PBC | Actieve coronabesmettingen Curaçao blijven gelijk

Persbureau Curacao Het aantal mensen dat op dit moment besmet is, is 65, net als gisteren. Er kwamen weliswaar vijf nieuwe positieve gevallen bij, maar vier mochten hun...

NOS | Formatie op Curaçao – net even anders dan in NL

Verslaggever Jurgen van den Berg vanochtend op NPO radio 1 in gesprek met NOS correspondent Dick Drayer over de formatie nav de installatie van de nieuwe Staten. Rond...

NOS | Kruisgesprek NOS over vliegveld Sint Maarten

Verslaggever Jurgen van den Berg vanochtend op NPO radio 1 in gesprek met NOS correspondent Dick Drayer over het stopzetten van coronasteun door Knops op Sint-Maarten. Nederland en...

Column Youp | Popster op Urk

Is die Haga nog bij elkaar? Of is zijn kompaan Smolders inmiddels ook al voor zichzelf begonnen? En had Thierry nou wel of geen corona? En was...

Column Kunneman | Bijl

Juridische column mr. Frank Kunneman Een boete van meer dan een half miljard euro is niet meer extreem hoog als een bank zijn compliance onvoldoende op orde heeft....

Column Hessels | Van red tape naar red carpet

Door Armand Hessels Ruim 25 jaar geleden uitte de directeur van een belangrijke overheidsentiteit tegen mij zijn frustratie over de enorme bureaucratie die investeerders moesten ondergaan om nieuwe...
- Advertisement -spot_img

BZ | Beantwoording Kamervragen over de Isla-raffinaderij in relatie tot de EU-sancties

HomeMediaBZ | Beantwoording Kamervragen over de Isla-raffinaderij in relatie tot de EU-sancties

Minister Koenders
Minister Koenders

Antwoorden van minister Koenders (BZ) op vragen van de Kamerleden Hachchi en Sjoerdsma (beiden D66) over de Isla-raffinaderij in relatie tot de EU-sancties.

Aan de Voorzitter van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Binnenhof 4
Den Haag
Datum 21 november 2014

Betreft Beantwoording vragen van de leden Hachchi en Sjoerdsma over de Isla
raffinaderij in relatie tot de EU-sancties

Directie Westelijk Halfrond
Bezuidenhoutseweg 67
2594 AC Den Haag
Postbus 20061
Nederland
www.rijksoverheid.nl
Onze Referentie
Minbuza-2014.669313
Uw Referentie
2014Z20572

Hierbij bied ik u, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door de
leden Hachchi en Sjoerdsma over de Isla raffinaderij in relatie tot de EU-sancties.
Deze vragen werden ingezonden op 13 november 2014 met kenmerk
2014Z20572.

De Minister van Buitenlandse Zaken,
Bert Koenders
Directie Westelijk Halfrond
Onze Referentie
Minbuza-2014.669313
Antwoorden van de Minister van Buitenlandse Zaken, mede namens de
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, op vragen van de
leden Hachchi en Sjoerdsma (beiden D66) over de Isla raffinaderij in
relatie tot de EU-sancties.

Vraag 1
Bent u bekend met het bericht “Venezuela buys 2 Russian crude cargoes for
Curaçao refinery –sources” d.d. 17 oktober 2014? 1)
Antwoord: Ja.

Vraag 2
Bent u van mening dat de verwerking van aardolie uit Rusland, in de door de
Venezolaanse PDVSA geëxploiteerde Isla raffinaderij op Curaçao, in
overeenstemming is met de EU-sancties jegens de Russische federatie?
Antwoord: De energiesancties jegens Rusland betreffen een exportverbod van bepaalde apparatuur, technologie en diensten voor diepwater olie-exploratie en –productie, Arctische olie-exploratie en –productie en schalieolieprojecten in Rusland. Er is geen importverbod van kracht. Verwerking van aardolie uit Rusland valt buiten de reikwijdte van de EU-sancties jegens Rusland.

Vraag 3
Zijn er andere samenwerkingsverbanden tussen de Isla raffinaderij op Curaçao en Russische bedrijven bij u bekend die op gespannen voet staan met de EU-sancties jegens de Russische federatie, en zo ja, welke?
Antwoord: Het Kabinet heeft geen informatie over economische samenwerkingsverbanden tussen de Isla raffinaderij op Curaçao en Russische bedrijven. Dergelijke samenwerking behoort tot de autonome bevoegdheid van Curaçao. Indien van bedrijvigheid sprake is die op gespannen voet staat met de EU-sancties jegens Rusland, komt het Koninkrijksbelang in het geding en dient het ministerie van Buitenlandse Zaken hierover te worden geïnformeerd. Tot nu toe heeft het Kabinet geen signalen in deze richting ontvangen.

Vraag 4
De sanctiewet is onlangs door de Staten van Curaçao verworpen, waardoor
Curaçao, tot de tijd dat de Rijksanctiewet in werking treedt, de juridische ruimte
heeft genomen om zelf te beslissen bij welke EU-sancties zij zich wel of niet zal
aansluiten; heeft de Curaçaose regering zich naar uw mening bereid getoond om
zich wel bij de EU-sancties richting de Russische federatie aan te sluiten en ervoor te zorgen dat bedrijven op Curaçao, met de Isla raffinaderij in het bijzonder, in lijn met die EU-sancties handelen?
Antwoord: Alle informatie over EU-sancties ten aanzien van de Russische Federatie wordt direct met de drie Caribische landen van het Koninkrijk gedeeld, ook met Curaçao. Er is uitgebreide kennisoverdracht geweest over EU-sancties en de sanctiesystematiek. Daarnaast heeft Nederland de Caribische landen van het Koninkrijk expertise aangeboden voor het implementeren van EU- en VN-sancties.

Directie Westelijk Halfrond
Onze Referentie
Minbuza-2014.669313
Zolang er in Curaçao geen Sanctielandsverordening is aangenomen die
automatische overname van EU-sancties regelt, is de Rijkssanctiewet het
aangewezen instrument om automatische overname van EU-sancties te
bewerkstelligen. De Rijkssanctiewet ligt momenteel voor aan uw Kamer.

Vraag 5
Op welke manier spreekt u de Curaçaose regering aan op de politiek-morele
verplichting dat bedrijven op Curaçao, waaronder de Isla raffinaderij, zich ook
houden aan de EU-sancties jegens de Russische federatie?
Antwoord: Het principe van eenheid van buitenlands beleid is essentieel in de relatie tussen de landen van het Koninkrijk en de positie van het Koninkrijk naar buiten toe. Zowel op politiek als op ambtelijk niveau is herhaaldelijk gewezen op het belang van automatische overname van EU-sancties om de eenheid van buitenlands beleid te garanderen. Omdat het handelen van de Isla raffinaderij niet ingaat tegen de EU-sancties is er in dit specifieke geval geen aanleiding om de regering van Curaçao aan te spreken op een politiek-morele verplichting.
1) http://www.reuters.com/article/2014/10/17/venezuela-crude-importsidUSL2N0SC1N320141017

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties