Categoriearchief: Blog Karel’s Legal Blog

DCLP | 10 jaar Karel’s Legal Blog

10 jaar Karel’s Legal Blog

10 jaar Karel’s Legal Blog

WILLEMSTAD – Op 1 juni 2015 bestaat Karel’s Legal Blog (www.curacao-law.com) 10 jaar. Deze juridische weblog is een initiatief van Karel Frielink, advocaat en partner bij BZSE Advocaten Curaçao. Verder lezen

CC | Mr. Karel Frielink speech on State-owned companies

Mr. Karel Frielink speech on State-owned companies

Mr. Karel Frielink speech on State-owned companies

WILLEMSTAD – During the 8th Biennial Conference of the Caribbean Ombudsman Association, the lawyer Karel Frielink spoke on the state-owned companies. Frielink indicated that some five years ago, corporate governance rules came into force which were designed to protect companies from politicians, in particular from the government. “Government-owned companies should be kept out of the political sphere as much as possible, so that they may benefit from commercial, businesslike and market-oriented management. Verder lezen

PFM | Columnist Karel Frielink over ‘visie’


Advocaat Karel Frielink verzorgde vandaag, zaterdag 23 mei, de column in ‘Wat een Week!’. Verder lezen

PBC | Frielink: claim op Shell onmogelijk

Frielink: claim op Shell onmogelijk | Bea Moedt

Frielink: claim op Shell onmogelijk | Bea Moedt

WILLEMSTAD – Volgens advocaat Karel Frielink heeft Curaçao geen schijn van kans om de milieuschade van het asfaltmeer op de Shell te verhalen. Verder lezen

Legal blog | Advocaten en belangenverstrengeling

Een advocaat moet onafhankelijk zijn

karel-frielink

Karel’s legal blog | Een advocaat moet onafhankelijk zijn

Van een advocaat wordt verwacht dat hij onafhankelijk is. Bij die onafhankelijkheid gaat het om een houding: de instelling van de advocaat tegenover zijn cliënt, maar ook tegenover het gerecht en in feite tegenover elke andere betrokken partij. Hij behoort de belangen van zijn cliënt te behartigen en zich niet door zijn eigenbelang te laten leiden. Hij mag evenmin de belangen behartigen van anderen als die in strijd zijn met het belang van zijn cliënt.

In de Gedragsregels voor Advocaten wordt dit uitgangspunt als volgt omschreven: Verder lezen

Legal blog | Ongepaste uitlatingen over rechters

Karel’s legal blog

Karel's legal blog | Ongepaste uitlatingen over rechters

Karel’s legal blog | Ongepaste uitlatingen over rechters

Een tegen een advocaat in Nederland ingediende klacht is ook in hoger beroep gehonoreerd. De advocaat is voor vier weken geschorst. De Deken verweet de advocaat dat hij geen gehoor heeft gegeven aan de uitnodiging van de Deken om over een melding van de President van de Rechtbank Oost-Brabant in overleg te treden, alsmede dat hij zich in zijn brief van 1 februari 2013 aan de President van de Rechtbank Oost-Brabant onnodig grievend heeft uitgelaten, en in strijd met de advocateneed en het gedragsrecht heeft gehandeld. Verder lezen

Overstap van de week: Karel Frielink

Karel Frielink | Foto Dick Drayer

Mr. Karel Frielink is overgestapt naar BZSE Advocaten | Foto Dick Drayer

Overstap van de week is Karel Frielink. Hij treedt toe tot het team van BZSE Advocaten en Belastingadviseurs dat is gevestigd in Sint Maarten. Verder lezen

PB | BZSE Curaçao opent binnenkort haar deuren

Mr. Karel Frielink sluit zich aan bij
BZSE advocaten en belastingadviseurs

BZSE-advocaten

Mr. Karel Frielink sluit zich aan bij BZSE advocaten en belastingadviseurs. Op de foto Rik Bergman, Gert Bergman, Roeland Zwanikken, Karel Frielink, Jelmer Snow en Joeri Essed

Advocaat Karel Frielink treedt toe tot het team van BZSE Advocaten en Belastingadviseurs dat is gevestigd te Sint Maarten. Frielink zet een vestiging van BZSE in Curaçao op en wordt daar de managing partner. Het kantoor start op 1 januari 2015. Verder lezen

Legal blog | De waarheidsplicht in het burgerlijk proces

Mr. Karel Frielink over procespartijen en procestactiek

Mr. Karel Fielink

Mr. Karel Fielink

Hij liegt!”. “Nee, hij is juist degene die liegt ”. In procedures verschillen partijen doorgaans van mening over de feiten en beschuldigen zij elkaar over en weer van jokken. Soms wordt een procestactiek gebruikt om dat jokken aan te tonen. Stel dat u de eisende partij in een procedure bent en dat u beschikt over bewijs dat de wederpartij iets fout heeft gedaan. U houdt dat bewijs achter, maar stelt in die procedure wel die fout van de gedaagde aan de orde. Die gedaagde gaat mogelijk ontkennen, waarna u alsnog met dat bewijs op de proppen komt. Verder lezen

Legal blog | Welk recht en welke rechter binnen het Koninkrijk?

Opinie door mr. Karel Frielink

Mr. Karel Fielink: "Steeds hetzelfde verhaal van advocaat mr. Eldon Sulvaran”

Mr. Karel Fielink

Op 10-10-‘10 is er veel veranderd binnen het Koninkrijk. Curaçao en St. Maarten hebben bijvoorbeeld een met Aruba vergelijkbare autonome status binnen het Koninkrijk gekregen.

Los van enkele aangelegenheden op Koninkrijksniveau, betekent dit onder meer dat zij eigen wetgeving hebben. Laten we eens naar het rechtspersonenrecht kijken. Verder lezen

Legal blog | Als 2 verdachten ontkennen bestuurder te zijn geweest

Opinie door mr. Karel Frielink Vrijspraak is een mogelijk gevolg

Mr. Karel Fielink: Ons kiesstelsel is zo slecht nog niet; niet elke hervorming is een verbetering

Mr. Karel Fielink

Het strafrecht bevat allerlei waarborgen die ervoor moeten zorgen dat er een eerlijk proces wordt gevoerd. Dergelijke voorschriften zijn nodig, bijvoorbeeld om (zoveel mogelijk) te voorkomen dat onschuldige mensen worden veroordeeld.

Maar de keerzijde is dat er soms mensen worden vrijgesproken die eigenlijk hadden moeten worden veroordeeld. Wat te denken van de volgende zaak? Verder lezen

Legal blog | ‘Ik beken… ik ontken’

Door mr. Karel Frielink

Mr. Karel Fielink: "Steeds hetzelfde verhaal van advocaat mr. Eldon Sulvaran”

Mr. Karel Fielink: ‘Ik beken… ik ontken’

Het komt geregeld voor dat een verdachte tegenover de politie of een officier van justitie verklaart zich aan een bepaald misdrijf schuldig te hebben gemaakt (een verklaring voorzien van allerlei details), maar dat hij deze verklaring tijdens de zitting tegenover de rechter weer intrekt.

Als reden wordt dan bijvoorbeeld opgegeven dat hij zijn eerdere verklaring onder grote psychische druk heeft afgelegd. Verder lezen