Categoriearchief: Column Renée van Aller en John de Vries

Column Van Aller | Huwelijksproblemen

©2020 Renée van Aller

Recent heeft de Arubaanse rechter een belangwekkende uitspraak gedaan op 27 mei 2020. Gerecht in Eerste Aanleg (GEA) van Aruba.

In het Koninkrijk wordt verschillend gedacht over het huwelijk tussen personen van gelijk geslacht. Mensen zijn allen geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Ongeacht onze geaardheid. Ook zijn alle godsdiensten of denkrichtingen gelijk. Verder lezen

Column Hessels | Deficiënt afvalbeleid

Door Armand Hessels

SDBA: Nieuwe LVO afvalophaal en – verwerking is tegen principes deugdelijk bestuur

In de eerste week van september 2019 kwam het concept Lvo (Landsverordening) ten behoeve van de afvalophaal- en verwerking voor het eerst in de publiciteit. Het concept bevat de nodige intenties die haaks staan op het voornemen van de coalitieregering om deugdelijk bestuur, transparantie, integriteit en het algemeen belang als haar belangrijkste leidraad te nemen. Wat zijn zoal de criteria van deugdelijk bestuur die nu geweld worden aangedaan? Verder lezen

Column Van Aller | Calculeren & Communiceren

©2019 Renée van Aller

Venezolaanse bootvluchtelingen | Persbureau Curacao

Manuel Genao verspreidde recent drie geruchtmakende video’s. De Guarda Nos Costa, Trudy Hassell en de minister van Justitie zouden allen corrupt zijn. Er zou een handel in asielvergunningen zijn en een kantoor daarvoor in Venezuela. Immers voor geld is alles te koop. Zeker nu de regering geld tekort komt. Verder lezen

Column Van Aller | De macht van de illusie

©2019 Renée van Aller

Michelangelo’s fresco De Schepping van Adam

Yuval Noah Harari meldde in het Financieele Dagblad (FD) van 20 juli 2019 dat eerlijkheid niet altijd loont. Leugens slikken we als zoete koek. De Arubaanse regering laat het overheidsbudget supersnel als zand door de vingers glijden. De schuldenstijging wordt zorgvuldig verborgen. De AVP regering werd in een uitgekiende actie als het grote kwaad neergezet. Dat is te doen gebruikelijk tussen de MEP en de AVP. Verder lezen

Column Van Aller – De Vries | Afscheid van John de Vries

©2019 Renée van Aller en John de Vries

In memoriam: John (J.P.) de Vries

Op 30 juni 2019 overleed John (J.P.) de Vries (15-12-1944 – †30-06-2019). Hij was geliefd en bekend in Aruba en daarbuiten. Hij woonde met zijn echtgenote in Suriname tot de onafhankelijkheid en kwam toen met zijn Arubaanse echtgenote naar Aruba, waar hij een lange en veelzijdige carrière in het onderwijs en bij de overheid had. Verder lezen

Column Van Aller – De Vries | Kunst en politiek

©2019 Renée van Aller en John de Vries

De bedreigde zwaan, ca 1650, schilderij Jan Asselijn, Rijksmuseum (Wikipedia)

De bedreigde zwaan staat model voor de zittende regering, die altijd op het rechte pad is, ongeacht de politieke kleur. De praktijk wijkt daar vaak hinderlijk van af, zoals onder meer blijkt uit de rechtspraak. Verder lezen

Column Van Aller – De Vries | Tactiek in de politiek

©2019 Renée van Aller en John de Vries

Karikatuur van FPÖ-leider Heinz-Christian Strache, die moest opstappen als vicekanselier na een corruptiezaak. Foto Christian Bruna/EPA

Het geheim van een gelukkig huwelijk is een slecht geheugen, meent Youp van ’t Hek. Dat geldt zeker voor de politiek. Er is in het Koninkrijk veel geschreven over corruptie, deugdelijk bestuur, cliëntelisme, integriteit en zo meer. Dat betekent dat er maar één goede partij is, die regeert. Zonder de juiste partijkleur geen gunsten. Op hoge functies worden geen deskundigen benoemd, maar onkreukbare partijlakeien. Verder lezen

Column Van Aller – De Vries | Splendid Isolation

©2019 Renée van Aller en John de Vries

Ibishandel | Column

Er is iets vreemds aan de hand met de Arubaanse overheidsfinanciën. De minister van Financiën neemt het de CAft kwalijk, dat er toezicht wordt uitgeoefend. Er zijn afspraken met Nederland gemaakt over uitgaven, inkomsten en bezuinigingen. De situatie in Venezuela en het opnieuw opstarten van de raffinaderij worden handig ingezet om de aandacht af te leiden van de zorgelijke situatie van de overheidsfinanciën (zie onder meer Bon Dia 15 februari 2019). Verder lezen

Column Van Aller – De Vries | Ibiszaak

©2019 Renée van Aller en John de Vries

Ibishandel | Column

De lopende Ibiszaak in Aruba is de tegenhanger van de Schottezaak in Curaçao. Beide zaken gaan en gingen over ambtelijke en politieke corruptie. Nu is dat geen nieuw fenomeen. Dat is al jaren aan de gang. Zo wordt politieke steun gekocht en verkocht. Verder lezen

Column Van Aller – De Vries | Crisisplan

©2018 Renée van Aller en John de Vries

Crisisplan | Column

In het hele Koninkrijk heerst onvrede. In Nederland is de oorzaak, dat de regering de kloof tussen de goed verdienende elite en de gewone burger onaanvaardbaar vergrootte. De afschaffing van de dividendbelasting is daar een fraai voorbeeld van. De multinationals betalen nauwelijks belasting en betalen minder voor energie, dan u en ik. Verder lezen

Column Van Aller – De Vries | Losgetrild inzicht

©2018 Renée van Aller en John de Vries

Losgetrild inzicht | Column

De situatie van de overheidsfinanciën in Aruba is vergelijkbaar met de Italiaanse begroting voor 2019 die is afgekeurd door de Europese Commissie. Voor het eerst in de geschiedenis. Waarom? De economische ontwikkelingen in Italië zijn al jarenlang niet florissant. Lage arbeidsproductiviteit, te laagopgeleide beroepsbevolking, te weinig economische diversiteit, te vroege pensionering, verhoging pensioen en basisinkomen, weinig economische groei en te lang teveel geleend. Verder spelen belastingontduiking, corruptie, een overdaad aan regels een stroperige bureaucratie, een gebrek aan rechtszekerheid en een verouderende bevolking ook een rol. Verder lezen

Column Van Aller – De Vries | Integriteit Aruba

©2018 Renée van Aller en John de Vries

Wat is integriteit? | Column

Integriteit is wat de samenleving betamelijk en juist vindt (de publieke moraal). Integer zijn betekent onkreukbaar zijn, rechtschapen en van onbesproken gedrag zijn. Het betekent ook dat als de verleiding groot is de ambtenaar of werknemer bij de overheid – ondanks de verleiding – op het rechte pad blijft. Verder lezen

TPO | Lekken; ook politici moeten zich leren gedragen

Informatie die naar de media kan worden gelekt kan ook
naar de Kamer worden gestuurd | Ronald van Raak

Minister Wopke Hoekstra van Financien en premier Mark Rutte na het aanbieden van het koffertje met de rijksbegroting en miljoenennota. ANP BART MAAT

Bijzonder was het wel, een parlementair verslaggever die het volk opriep om tegen mij in opstand te komen. Aanleiding was mijn protest vorige week tegen het lekken van informatie uit de begrotingen, terwijl ik en andere Kamerleden onze mond moesten houden. Verder lezen

Column Van Aller – De Vries | Geld dat stom is, maakt recht wat krom is

©2018 Renée van Aller en John de Vries

Geld, geld, geld, …. of…?

Daar zijn we weer met onze column over de stand van de Arubaanse overheidsfinanciën. Dat duurde even, omdat de laatste twee jaar nauwelijks reële (CBA) cijfers bekend waren. Uiteraard zweeg de AVP over het eigen verkwistend spenderen. Daardoor zijn de zittende en komende regeringen opgezadeld met jarenlange torenhoge afbetalingsregelingen. Verder lezen

TPO | Mark Rutte ontloopt het referendumdebat, gaat liever zaken doen in China

Ik hoop dat onze premier daar een lesje heeft geleerd in democratie |
Column Ronald van Raak

Het was minister Ollongren die weer voor de premier de kastanjes uit het vuur moest halen. Zij kwam in de Kamer uitleggen dat het kabinet dit keer écht recht wilde doen aan het ‘nee’ van de kiezers, maar moest ook toegeven dat de Sleepwet gewoon wordt ingevoerd, zonder dat aan deze wet ook maar één letter wordt veranderd.

Tijdens de campagne over de Sleepwet vergeleek Mark Rutte het referendum met ‘kantklossen’, een vrijblijvende vorm van vrijetijdsbesteding. Het was een opmerking uit hoogmoed, omdat de premier er van overtuigd was dat hij het referendum toch wel zou winnen. Maar Nederland zei ‘nee’ tegen de premier. Verder lezen

Column Van Aller – De Vries | Lange lijst twistpunten

©2018 Renée van Aller en John de Vries

Aruba – politieke partijen blijven twisten over wie de schuld heeft

“Politici zijn de afgelopen jaren steeds meer in de ban geraakt van de mogelijkheden om de kiezer te paaien. Reclamebureaus, spindokters, woordvoerders en bedrijven als Cambridge Analytica die op basis van (gestolen) data aan microtargeting doen. Je krijgt dan alleen het politieke standpunt voorgeschoteld waar je het toch al mee eens bent.” Dat zegt Bas Heijne in het NRC Handelsblad van 24 maart 2018. Een variant hiervan gaat op voor de rest van het Koninkrijk. Aruba heeft een nieuwe regering.  Verder lezen

Column Van Aller – De Vries | Hasi redo, bati bleki

©2018 Renée van Aller en John de Vries

©2018 Renée van Aller en John de Vries | Foto Irena Bikker-Croes

Onlangs bespraken wij enige kwellende kwalen die het Land Aruba teisteren. Wij bespraken die kwesties in een eersterangs uitspanning met uitzicht op zee, getooid met woeste golven. Wij menen in zo’n gelegenheid valide conclusies te kunnen trekken. Verder lezen

Column Van Aller – De Vries | Geniepig gemanipuleer en imagoschade

©2017 Renée van Aller en John de Vries

Trustkantoren draaien tegenwoordig op voor schade belastingtrucs | NRC illustratie

De rechter reikte ons op 28 januari 2018 het overheids-ei van Columbus aan. (ECLI:NL:RBDHA:2015:2269). Een feestelijke verrassing. Zoals wij weten is het Koninkrijk een befaamd belastingparadijs, ook al is het zo geheim dat we het van de roerganger Rutte niet mogen zeggen of denken. Verder lezen

Column Van Aller – De Vries | Recht maken wat krom is

©2017 Renée van Aller en John de Vries

Recht maken wat krom is | Column

Wij maken ons zorgen over de integriteit van openbare ambtenaren, belastingheffing en de openbare meningsvorming. Hoe reageert de rechtspraak daarop? Het gaat over drie recente geruchtmakende zaken. Sjoemelnotarissen. Winstbelasting voor loterijen en via een uitspraak van de winstbelasting op loterijverkopen, ook belasten van gokken on line. Verder lezen

Column Van Aller – De Vries | Up yours

©2017 Renée van Aller en John de Vries

Shell | Ruben L. Oppenheimer NRC

Het NRC Handelsblad berichtte op 20 en 21 december 2017 dat de Shell en enkele topmanagers vervolgd worden voor corruptie en omkoping. Behalve Shell wordt ook het Italiaanse oliebedrijf Eni vervolgd voor omkoping in verband met een olieveld in Nigeria in 2011. Verder lezen

Column Van Aller – De Vries | Wie kan rekenen, rekent op Rutte

©2017 Renée van Aller en John de Vries

Premier Rutte en minister Plasterk na een nieuw crisisberaad SXM | ANP

Er is grenzeloos politiek geharrewar over wie verantwoordelijk wordt over de juiste besteding van de heropbouwbudgetten voor Sint Maarten. Nu is dat niet zo verwonderlijk omdat het eiland al decennia in de greep is van maffiose witwasserijen, drugsdoorvoer en (il)legale goksyndicaten van Turkse, Amerikaanse, Russische en Italiaanse herkomst. Verder lezen

Column Van Aller – De Vries | To be or not to be?

©2017 Renée van Aller en John de Vries

Dutch Sandwich: “Nederland is eigenlijk twee belastingparadijzen voor de prijs van één: ons kikkerlandje en de Antillen.” Dat begon in 1939, bij Citco aldus drie Quote-redacteurs in hun boek Het Belastingparadijs.

Wie speelt een rol in welk spel met geld en macht en waarom? Twee onderwerpen houden ons uit de slaap. Het Nederlandse belastingparadijs en het volstrekt onbegrijpelijke politieke geharrewar over financiële hulp aan het verwoeste Sint Maarten. Voor beide geldt: geraffineerd gesjoemel. Verder lezen

Column Van Aller – De Vries | Might is right

©2017 Renée van Aller en John de Vries

Eric Cremers, Remembering the hurricanes Rijsdijk Gallery

Het is algemeen bekend dat Nederland internationaal witwassen stimuleert, vooral voor multinationals. Niet voor u en mij. Rutte III beloonde met de afschaffing van de dividendbelasting opnieuw de buitenlandse investeerders met € 1,4 miljard. Hij geloofde dat dit nodig was tot in zijn diepste vezels, sprak hij begeesterd, maar ongemotiveerd. Verder lezen

Column Van Aller – De Vries | Droomkandidaat op Koninkrijksrelaties in Rutte III?

©2017 Renée van Aller en John de Vries

Droomkandidaat op Koninkrijksrelaties in Rutte III? Foto Rene Zwart

Arme Raymond Knops (m). Als gewaardeerde CDA defensiespecialist, werd hij getipt voor de post van minister van Defensie in Nederland. Maar die plek werd vergeven aan de ervaren bestuurder Ank Bijleveld. Verder lezen

Column Van Aller – De Vries | Ga eens in je eigen kracht staan!

©2017 Renée van Aller en John de Vries

Gouverneur Alfonso Boekhoudt benoemd Evelyn Wever-Croes tot formateur.

De beoogde, eerste vrouwelijke premier in het Koninkrijk is de vermoedelijke premier van de nieuwe Arubaanse regering. Zij wil Nederlandse hulp om de overheidsfinanciën door te lichten en corruptie aan te pakken. Verder lezen

Column Van Aller – De Vries | Depri

©2017 Renée van Aller en John de Vries

Over Machtshonger, stempelparlementen en stempelkabinetten

Wij zien geen gat meer in de politieke Koninkrijkstoekomst. Waarom? Groeiende en blijvende neerslachtigheid door het stijgende ‘eigen risico’. In het leven, de politiek en de gezondheidszorg. Verder lezen

Column Van Aller – De Vries | Waarheidsvinding en verkiezingen

©2017 Renée van Aller en John de Vries

“Met veel emotie in mijn hart wil ik iedereen bedanken voor een unieke en onvergetelijke ontvangst, die alleen een partij aan zijn leden kan geven en een warme reactie die alleen door een verenigd volk kan worden gegeven!” Getekend, Paul Croes

Voor de verkiezingen van 2005 ontwierpen wij een corruptie meter naar aanleiding van de Government’s 23rd Psalm. In de laatste 30 jaar is de regering er, qua deugdelijk bestuur, transparantie en bestrijding van nepotisme en vriendjespolitiek niet op vooruit gegaan. Integendeel. Verder lezen

Column Van Aller – De Vries | Blast from the past

©2017 Renée van Aller en John de Vries

Albert Heijn scoort met ‘Buik, Billen, Bonus’-hunk

Door ons ouder worden, wordt de tijd eindig. De toekomst krimpt en wordt verleden tijd. Met de snel veranderende samenleving, de allesoverheersende macht van Facebook en Google, die alles over ons weten, blijft er minder dan een schim van ons zelf over. We veranderen in een digitaal verlengstuk van de media. Verder lezen

Column Youp | Klaar met Kees

Column Youp van ‘t Hek voor NRC Handelsblad | Klaar met Kees

Mijn Amerikaanse vriend Jim belde en vroeg me wie die Van der Staaij is? Hij had zijn brief in The Wall Street Journal gelezen. Ik legde hem uit dat deze Kees van der Staaij iemand is die tragisch jong dementeert en daarom binnenkort wordt afgespoten. Verder lezen

Column Van Aller – De Vries | Stip aan de horizon

©2017 Renée van Aller en John de Vries

Gordon Parks: Department Store Mobile Alabama, 1956

Stippen aan de horizon zijn doelstellingen. Die stippen vermeldde Menno de Bree in het Financieele Dagblad (FD) van 1 juli 2017. Wij koesteren een waslijst aan doelstellingen. Onze wereld verandert in rap tempo. Meestal denken we dan aan digitalisering, automatisering, verlies van banen en een tekort aan werk. Wat moeten onze kinderen leren om zelfstandig te kunnen overleven? Maar er is meer. Discriminatie naar ras en geslacht, zoals onderscheid naar persoonskenmerken. Verder lezen