissen (RvC) van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) wil dat de regering afwijkt van de huidige wettelijke...

PBC | Regering Curaçao bedankt Rose Mary Allen

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De regering van Curaçao heeft antropologe Rose Mary Allen bedankt voor haar intensieve werk om het cultureel erfgoed van Curaçao in het licht te...

NOS | Derde verdachte opgepakt op Curaçao na moord op marechaussee

De politie van Curaçao heeft opnieuw een verdachte opgepakt voor de moord op een Nederlandse marechaussee, eind vorige maand. Het gaat om een 26-jarige bewoner van het...

ParadiseFM | Nederlander aangehouden in Colombia die wordt beschouwd als brein criminele drugsorganisatie

In Colombia is een Nederlander aangehouden die wordt beschouwd als het brein van een criminele drugsorganisatie. Dat meldt De Telegraaf. De man wordt verdacht van grootschalige handel...

ParadiseFM | Curaçao verwelkomde 53.970 verblijfsbezoekers in mei 2024

Het Curaçaose toerismebureau CTB is heel blij met de cijfers van afgelopen maand. In totaal kwamen bijna 54.000 verblijfstoeristen in mei naar ons eiland. Dat is een...
- Advertisement -spot_img

Column Van Aller – De Vries | Taalgoochelaars

HomeLandenArubaColumn Van Aller – De Vries | Taalgoochelaars

©2017 Renée van Aller en John de Vries

de extreemlinkse presidentskandidaat Jean-Luc Mélenchon in hologram | AFP

Taal is macht. Dat betekent ook dat waarheid kan worden aangepast aan de politieke gewenste werkelijkheid. Wij jengelen al heel lang om inzicht in de overheidsfinanciën van de CBA. De laatste jaren was daar nauwelijks informatie over. Op 18 april 2017 publiceerde de CBA een weergave van de overheidsfinanciën. Statistical tables, Government sector, fourth quarter 2016. Opvallend was dat daarin meer gegevens ontbreken, dan erin stonden.

Dat lijkt ons een ongunstig voorteken.

Geld stinkt niet of toch wel?

Tabel 7.1 geeft de financiële administratie van de overheid weer. Gezien de vermelde voetnoten is onduidelijk wat de werkelijke cijfers zijn. Voetnoot 7 is brandnieuw en vermeldt fouten en onvermelde gegevens. Welke dat zijn is onbekend. Voetnoot 8 geeft aan dat er nog steeds een conflict is tussen de APFA en de regering. Waar dat conflict over gaat, is onbekend. Tabel 7.2 geeft de overheidsinkomsten aan. Of die reëel zijn aangegeven, is onbekend. De inkomsten lopen terug. Zoveel is wel duidelijk. Tabel 7.4 geeft de overheidsschuld weer. De totale schuld is Afl. 4.119,- (4 miljard, 119 miljoen florijnen of Afl. 4.119.00.000.000). Exclusief wat niet is vermeld. Langlopende en kortlopende binnenlandse schulden en buitenlandse schulden moeten apart worden opgeteld en samen is dat de totale schuld. De schuld aan het APFA, de SVB, private leningen en niet betaalde rekeningen groeien voorspoedig, evenals obligatieleningen. De post te betalen rente ontbreekt.

De toelichting maakt alles nog onduidelijker. Kennelijk zijn de cijfers aangepast, maar hoe en waarom wordt niet uitgelegd. De schuld aan het APFA en het SVB fonds loopt weer op, maar recente cijfers ontbreken. Waarschijnlijk worden nog steeds de ingehouden premies niet afgedragen aan het APFA en het SVB fonds. De toelichting zegt dat in 2004 de schuld aan het APFA werd opgeschoond door een schuldomzetting in een 12 jarige obligatie, een afbetalingsregeling en verrekening met belastingaanspraken. Bijzonder vaag, de voortgang van die afspraken ontbreekt. Waarschijnlijk wordt het APFA gedwongen te lenen aan het Land, ten koste van de ambtenaren. Dat gebeurt al decennia. Niets over operationeel tekort SVB sinds 2014. Waarom niet? Idem GDP per capita. Inflatie niets sinds 2006. Toename productiviteit al jaren niet. Bevolkingtoename sinds 2013 niets. Werkloosheid sinds 2013 niets. Waar een vraagteken is vermeld in de bijgewerkte tabellen zijn de gegevens onbekend of nog niet duidelijk. Vetgedrukte informatie is uit de laatste CBA publicatie t/m september 2016. Onderstreept betekent nieuwe gegevens uit de CBA publicatie (18th of April 2017).

Gewillige prooi

Bas Heijne zegt in het NRC van 22 april 2017 dat wij een prooi zijn van onze verslaving. Wij zijn verleid door de feestelijk verpakte waarheid van de regering, die meldt dat alles goed gaat. Als het mis gaat is het de schuld van Nederland, die Aruba niet goedkoop wil lenen. “Wij denken dat we spelen maar we worden bespeeld.” Onze maatschappij is gericht op verleiding, we worden gemanipuleerd. Ulko Jonker zegt het treffend in het FD van 22 april 2017.

“Tijdens de verkiezingscampagne zijn de (politieke) tegenstellingen met oorverdovend mediageschut uitvergroot. Daarna volgt het subtiele tactische spel, waarin de nieuwe verhoudingen moeten worden getest op hun kleefkracht.” Dat is in Nederland zo, dat geldt niet voor de rest van het Koninkrijk als een van de bestaande partijen de absolute meerderheid krijgt. Een computermodel kan aangeven of een coalitie kans van slagen heeft. Maar politiek is niet rationeel, dus het computermodel kan ongelijk krijgen als irrationele gevoelens niet kunnen worden verdisconteerd in het voorspellende model.

Luchtspiegeling

Uiteindelijk kan nog een hologram van Abraham Mendez Chumaceiro (1841-1902), Betico Croes (1938-1986), Shon A. Eman (1916-1967) of Wancho Irausquin (1904-1962) de kiezers overtuigen van het grote gelijk van de eigen partij. Wel vanuit het hiernamaals, maar dat zou een enorm effect kunnen hebben. Over toepassing van het hologram schreef Arjen van Veelen onder de titel: gehypnotiseerd door een spook in spijkerbroek in het NRC van 21 april 2017. “De show als opium. Wie het meest ‘in touch’ is met de toestand van het land, welke analyse klopt — ach. Het gaat om de beste hallucinatie, waardoor je die toestand juist vergeet. De mens wil bedrogen worden, dat is niet nieuw, maar in de politiek, zo openlijk, zo willens en wetens? Want naar een hologram kijk je omdat je gefopt wilt worden. Heel even geloven dat Betico, Wancho, Shon A, Chumaceiro voor je staat.

“Een blauwe flits, een dramatisch deuntje, een vingerknip. En hij daalde neer uit de hemel: de extreem-linkse presidentskandidaat Jean-Luc Mélenchon, de Franse Bernie Sanders. Dinsdag sprak hij als hologram op zeven plaatsen tegelijk een kleine menigte toe. Zoals hij al eerder verscheen in Parijs. Zijn geestverschijning droeg een spijkerbroek en een communistisch jasje en ageerde tegen de ‘maîtres de la terre’, de elite. En de aanhangers juichten voor een luchtspiegeling. Prima om ons te laten bedwelmen door een hightech-hallucinatie. De hologram-politicus zegt: ik ben de beste show, ik ben de beste magiër. De werkelijkheid is irrelevant, zoals je in de bioscoop bij een goede film ook niet aan de toestand buiten op straat denkt. Ongekende mogelijkheden!” We hebben de tabel die we sinds jaren bijhouden bijgewerkt. U kunt dan zelf zien hoeveel informatie ontbreekt. Of dat gunstig is of niet hangt van uw mening af. Renée van Aller&John de Vries

Renée van Aller en John de Vries
Renée van Aller en John de Vries

Renée van Aller en John de Vries schrijven hun artikelen vanuit een veelzijdige vakkundigheid voor de Knipselkrant Curaçao en de Amigoe. Vanuit hun kennis en ervaring, toetsen ze de theorie in de praktijk. Renée werkte als jurist lange tijd voor de Universiteit van Aruba en de Arubaanse overheid. John J.P. de Vries was jarenlang werkzaam als jurist bij de overheid en voormalig hoofd van de Arubaanse veiligheidsdienst. Zij presenteren een analytisch en onderbouwd oordeel op actualiteiten. Op alle artikelen rust het copyright bij zowel de Knipselkrant Curaçao en Amigoe als de Auteurs.

Publicatie door: Knipselkrant Curaçao © 2010-2017

2017 04 18 – CBA Aruba Cijfers by Black Lion on Scribd

Tabel 1: Stand van zaken overheidsfinanciën CBA, 4th quarter 2015, updated Economic Forecast Monitor April 18, 2017

