Categoriearchief: Column Armand Hessels

Column Hessels | Stop met zeuren!

Door Armand Hessels

Opinie Armand Hessels | Parlement, ongegrond pretentieus?!

Vanaf het moment dat Nederland de voorwaarden bekend maakte waaronder zij bereid was Aruba (en de andere CAS-landen) van financiële hulp te voorzien, was het eiland te klein. Bijna alle politici voelden zich in hun kruis getast omdat HÙN autonomie zou worden ingeperkt. Daarom werden er emotionele hetzes opgezet die de bevolking ervan moesten overtuigen dat Nederland de eilanden wilde rekoloniseren. Daarbij werd met geen woord gerept over het echte waarom van de Nederlandse voorwaarden. Verder lezen

Column Hessels | De naakte waarheid

Door Armand Hessels

Armand Hessels

Voor velen is het onbegrijpelijk dat tientallen miljoenen Amerikanen de onzin en leugens (misleiding!) die president Donald Trump dagelijks uitkraamt, voor zoete koek slikken. Zoals zijn bewering dat er op grote schaal gefraudeerd is bij de recente verkiezingen die hij overtuigend verloor. Verder lezen

Column Hessels | Dringende noodzaak hervorming politiek systeem

Door Armand Hessels

Opinie Armand Hessels | Parlement, ongegrond pretentieus?!

In januari en februari 2020 nam SDBA persoonlijk of schriftelijk contact op met exponenten van alle politieke partijen. Alle kregen de vraag voorgelegd of hun partij een nieuw politiek systeem zou willen (helpen) ontwikkelen waarin geen plaats meer is voor politieke patronage, recht zou worden gedaan aan de criteria van deugdelijk bestuur en het systeem van checks & balances terwijl de bevolking meer participatie zou krijgen in (de opzet en uitvoering van) het beleid van Aruba. Verder lezen

Column Hessels | 35-jarig jubileum

Door Armand Hessels

Opinie Armand Hessels | Parlement, ongegrond pretentieus?!

35 jaar geleden sloot de Arubaanse olieraffinaderij LAGO zijn poorten, verloor Aruba in één klap een belangrijk deel van haar inkomsten, werd ik voorzitter van lerarenvakbond SIMAR en schreef ik mijn eerste artikel ooit: ‘Arubaans bestuur: onwetend, amateuristisch of crimineel?’ Verder lezen

Column Hessels | Hervormingsprioriteit

Door Armand Hessels

Opinie Armand Hessels | Hervormingsprioriteit

De succesvolle pogingen van de huidige regering om -weliswaar onder intense druk van Nederland- het financieel tij te keren kregen een danige knauw door de gevolgen van de Covid-pandemie. Verder lezen

Column Hessels | Referendum of burgerpanel?

Door Armand Hessels

Opinie Armand Hessels | Hoofd of hart

In het streven van regeringen in verschillende landen om voor moeilijke beslissingen met een nationaal belang de ‘hulp’ in te roepen van ‘het volk’, is/wordt gebruik gemaakt van het instrument referendum. Recente ervaringen hebben echter het vertrouwen hierin ondergraven. Verder lezen

Column Hessels | Waarom landen falen

Door Armand Hessels

Opinie Armand Hessels | Parlement, ongegrond pretentieus?!

In het wereldberoemde en veel geciteerde boek ‘Why nations fail’ van twee hoogleraren aan de Harvard-Universiteit is een van de belangrijkste conclusies dat in veel (ei)landen een kleine lokale elite de streken van de voormalige kolonisator niet alleen heeft overgenomen, maar zelfs op nòg grotere schaal heeft toegepast. De politieke macht is in een klein groepje van familie en vertrouwelingen geconcentreerd terwijl de economische macht wordt toegekend aan een klein groepje ‘friends & family’. Verder lezen

Column Hessels | De mens staat centraal?

Door Armand Hessels

Opinie Armand Hessels | De mens staat centraal?

Voor veel Arubanen die reikhalzend uitkeken naar de beslissing van de Arubaanse regering op het eisenpakket van Nederland, was de uitslag teleurstellend. Enerzijds omdat er nog geen akkoord was. Anderzijds omdat de indruk bestond dat Nederland op het laatste moment haar eisen verder had aangescherpt. Verder lezen

Column Hessels | Een kwestie van principes?!

Door Armand Hessels

Opinie Armand Hessels | Parlement, ongegrond pretentieus?!

De laatste tijd is er een ware hetze aan de gang tegen Nederland wegens de strenge voorwaarden die zij stelt tegenover haar hulpverlening aan Aruba. Aanvoerder is de voormalige MEP-premier, die in emotionele termen Nederland beticht van misbruik en het volk waarschuwt voor een Nederlands dictatorschap. Verder lezen

Column Hessels | Kamikaze

Door Armand Hessels

Opinie Armand Hessels | Parlement, ongegrond pretentieus?!

