Categoriearchief: Dossier SMOC

AntilliaansDagblad | Smoc zet zich schrap

‘Geen overschrijding moderne milieunorm bij herstart Isla’

Willemstad – Laat duidelijk zijn, schrijft Smoc, dat op geen enkele wijze kan en zal worden toegestaan dat er vanaf het moment van een eventuele herstart van de Isla-raffinaderij sprake kan zijn van uitstoot die moderne milieunormen overschrijdt. Verder lezen

Ingezonden | Rechtszitting Isla versus Smoc

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Dick de Roode aan het woord. Verder lezen

Ingezonden | Kent de overheid haar eigen milieuregels?

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of bedreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Stichting SMOC aan het woord. Verder lezen

SMOC | Curaçao in wereldtop milieuvervuiling met kankerverwekkende stoffen

Persbericht: “University of South Florida: Curaçao in wereldtop milieuvervuiling met kankerverwekkende stoffen” | Foto Romke Jonker

University of South Florida: Curaçao in wereldtop milieuvervuiling met kankerverwekkende stoffen | Foto Romke Jonker

In 2015 promoveerde Erin Pulster (University of South Florida) op haar proefschrift Assessment of Public Health Risks Associated with Petrochemical Emissions Surrounding an Oil Refinery. Verder lezen

Amigoe | SHZC en Smoc stappen wederom naar de rechter

Smoc verwijst naar de compilatie-grafiek van de twee meetstations over de maand maart

Om inzage in milieurapportages Isla en BOO

WILLEMSTAD — De Stichting Humanitaire Zorg Curaçao (SHZC) als hoofdeiser, zal samen met de Stichting Schoon Milieu Op Curaçao (Smoc) wederom een gang naar de rechter inzetten met als doel inzage in de milieurapportages van de Isla-raffinaderij en de BOO-energiecentrale. Verder lezen

Caribisch Juristenblad | Rechtsgeleerden kraken vonnis Curaçaose rechter

Annotatie vonnis in kort geding GEA van Curaçao d.d. 16 november 2015, zaaknr. KG 74136/2015. | Mr. K. Frielink & Prof. mr. L.J.J. Rogier

justitie-vonnis-recht-wet

Mr. K. Frielink & Prof. mr. L.J.J. Rogier over vonnis SMOC en CAE vs Curacao

Ook de vonnissen van rechters komen onder een vergrootglas. Advocaten en wetenschappers bestuderen vonnissen en ontlenen hier informatie aan. Wat ook kan is dat een vonnis juridisch wordt gekraakt en dat hierover wordt gepubliceerd. Verder lezen

Amigoe | Smoc: Isla- en BOO-uitstoot april droevig

Smoc: Isla- en BOO-uitstoot april droevig

Smoc: Isla- en BOO-uitstoot april droevig

WILLEMSTAD — “In de maand april was de overlast van de uitstoot van zwaveldioxide (SO2) enorm, het was dan ook weer flink raak. Het is om verdrietig van te worden. De uitstoot van de Isla-raffinaderij en BOO-energiecentrale, was zodanig dat elke luchtkwaliteitsnorm erbij verbleekt”, aldus de Stichting Schoon Milieu op Curaçao (Smoc) in haar maandelijkse update. Verder lezen

Amigoe | Regering daagt milieustichtingen uit tot gerechtelijke stappen

justitie-vonnis-recht-wet

SMOC en SHZC: Regering vertoont ‘obstructieve houding’

WILLEMSTAD — “Wederom weigert de regering Smoc, de Stichting Humanitaire Zorg Curaçao (SHZC) en de deskundigen die door het gerecht zijn aangewezen, te voorzien van een kopie van de milieurapportages over 2014 en het eerste halfjaar van 2015. Verder lezen

Crimesite | Curaçao: vermeende en echte milieucriminaliteit (2)

De raffinaderij braakt weer giftige stof uit

De raffinaderij braakt weer giftige stof uit

Toen Shell in 1985 Curaçao volstrekt onverwacht verliet, liet het niet er alleen een rustieke golfbaan achter voor de happy few, maar ook een meer met 34.000 ton chemisch afval en meer dan 1 miljoen ton asfalt. Er loopt nu strafrechtelijk onderzoek naar die vervuiling. Verder lezen

Amigoe | Isla: ‘Smoc-lastercampagne vangt weer aan’

Isla: ‘Smoc-lastercampagne vangt weer aan’

“de Isla overtreedt geen wetten en overschrijdt geen normen, dus insinuaties dat de overheid geen sancties of boetes oplegt, is onzin” aldus persverklaring Isla/PDVSA