Jaar 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Inkomsten overheid 705.7 746,1 735.7 754.7 989,0 836.1 909.1 985.2 1034.0 1365.1 1110.2 1185.9 980.8 1020.7 1142.9 1117.9 1211.5 1220.3
Uitgaven overheid 703.1 724.5 764.1 866.0 919.7 1180.4 1034.0 1097.6 1084.2 1290.5 1230.5 1339.0 1284.3 1440.0 1438.2 1490.4 1373.2 1021.5
Begrotingstekort -34,8 +5,4 -28,0 -72,9 172,4* -353,6 -125,6 -119,5 -71.4 +51,41 -163,1 -188.6 -325,2 -443.3 -332.8 -405.8 -184.6 -178.3
Betalingsachterstand 86.0 147.0 297.2 302.7 302.5 186.4 235.6 159.4 196.4 64.4 63.8 60,1 97,1 69.8 68.8 108.2 84.7 89.9
GDP 3084 3353 3437 3475 3618 3989 4172 4340 4681 4914 4473 4279 4566 4555 4620.5 4742.5 4835.5 4922.3?
Reële groei GDP in % 1.4 7.6 -3 -3.3 2 7.9 1.2 1.1 2 0.2 -11,3 -3,4 3,5 -1,4 4,2 0,8 0,1? 1,1(6,7)?
Begrotingstekort in % van de GDP 1.1% surplus 0,8% 2,1% surplus 8,9% 3% 2,8% 1.5% surplus[1] 3,6% 4,4% 7,1% 9,8% 7% 8,6% 3.8% ?
Totale schuld overheid 2111.6 1294.9 1504.7 1653.3 1494.6 1717.1 1904.9 2012.3 2135.60 2051.4 2230.1 2400.7 2802.1 3067.8 3419.6 3884.6 3974.1 4119.0
Totale overheidsschuld in % van de GDP 39,3% 38,6% 43,8% 47.6% 41.3% 43% 45.7% 46.4% 45,7% 41.7% 49.8 % 56% 61,4% 67,2% 73,9% 81,4% 82,2% 87.3%
Binnenlandse schuld 497.8 550.7 709.7 733.3 744.9 823.8 971.2 1025.2 1111.4 992.4 1153.5 1281.4 1644.4 1619.6 1783.4 2003.2 1905.3 1880.7
Buitenlandse schuld 713.7 744.2 795.1 920.0 749.8 893.3 933.7 987.0 1024.2 1058.9 1076.5 1119.3 1157.7 1448.2 1636.1 1881.4 2068.7 2238.2
Totale schuld aan APFA 150,2 189.7 254.9 286.2 298.1 293.4 308.8 305 313.4 227 222.1 221,9 256,8 218.4 217.2 245.6 226.2 238.9
Schuld aan SVB 72,2 94.9 99.4 96.4 90.2 95.2 95.2 95.2 97,3 97,0 99,3 101,7 104,2 106,8 109,5 112.1 51.6 51.6
Operationeel tekort SVB[2]                       -41.6 -35.9 -43.5[3] -51,0 45,0    
GDP per capita in Afl. 34.395 37.014 37.464 37.645 38.851 41.924 42.736 43.657 46.744 48.697 44.025 42.009 44.396 43.359 43.509 44.214 ? ?
Inflatie 3.7 3.5 2.5 4.2 2.3 2.8 3.8 2.5 5.4% 9 -2.1 2.1 4.4% 0,6% -1,5%
Toename productiviteit – 0,7 – 2,3 – 0.9 – 0.2 – 0.1 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a
Werkloosheid in % 10,6%[4] 8.9%[5] 9,6[6]% 7,6%
Bevolking (mid year popu-lation) 89.659 91.040 91.837 92.074 93.129 95.138 97.635 99.405 100.149 100.917 101.604 101.860 102.796 104.574 106.390 107.840 ? ?
Bevolking per km2 501 506 510 512 517 529 542 552 556 561 565 566 571 581 591 599

 

Toelichting op tabel 1

Tabel 1 geeft de aanpassingen weer van de schuldpositie van het Land met terugwerkende kracht vanaf 1999.

Zoals in elk rapport van de Centrale Bank van Aruba werden ook deze keer weer met terugwerkende kracht enkele cijfers gewijzigd zonder enige opgaaf van redenen.

*).       Het begrotingsoverschot in dit jaar is een cosmetische aanpassing en is het gevolg van het bijstellen door de CBA van een “grant” in de vorm van een gedeeltelijke kwijtschelding door SACE, Italië van de schulden ontstaan door de hotelgarantieproblematiek.

 

Tabel 2     Jaarlijkse stijging totale schuld Land en loonkosten[7] Land, CBA, Annual Statistical Digest April, 2015

  Totale schuld

Land Aruba

Absolute toename schuld Jaarlijkse stijging in %vergeleken met jaar daarvoor Stijging in %, 1993=100 Stijging in % 2001=100 Stijging in %

2009=100

Regering Totale schuld in % van het GDP Begrotings- tekort in % van het GDP Loon-

Kosten

overheid

Jaarlijkse

Stijging in %

loon

kosten

Stijging 1995 is 100 Stijging

2001 is 100

Stijging

2009 is 100

1986 AVP-coalitie
1987 AVP-coalitie
1988 AVP-coalitie
1989 617 AVP-coalitie 49,6%
1990 690 +73 +11,8% MEP-coalitie 50,4%
1991 726 +36 +5,2% MEP-coalitie 46,5%
1992 1021,3 +295,3 +40,7% MEP-coalitie 59,5%
1993 1077.8 +56,5 +5,5% 100 MEP-coalitie 55,9%
1994 1168.8 +91 + 8,4% 108.4 MEP-coalitie/ AVP-coalitie 52,4%
1995 1302.3 +133,5 + 11,4% 120.8 AVP- coalitie 55,1% 0,8% 183.5 100
1996 1352.8 +50,5 + 3,9% 125.5 AVP- coalitie 54,8% 2,3% 186.4 1,6% 101,6
1997 1400.4 +47,6 + 3,5% 129.9 AVP- coalitie 51,1% 2,1% 212.1 13.8% 115,6
1998 1223.2 -177.2 – 12,7% 113.5 AVP- coalitie 41,1% 1% 213.1 0,5% 116,1
1999 1212.5 -11,5 – 0,9% 112.5 AVP- coalitie 39,3% 1,1% 222.3 4,3% 121,1
2000 1294.9 +82.4 + 6,8% 120.1 AVP- coalitie 38,6% Surplus 246.3 10,8% 134.2
2001 1504.7 +209,8 + 16.2% 139.6 100 AVP-coalitie/MEP 43,8% 0,8% 255.2 3,6% 139,1 100
2002 1653.3 +148,6 + 9.9% 153.4 109.9 MEP 47,6% 2,1% 261.7 2,6% 142,6 102,5
2003 1494.6 -158,7 – 9.6% 138.7 99.3 MEP 41,3% Surplus 265.6 1,5% 144,7 104,1
2004 1717.1 +222.5 + 14,9% 159.3 114.1 MEP 43% 8,9% 286.2 7,8% 156 112,2
2005 1904.9 +187,8 + 10.9% 176.7 126.6 MEP 45,7% 3% 304.7 6,5% 166 119,4
2006 2012.3 +107,4 + 5.6% 186.7 133.7 MEP 46,4% 2,8% 309.2 1,5% 168,5 121,2
2007 2135.6 +123,3 + 6.1% 198.1 142.9 MEP 45,7% 1,5% 300.9 -2,7% 164 117,9
2008 2051.4 -84.2 – 3,9% 190.3 136.3 MEP 41,7% Surplus 304.5 1,2% 165,9 119,3
2009 2230.1 +178.7 +9,2% 206.9 148.2 100 MEP/AVP 49,8% 3,6% 315.0 3,5% 171,7 123.4 100
2010 2400.7 +170.6 + 7,7% 221,7 159,5 107,6 AVP 56% 4,4% 334.7 6,3% 182,4 131.2 106,3
2011 2802.1 +401.4 16,7% 260 186.2 125,6 AVP 61,2% 7,1% 356.0 6,4% 194 139.5 113
2012 3067.8 +265.7 +9,5% 284,6 203,9 137,6 AVP 67,2% 9,8% 381,1 7,1% 207,7 149.3 121
2013 3419.6 +351.8 +11,5% 317.3 227.3 153.3 AVP 73,9% 7,2% 387.6 1,7% .2211 151.9 123
2014 3884.6 +465 +13,6% 360.4 258.2 174.2 AVP 81,4% 8,5% 393.4 1.5% 214.4 154.2 124.9
2015 3974.1 +89.5 +2,3 368.7 264.1 178.2 AVP 82.2% 3.8% 393.9 0.1 214.7 154.3 125
2016 ? ? ? ? ? ? AVP/? 386.5 -1.9% 210.6 151.4 122.7

 

 

[1].     Grant door gelden Planthotel nv geeft dit vertekend beeld.

[2].     Cijfers ontleend aan CBS Aruba, Census 2010 paper, Ageing on Aruba.

[3].     De tekorten voor 2013 en 2014 zijn respectievelijk -51.0 en 45.0 waarbij het IMF opmerkt dat de reserves van de SVB in 2014 opgedroogd zullen zijn.

[4].     Zie Statistical Yearbook 2011 CBS Aruba.

[5].     Zie Forecast monitor CBA 4 december 2012.

[6].     IMF rapport Aruba, 25 april 2013.

[7].     Lonen zonder werkgeversbijdrage en loonsubsidies, voor die kosten zie Annual Statistical Digest 2014.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties