Bestuur van FWNK hield memo aan

wega di numberWillemstad – In een bestuursvergadering van 11 februari 2011 van Fundashon Wega di Number Kòrsou (FWNK) is besloten het memorandum ‘Aanpak bestrijding illegale nummerverkoop’ bij de overheid aan te houden.

,,Vorenstaande om het nieuwe bestuur in de gelegenheid te stellen om het rapport te bespreken en een beslissing te nemen hoe verder”

, zo staat in de notulen van die vergadering.
De voorzitter, Marius Römer, stelde tijdens die vergadering dat het rapport naar de overheid is gestuurd zonder de goedkeuring van het bestuur.
Maar, zo verweerde de toenmalige directeur Cesar Prince zich:

,,Het rapport is naar de overheid gestuurd nog voordat het nieuwe bestuur was benoemd.”

Naast voorzitter Römer zitten ook twee loterijbazen in het bestuur, namelijk Robbie dos Santos van Robbie’s Lottery en Nelson Farah van Joe Black.
Het memorandum beslaat welgeteld acht pagina’s waarin eerst ingegaan wordt op de huidige wet- en regelgeving en dat het na 10 oktober 2010 onduidelijk is welke instanties bevoegd zijn hierop te controleren.
Vervolgens wordt ingegaan op de gevolgen van illegale loterijen, zoals het mislopen van inkomsten door de overheid en bij FWNK, de oneerlijkheid ten opzichte van legale en bonafide nummerverkopers en het niet beschermd zijn van de deelnemers.
De FWNK doet vervolgens een voorstel voor de nieuwe aanpak na 10 oktober 2010 en stelt daarbij voorwaarden, zoals:

  • het hebben van een duidelijke transparante beleidsvaststelling,
  • regelgeving en sancties,
  • een goede informatievoorziening vooraf aan de gemeenschap,
  • duidelijke eenduidige instructies aan de met de controle belaste instanties,
  • zorgvuldige en gecoördineerde voorbereiding van acties en het uitvoeren van onaangekondigde acties.

Tot slot worden drie voorstellen gedaan, namelijk dat de overheid kan overwegen over te gaan tot de introductie van kasregisters die continue online in verbinding staan met de Belastingdienst.
Ook FWNK is bezig met een projectvoorstel ‘Automatisering nummerverkoop WNK’.
Verder vraagt de FWNK aandacht voor de aanpak van de illegaliteit met betrekking tot de zogenoemde ‘phone-lottery’, mede ook op aandringen van de Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab).
En tot slot wordt aandacht gevraagd voor de illegaliteit van de lokale nummerverkoop van buitenlandse loterijen dan wel de regulering daarvan.

 Geen wijziging statuten

 

In die bewuste vergadering wijst Prince het bestuur er overigens ook op dat in het kader van Good Corporate Governance een voorstel op tafel ligt voor het wijzigen van de statuten van FWNK. Römer laat daarop weten de nieuwe wet te zullen bekijken maar zegt bij voorbaat het niet eens te zijn met de door Soab geadviseerde veranderingen in de statuten. Daarnaast vindt het bestuur dat de ‘Sorteo Extra’ aangepast moet worden, omdat deze niet meer effectief is tegen het bestrijden van de illegale nummerverkoop. Ook de betrokkenheid van FWNK aangaande het Lotto-project en de krasloterij wordt door het nieuwe bestuur stopgezet.

,,FWNK moet zich hier niet mee bemoeien. Er is geen ruimte in de samenleving van Curaçao voor Lotto en Kras en andere loterijen. Er zijn al genoeg vormen van loterijen aanwezig in onze samenleving”

, aldus de notulen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *