29 C
Willemstad
• donderdag 23 mei 2024

Extra | Journaal 22 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Tuesday, May 21, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 21 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Monday, May 20, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 20 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Friday, May 17, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertisement -spot_img

Column Van Aller – De Vries | Geniale camouflagestrategieën

HomeLandenArubaColumn Van Aller – De Vries | Geniale camouflagestrategieën

©2016 Renée van Aller en John de Vries

Salvador Dali, de vier ruiters van de Apocalyps

In het hele Koninkrijk zijn verkiezingen. De wereld heeft een enorme schuldenberg opgebouwd, die winstgevend is voor overheden, maar slecht voor de burgers. Zo wordt vanzelf de kloof tussen arm en rijk groter. Alle banen die verdwijnen door automatisering komen niet terug.

Nieuwe banen voor alle werklozen, zijn er nauwelijks. Dat betekent hoge werkloosheid en geen zicht op verbetering. Wat zijn de belangrijkste punten tijdens de verkiezingen?

In de aanloop naar de verkiezingen, worden sigaren uit eigen doos zwierig gepresenteerd, zoals verhoging minimumloon, een tijdelijke belastingmeevaller, kinderbijslag omhoog, prijs utilities en benzine daalt. Vóór de meevallers waren de indirecte belastingen en accijnzen al verhoogd. Ook in Aruba is het slecht gesteld met de overheidsfinanciën. Het CAft is daarover nogal mistig, evenals de regering. Perfecte camouflage strategieën?

Onze werkelijkheid
De overheden lijken zich weinig aan te trekken van de werkloosheid. De Nederlandse regering legt al jarenlang die verantwoordelijkheid bij de werkloze burger. In een dergelijke maatschappij zonder vooruitzichten gedijt, islamisering, uitsluiting van bevolkingsgroepen en xenofobie. Dat geldt ook voor opgeklopte vreemdelingenhaat, populisme, immigratie, jihadisme en terrorisme. Globalisering krijgt zo een bittere bijsmaak. Financieel- en economisch welzijn dalen. Pensioenen en spaargeld verdampen. Toch belast de overheid spaargeld met 4%, terwijl het rendement minder dan 1% is. Mensen behandelen elkaar steeds vaker op grove wijze. Burgers en overheden lichten regelmatig de hand met de wettelijke regels. Dienstverlening wordt steeds minder. De criminaliteit stijgt harder dan het GDP per hoofd van de bevolking.


Negatieve punten Aruba

1. Er zijn teveel ministers en coördinatoren. De personeelskosten van de overheid dalen nauwelijks. Er is nog steeds geen wettelijke regeling financiering politieke partijen.
2. Het fameuze AVP rapport Calidad werd nauwelijks uitgevoerd. Het 3e kabinet Eman beloofde, binnen één jaar, het rapport Calidad (1997) integraal uit te voeren. Een permanent traject van optimalisering van de kwaliteit van het bestuur en het politieke proces wordt ingevoerd. De regering voert een transparant beleid en de actieve deelname van de samenleving wordt bevorderd door versterking van de erkende consultatieve organen. Ook functioneert het parlement onafhankelijk.
3. Het liquiditeitstekort van de overheid wordt beëindigd, de misdaad wordt intensief bestre-den, de politie wordt gereorganiseerd en er komt een internaat voor problematische jongeren. De bejaardenzorg wordt verbeterd en de economie wordt gediversifieerd. Het toelatingsbeleid van vreemdelingen wordt verbeterd. Het milieu krijgt de voortdurende aandacht van de regering, evenals het tekort aan betaalbare huisvesting en het arbeidsmarktbeleid.
4. Er worden verkeerde prioriteiten gesteld. Er zijn veel infrastructurele werken, die vaak als pronkstuk bedoeld zijn. Door een tekort aan sociale woningbouw wordt onvoldoende rekening gehouden met demografische veranderingen.
5. Aruba heeft geen democratie met aandacht voor minderheden en geen controle van de regering door het parlement. Parlementariërs en bewindslieden missen vaak de noodzakelijke opleiding/kennis om goed te kunnen functioneren. Veel betaalde publiciteitsmedia zijn in handen van de regering. Er zijn te lange wachttijden voor afspraken bij medisch specialisten. De regering handhaaft de wetgeving te weinig en doet niets aan het steeds slechter wordende milieu.
6. Wat is er gebeurd met de UPG en andere Europese dromen van de AVP?
7. De puinhopen van het Bushiri hotel en de Kennedyschool zijn een schandaal die geen regering oplost. Een Ombudsvrouw/man wordt node gemist.
8. De toenemende vervuiling van het eiland is ernstig. Aruba heeft veel radioactief afval, asbest en andere gevaarlijke stoffen gedumpt. Wat sijpelt er in zee vanuit Parkietenbos? Geen wonder dat er geen milieuwetgeving is. Als eigenaar van de raffinaderij worden die slechte praktijken door de regering voortgezet, ten koste van de bevolking. De uitspraak van de Amerikaanse rechter inzake de racetrack heeft de belastingbetaler veel gekost. Justia/US law/Federal Courts/District Courts/Florida. Government of Aruba v. Sanchez, August 9, 2002. Die zaak gaf een pijnlijk en ontluisterend beeld van het Arubaanse politieke zakendoen.
9. De nog steeds stijgende overheidsschuld en de lage economische groeimogelijkheden zijn zorgwekkend. De gegevens voor Aruba (Wikipedia) dateren uit 2011.

Bruto Binnenlands Product 2,584 miljard USD ‎(2011)
Bevolking 101.932 ‎(2011)
Levensverwachting 75,08 jaar ‎(2011)

Volgens het CBS Aruba bedroeg de bevolking in 2014:108,374 zielen. De werkloosheid was 10.8% van de werkende beroepsbevolking in 2010. Het statistisch Jaarboek over 2014 kwam in oktober 2016 uit. Er zijn geen recentere cijfers.

Op 26 februari 2016 werd de ‘Stichting Deugdelijk Bestuur Aruba’ (SDBA) opgericht. Het doel van de stichting is goed openbaar bestuur te bevorderen. De Stichting zou zich bezig kunnen houden met de volgende onderwerpenL
– Het afschaffen van de landsverordening (lv) CAft, de regering volgt de adviezen niet op. De CAft neemt geen afdoende maatregelen om de overheidsschuld voldoende te beperken.
– Al of niet initiatief voorstel lv financiering politieke partijen direct goedkeuren en invoeren om ongewenste invloed te voorkomen.
– Lv/besluit uitvoering rapport Calidad. De overheid mag zich niet langer bedienen van feitenvrijheid. Reëel plan voor de komende jaren voor vermindering van de overheidsschuld, aanslingeren van de economie, toekomst koninkrijk en bestrijding werkloosheid.

Welke strategie moet worden toegepast tijdens de verkiezingen? Kiezerssteun kopen, van alles beloven en niets doen, cadeaus weggeven waar niemand wat aan heeft? Ruim bemeten gezichtsbedrog is de juiste aanpak voor de verkiezingen voor het hele Koninkrijk. Vakmanschap telt niet in de politiek, alleen marketing. Zelfs de schuldenberg is positief neergezet. Zo wordt vanzelf een tekort weg gereduceerd en het milieu brandschoon.

Standvastig slecht
De vier ruiters van de Apocalyps melden zich. Ze worden beschreven in hoofdstuk 6 van het boek Openbaring uit het Nieuwe Testament. De profetie rondom de vier ruiters zal uitkomen als op zichzelf gerichte bestuurders aan de macht zijn. Oorlog is er al tussen de partijen en geen middel wordt geschuwd om te overwinnen (ruiter 2 en 1). Het derde paard (zwart) verbeeldt oneerlijke handel en honger. Het vale paard de dood, is nog niet gearriveerd. Maar als landen worden leeggezogen door hun eigen bestuurders en de bevolking er niet toe doet, kan het op termijn alleen maar slecht aflopen. Renée van Aller en John de Vries

Renée van Aller en John de Vries
Renée van Aller en John de Vries

Renée van Aller en John de Vries schrijven hun artikelen vanuit een veelzijdige vakkundigheid voor de Knipselkrant Curaçao en de Amigoe. Vanuit hun kennis en ervaring, toetsen ze de theorie in de praktijk. Renée werkte als jurist lange tijd voor de Universiteit van Aruba en de Arubaanse overheid. John J.P. de Vries was jarenlang werkzaam als jurist bij de overheid en voormalig hoofd van de Arubaanse veiligheidsdienst. Zij presenteren een analytisch en onderbouwd oordeel op actualiteiten. Op alle artikelen rust het copyright bij zowel de Knipselkrant Curaçao en Amigoe als de Auteurs.

Publicatie door: Knipselkrant Curaçao © 2010-2016

3 reacties

 1. Stijlvolle en ingenieuze reactie. In de stijl van hoeveel prelaten lopen we tegen het lijf in een huis voor onderhandelbare genegenheid? Sinterklaas is een geestelijke van onbesproken gedrag. Met zijn dienaren is dat dubieus. Ongenuanceerd komt dan de vraag boven drijven welke overeenkomsten er zijn tussen buitenlandse (?!) dames en heren die zich liggend staande houden en de politiek. Het is een grote troost dat voor geld alles te koop is. Renée van Aller&John de Vries

 2. Ho ho, stop!
  Wat een negatief geluid. De werkelijkheid is totaal anders:

  Aruba krijgt de eerste olieraffinaderij ter wereld, die géén vuiligheid uitstoot. Uit de schoorstenen komen gebakken broodjes met – naar keuze – belegd met heerlijke kaas, ham of jam. Ze zijn gratis op te vangen.

  Omdat Aruba het klimaatverdrag van Parijs steunt, mag de geraffineerde olie niet gebruikt worden voor energie-opwekking. Niet één auto ter wereld zal aardolie producten mogen gebruiken, afkomstig uit Aruba. Dáár staat zijne majesteit Mike Eman garant voor. De kleur van de AVP is niet-voor-niets groen.

  De staatsschuld van Aruba zal opgehoogd worden naar 12.000.000.000 US-dollars. Mike Eman wil Aruba aanzien geven in de wereld. Als kleine schuldenmaker tel je niet meer mee in deze wereld.

  De werkeloosheid wordt nog voor de komende verkiezingen opgelost: iedereen wordt coördinator of adviseur van Eman & Co. Het minimum salaris van deze coördinatoren wordt opgehoogd naar twee miljoen dollar per jaar + 60 gratis business class tickets.

  U geloofd mij waarschijnlijk niet maar het is wél waar. Sinterklaas zal dit binnenkort aan alle kinderen van Aruba bevestigen.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties