Categoriearchief: Column Jose Eustatia

Column Zambesi revisited | Nieuwe complotteurs? (12)

Column door dr. Jose M. Eustatia

Dr. Joe M. Eustatia

Dr. Jose ‘Joe’ M. Eustatia

De in deze columns Zambesi revisited beschreven casus, behoort waarschijnlijk tot een van de meest bizarre rechtsprocedures uit de Nederlandse rechtsgeschiedenis.
Nooit eerder is in die mate sprake geweest van een omdraaiing van dader en slachtoffer, als in deze zich over bijna 10 jaar strekkende rechtszaak. Nooit eerder hebben zoveel rechters de waarheid zo verdraaid, als in deze procedure en ook nooit eerder hebben zoveel rechters zo opzettelijk de grondbeginselen van de rechtsstaat aan hun laars gelapt en zo openlijk de rechtsbescherming van een klager geschonden. Verder lezen

Column Zambesi revisited | Deel 11

Column door dr. Jose M. Eustatia

Dr. Joe M. Eustatia

Dr. Jose ‘Joe’ M. Eustatia

Hoe bewijsbare leugens door een tuchtcommissie worden gesanctioneerd en hierna een eigen leven als pseudowaarheid gaan leiden. In deze column zal ik een poging doen de negatieve rol te analyseren die kandidaat-notaris mr. A Ch heeft gespeeld, bij het opmaken van de statuten van de maatschap. Verder lezen

Column Zambesi revisited | Deel 10

Column door dr. Jose M. Eustatia

Dr. Joe M. Eustatia

Dr. Jose ‘Joe’ M. Eustatia

De gecorrumpeerde statuten en daaraan toegevoegde onbekende addenda komen plotseling boven water. Het was september 2005. Ik keek met voldoening terug op de datum 1 juli 2004 toen de statuten van de maatschap werden ondertekend.  We waren overeengekomen dat de afspraak om in de maatschap samen te werken op 1 januari 2004 was aangegaan en de maatschap dus geacht werd op 1 januari 2004 te zijn opgericht. Verder lezen

Attachments

Column Zambesi revisited | Schone handen in een vuil spel is niet makkelijk (9)

Column door dr. Jose M. Eustatia

Dr. Joe M. Eustatia

Dr. Jose ‘Joe’ M. Eustatia

Juridisch commentator en oud hoofdredacteur van de NRC Folkert Jelsma spreekt in de editie van de NRC van 25 september 2020 zijn bezorgdheid uit over de mogelijke ontsporing van advocaten in de strafrechtpraktijk. Het is volgens Jelsma immers niet makkelijk schone handen te houden in een vuil spel. Verder lezen

Column Zambesi revisited | Hoe het allemaal verder is verlopen (8)

Column door dr. Jose M. Eustatia

Dr. Joe M. Eustatia

Dr. Jose ‘Joe’ M. Eustatia

Ik interpreteer de stille hint om te berusten en mijn leven verder in vrede te slijten als een advies om te stoppen met mijn publicaties. Die publicaties werpen immers een té ontluisterend licht op het als heilig beoordeeld rechtsbedrijf. En kritiek op rechters wordt, ook als die kritiek gerechtvaardigd is, door een (gelukkig) afnemende minderheid, nog steeds als hoogst ongewenst beschouwd. Verder lezen

Column Zambesi revisited | Hoe het allemaal is begonnen (7)

Column door dr. Jose M. Eustatia

Dr. Joe M. Eustatia

Dr. Jose ‘Joe’ M. Eustatia

Ik verbaas me over het gemak waarmee de overheid en de pers kritiekloos en volgzaam blijven beweren dat de Nederlandse rechter altijd onafhankelijk, onpartijdig en integer is. De mainstream media weten nu immers beter dan wie ook dat niet álle rechters altijd onpartijdig en integer zijn. Er zijn in de laatste jaren te veel publicaties verschenen over liegende en bedriegende rechters om als verzamelde pers vol te houden daar niet van op de hoogte te zijn. Er is sprake van doelbewust zelfcensuur. Verder lezen

Column Zambesi revisited | Hoe het allemaal is begonnen (6)

Column door dr. Jose M. Eustatia

Dr. Joe M. Eustatia

Dr. Jose ‘Joe’ M. Eustatia

Het is de bedoeling dat deze columns later zullen worden bewerkt om als E boek te worden uitgegeven. Ik zal daarom twee columns (deel 6 en deel 7) aan de voorgeschiedenis wijden. Uit de voorgeschiedenis zal blijken hoe emotieloze ondankbaarheid, van elke empathie gespeende hebzucht en totaal gemis aan moreel besef, het handelen van personen hebben bepaald van wie men anders had mogen verwachten. Het zijn het handelen van deze figuren die de wordingsgeschiedenis van dit boek zullen bepalen. Verder lezen

Column Zambesi revisited | De vele gezichten van rechterlijke corruptie (5)

Column door dr. Jose M. Eustatia

Dr. Joe M. Eustatia

Dr. Jose ‘Joe’ M. Eustatia

Mijn columns beogen een vervolgverhaal te zijn van mijn opgedane ervaring met opeenvolgende foute rechters.
In Zambesi deel 4 werd aandacht besteed aan een recente actie van advocaat mr. G Knoops en nationaal ombudsman mr. R van Zutphen die het aanbieden van excuses aan de Bonairiaanse oud politicus Booi bepleitten. Een hoogst ongebruikelijke onderneming gezien het hoge “OJ Simpson”- gehalte van het proces dat tot vrijspraak voor Booi cs heeft geleid. Verder lezen

Column Zambesi revisited | Excuses waarom en waarvoor? (4)

Column door dr. Jose M. Eustatia

Dr. Joe M. Eustatia

Dr. Jose ‘Joe’ M. Eustatia

Een vriend die als “reviewer” voor mij optreedt, heeft mij de vraag gesteld van waar mijn preoccupatie met Booi cs. Ik ben door die directe vraag aan het denken gezet. Het antwoord is dat ik eigenlijk geen andere bezwaren tegen Booi cs heb, dan dat zij de begunstigden zijn van een rechter voor wie ik de diepste verachting koester. Het laatste dat ik en elk weldenkend mens immers van een rechter verwacht, is dat hij/zij corrupt is. Verder lezen

Ingezonden | Het nieuwe abnormaal

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Jose Eustatia aan het woord. Verder lezen

Column Zambesi revisited | De excuses in de Zambesi-strafzaak (3)

De verlate, maar niet minder opmerkelijke excuses van het OM aan oud politicus en ex-verdachte in de Zambezi-zaak Ramoncito Booi |
Column door dr. Jose M. Eustatia

Dr. Joe M. Eustatia

Dr. Jose ‘Joe’ M. Eustatia

Men heeft recentelijk kunnen vernemen dat het OM, in de persoon van hoofdofficier mr. B ter Steege, het boetekleed heeft aangetrokken en excuses aan de heren Ramoncito Booi en Burney el Hage heeft aangeboden. Het is bij mijn beste weten nog nooit eerder voorgekomen dat aan een verdachte die mede door gebrek aan bewijs werd vrijgesproken, zowel een schadevergoeding als openlijke excuses werden aangeboden. Verder lezen

Column Zambesi revisited | Een stelletje huichelaars (2)

Column door dr. Jose M. Eustatia

Dr. Joe M. Eustatia

Dr. Jose ‘Joe’ M. Eustatia

Ik heb kennis genomen van de opinie van dhr Humphrey Josepha naar aanleiding van uitlaten van Tweede Kamerlid Ronald van Raak. Dat van Raak een huichelaar is staat voor mij vast. Dat laat onverlet dat van Raak na de Tweede Kamerleden Pieter Omtzigt (CDA) en Renske Leijten (SP) op afstand het meest kritische Kamerlid is mbt tot dubieuze zaken in eigen land. Verder lezen

Column Zambesi revisited | Minister Knops ontdekt het nieuwe normaal (1)

Column door dr. Jose M. Eustatia

Dr. Joe M. Eustatia

Dr. Jose ‘Joe’ M. Eustatia

Onze lokale dagbladen berichtten recentelijk dat de Staten een motie hebben aangenomen, waarin ze de regering steunen om akkoord te gaan met de voorwaarden die de Rijksministerraad aan de tweede liquiditeitssteun heeft gesteld. Uit de radio-interviews van woensdagmiddag maak ik op dat de regering van Curaçao “très contre coeur” akkoord is gegaan met de door minister Knops aan hen opgedrongen voorwaarden.  Verder lezen

Opinie | Onafhankelijke rechterlijke macht?

Door Toon Peters

Foto van het gerechtsgebouw in Willemstad  © Jose de Bruin

Deze week werd ik getipt dat mijn naam voorkwam in een opiniestuk dat op 7 januari 2020 in het Antilliaans Dagblad verschenen is. Een opmerkelijk opiniestuk van Joe Eustatia naar aanleiding van een redactioneel commentaar van 20 december 2019 met als titel ‘Klap OM & Pep(pie)talk’. Verder lezen

Ingezonden | Klap OM & Pep(pie)talk

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Jose Eustatia aan het woord. Verder lezen

Ingezonden | Hof werkt aan plan integriteit

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Jose ‘Jo’ Eustatia aan het woord. Verder lezen

Ingezonden | Lab De Med 40 jaar?

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Dr Jose ‘Joe’ M. Eustatia aan het woord. Verder lezen

Column JM Eustatia | Foute rechter(s): Zambesi (6)

Column door dr. Joe M. Eustatia

Dr. Joe M. Eustatia

Dr. Joe M. Eustatia

Ik heb mij bij het schrijven van deze column afgevraagd of mr Veenhof, die in de zaak Zambesi een bedenkelijke rol heeft gespeeld (zie mijn voorgaande columns, waarin artikelen uit de NRC over de zaak Zambesi worden aangehaald), een doodgewone foute rechter is, die – wanneer hem dat convenieert – in de fout gaat, of dat mr Veenhof na zijn in 2010 in de Zambezi-zaak genomen, zeer betwistbare besluiten, onder druk stond om in deze arbitragezaak – waarvoor hij speciaal door mr RD werd “binnengehaald”- , te “leveren”? Verder lezen

Column JM Eustatia | Foute rechter(s): Zambesi (5)

Column door dr. Joe M. Eustatia

Dr. Joe M. Eustatia

Dr. Joe M. Eustatia

In de vorige columns is met voorbeelden aangetoond, dat mr Veenhof in de door hem voorgezeten arbitrage-procedure zich als een door en door partijdige arbiter heeft opgesteld. De reeds vermelde zes voorbeelden spreken voor zich. De vraag is hoe het mogelijk is, dat mr Veenhof desondanks vier wrakings-procedures heeft kunnen overleven? Het antwoord daarop luidt kort en bondig “omdat het wraken van een rechter in onze lokale rechtscultuur tot voor enkele jaren geleden niet alleen zeer ongebruikelijk was, maar feitelijk als zelfs ‘not done’ werd beschouwd. Rechters hebben immers toch altijd gelijk?”. Verder lezen

Column JM Eustatia | Foute rechter(s): Zambesi (4)

Column door dr. Joe M. Eustatia

Dr. Joe M. Eustatia

Dr. Joe M. Eustatia

Het Gerecht alhier is, ondanks de overvloed aan bewijzen voor door mr. Veenhof in de arbitrageprocedure genomen partijdige en zelfs foute besluiten, niet geneigd deze vakbroeder te veroordelen. De belangen, die op het spel staan, zijn immers enorm. Niet alleen zal de positie van mr. Veenhof, indien hem ook corruptie kan worden aangewreven, onhoudbaar worden, maar ook de door hem in de Zambezi zaak genomen besluiten zullen dan in een veel kritischer daglicht komen te staan dan met de recente publicaties in de NRC al het geval was. Verder lezen

Column JM Eustatia | Foute rechter(s): Zambesi (3)

Mr Frans Veenhof meets Marvelyn Wiels | Column door dr. Joe M. Eustatia

Dr. Joe M. Eustatia

Dr. Joe M. Eustatia

Alvorens in te gaan op de vraag waarom het noodlot bepaalde, dat mr. Veenhof mijn pad zou kruisen, wil ik enige aandacht besteden aan de overeenkomst tussen de betrokkene en mevrouw Marvelyn Wiels. Onze lokale journalisten hebben op basis van degelijk journalistiek onderzoek, kunnen aantonen, dat mevrouw Wiels haar cv heeft gemanipuleerd. Daar werden stevige conclusies aan verbonden: mevrouw Wiels werd mede op grond van die bevinding terecht als niet integer afgebrand. Verder lezen

Column JM Eustatia | Foute rechter(s): Zambesi (2)

Column door dr. Joe M. Eustatia

Dr. Joe M. Eustatia

Dr. Joe M. Eustatia

De vraag naar de bedenkelijke rol van rechter-commissaris mr Veenhof in de affaire Booi / El hage blijft, ondanks het feit dat de lokale pers doelbewust weigert daar nadere aandacht aan te besteden, toch op Curacao rondzingen. Verder lezen

Column JM Eustatia | Foute rechter(s): Zambesi (1)

Column door dr. Joe M. Eustatia

Dr. Joe M. Eustatia

Dr. Joe M. Eustatia

Ik word bij het schrijven van dit vervolgverhaal niet gehinderd door tegenzin, maar er is anderzijds ook geen sprake van vreugde. Ik had liever gehad, dat ik dit verhaal niet had hoeven te schrijven.  Ik ben er de man niet naar om als klokkenluider de publiciteit op te zoeken of die er anderzins behagen in schept schade toe te brengen aan gevestigde reputaties.  Verder lezen