Categoriearchief: Column Ron Gomes Casseres

Column Ron Gomes Casseres | Geschiedenis voor de toekomst

Door Ron Gomes Casseres

Door Ron Gomes Casseres

Door Ron Gomes Casseres

Curaçao heeft een boeiende en gevarieerde geschiedenis waar we helaas te weinig aandacht aan besteden. Hoe belangrijk ons slavernijverleden ook moge zijn voor de vorming van ons volk, niet minder belangrijk zijn ook andere periodes in de geschiedenis van Curaçao die in positieve zin verankerd zijn in onze natie. Die geschiedenis kennen zeer velen van ons onvoldoende. Evenwel komt daar langzaam maar zeker een verandering in. Dit jaar hebben we met bewondering uit de expositie ‘Guerra na Kòrsou?!’ kunnen leren wat zich allemaal heeft afgespeeld op Curaçao gedurende de Tweede Wereldoorlog. Verder lezen

Column Ron Gomes Casseres | Evaluaties

Door Ron Gomes Casseres

Door Ron Gomes Casseres

Door Ron Gomes Casseres

We zitten middenin het seizoen van de evaluaties. Deze evaluaties hebben allen betrekking op hetgeen op 10-10-‘10 wet en regelgeving is geworden. De justitiële wetten betreffende het gemeenschappelijk hof van justitie, de politie en het openbaar ministerie worden door onafhankelijke deskundigen geëvalueerd. Zo ook het financieel toezicht, waar ik de eer had deel van te mogen zijn. Daarnaast worden er op de drie Caribisch Nederlandse openbare lichamen evaluaties gehouden om te bepalen hoe goed of minder goed die eilandelijke samenlevingen het ervaren om ‘openbaar lichaam’ (wat een afschuwelijke terminologie is dat voor een samenleving van mensen!) van Nederland te zijn – en wat aan de minder goede ervaringen gedaan moet worden. Verder lezen

Column Ron Gomes Casseres | Toezicht financiën nog nodig

Door Ron Gomes Casseres

Door Ron Gomes Casseres

Door Ron Gomes Casseres

Willemstad – Omdat de landen Curaçao en Sint Maarten in de voorbije jaren niet ‘geheel en zelfstandig’ hebben voldaan aan de Rijkswet financieel toezicht (Rft), vindt de commissie die de rijkswet evalueerde dat de Rijksministerraad (RMR) dient te beslissen dat de verplichtingen van de rijkswet vooralsnog moeten blijven. Dat is de uitkomst van de commissie die werd voorgezeten door de Curaçaose ex-bankier Ron Gomes Casseres. Het verslag daarvan werd gisteren openbaar gemaakt. Bovenstaande is een belangrijke kern van de bevindingen.  Verder lezen

Column Ron Gomes Casseres | Afglijden

Door Ron Gomes Casseres

Ron Gomes Casseres

Ron Gomes Casseres

De procureur-generaal, onze hoogste toezichthouder op een behoorlijke opsporing en vervolging van strafbare feiten, uitte recentelijk bij de installatie van twee nieuwe rechters zijn bezorgdheid over de schrikbarend hoge geweldscriminaliteit in ons land. Hij zei daarbij ‘dat we een uitdagende tijd tegemoet gaan, een tijd waarin we bij tijd en wijle creatief zullen moeten zijn om binnen de bestaande structuren en middelen wijzigingen door te kunnen voeren’ teneinde te vermijden dat we ‘langzaam maar zeker afglijden naar een steeds crimineler samenleving’. Verder lezen

Column Ron Gomes Casseres | Neuzen

Door Ron Gomes Casseres

Door Ron Gomes Casseres

Door Ron Gomes Casseres

Een jaartje verder, een jaartje ouder, weer eens een jaar mogelijkheden laten liggen. Je wordt er soms ontmoedigd door, maar ‘een beter Curaçao, beter voor iedereen’ eist dat we doorzetten. Iedereen erkent het imperatieve belang van een groeiende economie, maar niet iedereen is bereid om eigen (persoonlijk en politiek) belang opzij te zetten om ook daadwerkelijk alle neuzen in dezelfde richting te doen wijzen, namelijk impulsen geven voor de groei van onze economie. De centrale bank verwacht dat het eindcijfer voor 2014 zal zijn dat de economie met 0,5 procent is gekrompen, en de huidige verwachting is dat in 2015 de economie met 0,4 procent zal groeien. Verder lezen

Column Ron Gomes Casseres | Regels

Door Ron Gomes Casseres

Door Ron Gomes Casseres

Door Ron Gomes Casseres

Ons land is een rechtsstaat. Dat betekent dat er in ons land wet- en regelgeving is die bepalen hoe wij ons moeten gedragen, en ook hoe we met elkaar en met onze omgeving dienen om te gaan. Die regels raken ons, de burger, op nagenoeg alle gebieden in ons dagelijks leven; zelfs veel van de vrijheden die we genieten worden begrensd door wet- en regelgeving. Wetten en regels houden ook veelal sancties in als we deze niet opvolgen; dan is het veelal de overheid die naleving moet handhaven en dat doet middels het justitieel apparaat of via andere toezichthoudende en sanctioneerde instanties. Verder lezen

Column Ron Gomes Casseres | Oneigenlijke argumentatie

Door Ron Gomes Casseres

Door Ron Gomes Casseres

Door Ron Gomes Casseres

Een moderne democratie is meer dan het hebben van vrije verkiezingen en een regering die door een volksvertegenwoordiging wordt gecontroleerd. In de moderne democratie draagt ook de civil society bij aan het bestuur van het land. Dat houdt in dat bijdragen van ngo’s, elk op eigen gebied, met ernst op hun merites worden beschouwd en beantwoord. Het betekent dat regering en parlement niet alleen luisteren naar ouderen maar daar ook zakelijk op reageren. En bij overleg met de civil society wordt ook serieuze aandacht geschonken aan aanbevelingen uit dat overleg. Verder lezen

Column Ron Gomes Casseres | Een lange hete zomer

Door Ron Gomes Casseres

Door Ron Gomes Casseres

Door Ron Gomes Casseres

Schoolleerlingen en nieuwsmedia kijken beiden uit naar de zomervakantie. Leerlingen omdat ze dan niet elke dag vroeg naar school moeten; nieuwsmedia omdat het dan ook doorgaans komkommertijd is, en er weinig nieuws te rapporteren valt.

Daar heeft deze zomer niet aan meegewerkt, internationaal noch lokaal. Verder lezen

Column Ron Gomes Casseres | Ongemakkelijke Waarheden

Door Ron Gomes Casseres

Door Ron Gomes Casseres

Door Ron Gomes Casseres

An Inconvenient Truth is de titel van een Amerikaanse documentairefilm over de opwarming van de aarde. Voormalig vicepresident van de Verenigde Staten en jarenlang milieuactivist Al Gore gebruikte de film om zijn ongerustheid te ventileren over klimaatverandering en het feit dat politici wereldwijd aan die waarheid te weinig aandacht besteedden. Enkele weken geleden hoorde ik één van onze gezagsdragers het in een radio-interview hebben over de inconvenient truths in ons eigen land, ongemakkelijke waarheden waar ook wij te weinig aandacht aan besteden en waar we liever niet over willen praten.

Verder lezen

Column Ron Gomes Casseres | Inkomensongelijkheid

Door Ron Gomes Casseres

Door Ron Gomes Casseres

Door Ron Gomes Casseres

Vorige maand leek er een samenloop van berichtgeving uit verschillende hoeken te zijn die allemaal hetzelfde vertelden. Dat bericht was dat ongelijkheid van inkomen leidt tot minder economische groei dat op zich weer leidt tot meer armoede, meer schulden en zelfs tot financiële crises. Een bericht dat mij ook voor Curaçao helaas niet vreemd in de oren klonk. Verder lezen