WILLEMSTAD — “De lastercampagne van Smoc (Stichting Schoon Milieu Op Curaçao) wordt, gelet op de bewoordingen die in artikelen van de zogenoemde milieugroepering gebezigd wordt, steeds grimmiger en is steeds verder verwijderd van het daadwerkelijke milieuvraagstuk dat wij als Curaçaose gemeenschap moeten behandelen”, aldus een persverklaring van de Isla-raffinaderij. Verder lezen

AD | Isla respecteert WHO-norm niet

Isla respecteert WHO-norm niet

Isla respecteert WHO-norm niet

Willemstad – ,,Je zult er maar naast wonen: de Isla. Je mag dan onder toeziend oog van de Curaçaose overheid en Rijksministerraad de hoogste prijs betalen voor de overlast van deze raffinaderij: je gezondheid.” Verder lezen

SMOC | Questions regarding Isla refinery on Curaçao to European Commission

Smoc-logo

Smoc sends questions regarding Isla refinery on Curaçao to the European Commission

Dutch Kingdom at the fore in Europe: questions regarding Isla refinery on Curaçao sent to the European Commission. Verder lezen

SMOC | Isla blaast het nieuwe jaar in met veel SO2: WHO-grenzen overschreden op 1 februari 2015

Meeting Beth Chaim en Kas Chikitu

Meeting Beth Chaim en Kas Chikitu

Daar waar veel mensen het nieuwe jaar ingaan met goede voornemens gaat de Isla vooral verder met de uitstoot van SO2. Het liefst doet de Isla er zelfs nog een schepje bovenop. Verder lezen

SMOC | Isla en WHO rijmt niet

November 2014 SO2 Beth Chaim en Kas Chikitu

November 2014 SO2 Beth Chaim en Kas Chikitu

Bij afwezigheid van een Curaçaose overheid die de bevolking actief informeert over het gezondheidsgevaar dat Isla heet, geeft SMOC met de regelmaat van de maandelijkse klok een up-date. Verder lezen

SMOC | Lauwe respons van Minister Koenders

Minister Koenders

Minister Koenders

Minister Koenders heeft enkele weken geleden een brief van SMOC mogen ontvangen. Helaas. Tot op heden is respons hierop uitgebleven. Echter, de vragen van SMOC vormen ook de basis van Kamervragen van D66. Deze vragen wist Minister Koenders razendsnel te beantwoorden (zie hieronder). Tot dusverre het positieve nieuws. Verder lezen

SMOC | Open brief van SMOC aan Plaskerk

Open Brief

Open Brief

Geachte minister Plasterk,

In de eerste plaats wensen wij u wederom hartelijk welkom op het mooie Curaçao. Het land dat bekend staat om zon, zee, strand, koraal, dushi hende en de Isla. Uit de media hebben wij vernomen dat uw bezoek aan Curaçao dit keer in het teken staat van het respecteren van kinderrechten en uw zorgen hieromtrent. Verder lezen

SMOC | Russische handel en wandel, geopolitiek en milieu: D66 stelt schriftelijke Kamervragen12 november 2014

SMOC

SMOC

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is al decennialang belast met de Isla-raffinaderij en dan wel vooral met de overlast ervan. Recent mocht ook het Ministerie van Defensie zich roeren in de casus Isla naar aanleiding van klachten van defensiepersoneel. Verder lezen

SMOC | Open brief Koenders over Isla-raffinaderij en geopolitiek

SMOC

SMOC

Open brief Koenders over Isla-raffinaderij en geopolitiek Verder lezen

Van SMOC: brief voor Hennis en Plasterk

SMOC

Stichting SMOC

Open brief voor Hennis en Plasterk inzake Isla-raffinaderij van SMOC Verder lezen

Uitstoot Isla andermaal fors

smoc1

SMOC: Uitstoot Isla andermaal fors

Bij afwezigheid van een overheid die actief het publiek informeert over de gezondheidsimpact van de Isla, evenals de Isla zelf die maar weinig aan het volk is gelegen, pakt SMOC met een maandelijkse regelmaat wel de handschoen op. Verder lezen

SMOC sends letter to UN

SMOC

SMOC

Dear interested parties of the Convention on Biological Diversity

On behalf of the Foundation for a Clean Environment on Curaçao (hereafter, SMOC), I’d like to inform you with respect to the

“Convention on Biological Diversity: Fifth National Report of the Kingdom of the Netherlands”,

which was published this year by the Dutch government. This report aims ‘to assess the status of implementation of the Convention on Biological Diversity (CBD)’ in the Dutch Kingdom. I will argue that this report is far from complete as far as Curaçao is considered. Verder lezen

Nieuw record Isla? 3 februari 2014

Zoals bekend is de Isla de kersverse winnaar van een sociaal-maatschappelijke prijs. Liever een goede buur dan een verre vriend.

Advertentie

Verder lezen