Ik heb grote bewondering voor de ware doodsverachting waarmee de politieke partij POR zich met open ogen in de door hemzelf gegraven afgrond stortte. Het maakt daarbij niet uit of dit komt door een volslagen onderschatting van de vastberadenheid waarmee ‘zijn’ minister van Infrastructuur en Milieu (MinIM) zich tegen de ‘partijdiscipline’ zou weren of door een totale wanhoop om verdere openheid van blijkbaar onfrisse zaken tegen elke prijs te voorkomen. Feit is, dat het circus waar de POR de Arubaanse gemeenschap tijdens de ergste crisis in haar bestaan op trakteerde, een zeker eind van zijn kortstondig bestaan betekent. Verder lezen

Column Hessels | Naar goede Koninkrijksrelaties

Door Armand Hessels

Opinie Armand Hessels | Naar goede Koninkrijksrelaties

De door Nederland gevolgde procedure om de regeringen van Curaçao, Aruba en Sint Maarten een dik pak voorwaarden te sturen, blijkbaar met de boodschap dat die binnen 4 dagen en op basis van geheimhouding ten teken van ‘politieke commitment’ bij ‘het kruisje’ moest worden getekend, heeft kwaad bloed gezet, zowel op de eilanden als in Nederland. Verder lezen

Column Hessels | Omslag politieke cultuur Aruba

Door Armand Hessels

Opinie Armand Hessels | Coïtus interruptus

Coïtus interruptus. Het voorspel verliep zo mooi. Startend vanuit een nogal frigide uitgangspositie met een hopeloos vooruitzicht, bleek – met de nodige massage op kwetsbare plekken – toch enig succes mogelijk. De vele misstappen die daarvóór in de jeugd waren begaan, het uitproberen van de grenzen, de uitspattingen in de puberteit, de droomwereld waarin alles mocht en niets moest en uiteindelijk, het besef dat dit leven leidde tot een vroegtijdige verwoesting van het bestaan. Verder lezen

Column Hessels | Politieke vervolging in Aruba?

Door Armand Hessels

Opinie Armand Hessels | Politieke vervolging in Aruba?

In de eerste week van oktober 2019 vonden invallen plaats bij de voormalige minister van Infrastructuur (2009-2017) en enige ‘medewerkers’. Mogelijk waren deze invallen het gevolg van de serie aangiften van stichting ‘Nos ta Aruba’ in 2017. Verder lezen

Column Hessels | De noodzaak van extern financieel toezicht

Door Armand Hessels

Opinie Armand Hessels | Parlement, ongegrond pretentieus?!

Tussen Aruba en de grootste Koninkrijkspartner speelt voor de zoveelste keer het conflict over de ‘inmenging van Nederland in autonome zaken van Aruba’. Arubaanse politici doen er van alles aan om ‘inmenging’ ten koste van alles te verijdelen. Verder lezen

Column Hessels | Parlement, ongegrond pretentieus

Door Armand Hessels

Opinie Armand Hessels | Parlement, ongegrond pretentieus?!

De veertig veranderingen die het Arubaans Parlement onlangs in de LAft heeft aangebracht zijn een inbreuk op de afspraken zoals vastgelegd in het Protocol van november 2018 tussen de Arubaanse en Nederlandse regering. Verder lezen

Column Hessels | SDBA kritisch omtrent plan massademonstratie AVP

Door Armand Hessels

Opinie Armand Hessels | Overheidscriminaliteit en staatsondermijning op Aruba?

Partijleider Mike Eman van oppositiepartij AVP kondigde vorige week tijdens een spoedbijeenkomst met leden aan dat zijn partij op vrijdag 12 april een massademonstratie gaat organiseren om vroegtijdige verkiezingen af te dwingen. Motieven hiervoor zijn volgens partijprominenten dat het volk zou zijn voorgelogen en er dus sprake is van kiezersbedrog, dat Aruba op de zwarte lijst van de EU van belastingparadijzen is geplaatst, dat oude MEP-politici allerlei commissariaten hebben gekregen en dat familieleden benoemd worden als adviseurs van ministers. Verder lezen

Column Hessels | Overheidscriminaliteit en staatsondermijning op Aruba?

Door Armand Hessels

Opinie Armand Hessels | Overheidscriminaliteit en staatsondermijning op Aruba?

Uit de vorige twee opinieartikelen (‘Wie onkruid zaait zal onkruid oogsten’ en ‘Een falend waarborgsysteem’) is gebleken dat:
1- veel aandacht van ‘het bestuur’ uitging naar het voldoen aan de eisen van politieke patronage, dat zij daarbij het deficiënte administratief beheer (opzettelijk!?) in stand hielden en dat er de nodige verdachte handelingen plaatsvonden bij (overheids)projecten met vaak grote budgetoverschrijdingen; Verder lezen

Column Hessels | Een falend waarborgsysteem

Door Armand Hessels

Opinie Armand Hessels | Een falend waarborgsysteem

Vanaf het begin van de status aparte in 1986 tot het eind van 2017 vormden politieke patronage, een deficiënt financieel beheer en dubieuze projecten belangrijke karakteristieken van het Arubaans bestuur. Dit heeft Aruba onnodig miljarden florins gekost. Dat werd grotendeels gefinancierd door leningen (=schuldvorming) en bezuinigingen in belangrijke overheidsdepartementen. Als zodanig was er structureel sprake van ondeugdelijk bestuur. De vraag is hoe dit gedurende ruim 30 jaar vrijwel ongestoord heeft kunnen plaatsvinden. Verder lezen

Column Hessels | Wie onkruid zaait zal onkruid oogsten

Door Armand Hessels

Opinie Armand Hessels | Wie onkruid zaait zal onkruid oogsten

Op 7 juni j.l. ontving de Arubaanse regering het laatste communiqué van de CAft in de serie uitwisselingen over de begroting 2018. Die loog er niet om. De CAft eist concrete documentatie die toezeggingen van de (RdA aan de) regering ondersteunt. De sterkste nadruk ligt echter op de personeelsuitgaven. Verder lezen