‘Beeldvorming in NL ontkrachten’ | Antilliaans Dagblad

Minister Suzy Camelia Romer: Marshallplan nodig, niet verarmende bezuinigingen

Willemstad – Een grote economische ramp als deze behoort met investeringen – zoals destijds, na de Tweede Wereldoorlog, in het Marshallplan van Amerika voor Nederland – te worden aangepakt; niet met verarmende bezuinigingen.

Dat is de mening van minister Suzy Camelia-Römer, tevens leider van regeringspartij Partido Inovashon Nashonal (PIN). ,,Voor alle duidelijkheid: de Curaçaose regering heeft geen bezwaar tegen redelijke financiële voorwaarden, wel tegen onredelijke politieke voorwaarden. Illustratief is het Nederlandse voornemen om een bestuursorgaan op Aruba, Curaçao en Sint Maarten in te voeren.”

Camelia-Römer bestrijdt ‘het verwijt’ dat de Nederlandse premier Mark Rutte (VVD), ook voorzitter van de Rijksministerraad (RMR), en staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Raymond Knops (CDA) maken dat Curaçao de begroting niet structureel op orde heeft.

,,De nu gestelde voorwaarden gaan eraan voorbij dat er sinds 10-10-‘10 de Rijkswet financieel toezicht (Rft) voor de autonome landen Curaçao en Sint Maarten geldt, met een begrotingsnorm en leenplafond. Nederland heeft door middel van een door het Koninkrijk aangewezen voorzitter steeds een doorslaggevende stem gehad als financiële toezichthouder, bekend als College financieel toezicht (Cft).”

,,Zonder akkoord van deze financiële toezichthouder Cft volgt geen lening voor het Land Curaçao, maar moet bezuinigd worden op de uitgaven in de begroting om tot een sluitende begroting te komen. Heeft dat toezicht dan tien jaar gefaald bij het correctief optreden ten behoeve van structurele hervorming en bezuinigingen in de uitgaven van de Curaçaose begroting?”

De PIN-leider vraagt zich verder hardop af of de bewering ‘dat niets door de regering van Curaçao de afgelopen tien jaar is gedaan’ wel waar is. Daarbij gaat Camelia-Römer in op haar eigen portefeuille, waarvoor zij de afgelopen drie jaar politieke verantwoordelijkheid heeft gedragen: volksgezondheid. ,,Is de bijna 14 procent aan structurele in de wet vastgelegde bezuinigen in de gezondheidszorg door de huidige regering van Curaçao geen hervorming?” Er zijn nog vele andere maatregelen in de voorbije tien jaar getroffen.

Het ergert de bewindsvrouw; het volgens haar ‘vaak gehoorde verwijt alsof corruptie op Curaçao niet wordt aangepakt’. Daarover stelt Camelia-Römer het volgende: ,,Er is sinds 10-10-‘10 ook een bij Rijkswetten geregelde verplichte en structurele samenwerking op justitieel gebied. Het Recherche Samenwerkingsteam (RST) bij de politie, het Openbaar Ministerie en het Gemeenschappelijk Hof van Justitie bestaan bovendien bijna alleen of voornamelijk uit Europese Nederlanders. Zouden deze rechercheurs, officieren van justitie en rechters allemaal te corrupt zijn om de lokale corruptie op te pakken?”

De leider van de kleinste coalitiepartij die het kabinet van premier Eugene Rhuggenaath (PAR/MAN/PIN) steunt wil voorts benadrukken dat ‘Curaçao helemaal geen geld krijgt van Nederland!’. ,,Het gaat niet om een schenking, maar een lening.”

Camelia-Römer: ,,Aan een lening dienen normale financiële voorwaarden worden gesteld, zoals rente en termijn, niet ondoordachte politieke eisen. Wees ervan bewust dat Curaçao zonder instemming van het Koninkrijk niet in het buitenland kan lenen en dus op Nederland is aangewezen. De op dit moment extra gestelde politieke voorwaarden voor de huidige lening om de ramp aan te kunnen, zijn niet redelijk te noemen, en zijn soms zelfs tegen de wet.”

De bestuurder vraagt zich ernstig af of ‘deze politieke Nederlandse voorwaarden wel rekening houden met de hoogste wetgeving van het Koninkrijk’, namelijk het Statuut. Maar ook of deze in overeenstemming zijn met de vereisten zoals door de Verenigde Naties vastgesteld. Los van de juridische aspecten is de minister van oordeel dat er ook praktische bezwaren zijn: de eenzijdig opgelegde politieke voorwaarden om de salarissen te verlagen, bijvoorbeeld, leiden tot ‘verdere verarming van de bevolking’. ,,En niet tot groei van de economie, ook niet op termijn!”

Dit brengt de PIN-leider, die al op jonge leeftijd de politieke arena betrad en al vele bestuurdersfuncties bekleedde, tot de volgende even gewichtige als delicate vraag: ,,Wordt de ramp niet misbruikt om het creëren van Nederlandse gemeenten proberen af te dwingen?”

In dat verband legt zij een relatie met de beeldvorming: ,,Kunnen we, met het door Nederland beoogde bestuursorgaan voor de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten in gedachte, nu raden waarom de gecreëerde negatieve en corrupte beeldvorming van de bestuurders, politici en leiders nodig is?”

Zelf geeft Camelia-Römer geen antwoord op de vele vragen die ze opwerpt, maar de vraag stellen is hem beantwoorden.

Bron: Antilliaans Dagblad

18 Reacties op “‘Beeldvorming in NL ontkrachten’ | Antilliaans Dagblad

 1. Tico Martina

  Er is een bij effect van Corona waar onze expert Gerstennat nog geen weet van heeft. Het WHO ook niet trouwens. Corona heeft een hallucinerende bij-effect op bepaalde politici blijkt. Zelfs iemand die een zak Paddo’s opvreet praat niet zoveel onzin als Sushi Graaimelia. Hoe krijgt zij het over haar lippen. Als men corruptie opzoekt in welke taal dan ook dan zal men een foto van deze dikke prop vinden. Sushi en de rest is als de dood dat Nederland vertegenwoordigers en controleurs gaat sturen. Die zullen de beerput opentrekken en dan komen alle lijken uit de kast. Een ieder die nu werkloos is moet zich gauw omscholen tot bouwvakker of gevangenbewaarder, want Bon Futuro zal flink uitgebreid moeten worden om alle corrupte figuren te huisvesten. Gezien de omvang van velen van hun, zal het zelfs bij 1 persoon per cel behoorlijk vol zijn. Hoogmoed komt voor de val. En vallen zal Sushi zeker. Als een patia berde, blakadap!

 2. Ja hoor, we zijn weer zover. Nederland is schuldig want deze heeft gefaald bij de Cft.
  Deze mevrouw realiseert zich niet dat ze hiermee direct aangeeft dat Nederland al veel eerder had moeten ingrijpen. en dat we dat zelf niet kunnen/willen. Nederland mocht en mag zich toch nergens mee bemoeien.
  Wat Nederland de afgelopen jaren is te verwijten dat ze te coulant zijn geweest en er ten onrechte van zijn uitgegaan met capabele bestuurders te maken te hebben die hun afspraken nakomen.
  Ieder jaar beloven actie te zullen ondernemen en het vervolgens niet doen.
  Dat niet iedereen enthousiast is van de wijze waarop Nederland nu ingrijpt is wel verklaarbaar. Om ruim 300 mio kwijt te zijn in het niet goedgekeurde jaaroverzicht over 2018 zet je aan het denken. Waar zal deze ruim 300 mio zijn?? Laat deze onzin tot het verleden behoren.

 3. “Voor alle duidelijkheid: de Curaçaose regering heeft geen bezwaar tegen redelijke financiële voorwaarden, wel tegen onredelijke politieke voorwaarden. Illustratief is het Nederlandse voornemen om een bestuursorgaan op Aruba, Curaçao en Sint Maarten in te voeren.”

  Wat is hier in vredesnaam onredelijk aan? In de afgelopen jaren is bewezen dat gelden dikwijls niet aankomen bij de beoogde doelen. Fact. Dus wederom schuld bij anderen leggen ipv hand in eigen boezem.

  “Er zijn nog vele andere maatregelen in de voorbije tien jaar getroffen.”

  Ja, zo lust ik er nog wel een paar. Wees eens concreet, feiten is wat we willen. Dit zijn loze uitspraken, daar heeft niemand wat aan. Inhoudsloze prietpraat.

  “De PIN-leider vraagt zich verder hardop af of de bewering ‘dat niets door de regering van Curaçao de afgelopen tien jaar is gedaan’ wel waar is. “”

  Nee, dat is idd niet waar, maar er is veel en veel te weinig gebeurd en/of slecht uitgevoerd. Overigens is de pin minister ervoor aangesteld, zij doet nu net alsof het een soort bijzondere prestatie is. Ik weet niet in wat voor denkbeeldige wereld deze mw leeft.

  “De bestuurder vraagt zich ernstig af of ‘deze politieke Nederlandse voorwaarden wel rekening houden met de hoogste wetgeving van het Koninkrijk’, namelijk het Statuut. (…). ,,En niet tot groei van de economie, ook niet op termijn!”

  Mens, ga nu gewoon eens die bezuinigingsvoorwaarden nakomen. Iedereen ziet toch dat de financiele huishouding een drama is, en dat al tien jaar lang. Zijn de SER rapporten niet gelezen? En sinds wanneer heeft deze mw ook al verstand van economie? Blijf aub bij je eigen beleidsterrein.

  “In dat verband legt zij een relatie met de beeldvorming: ,,Kunnen we, met het door Nederland beoogde bestuursorgaan voor de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten in gedachte, nu raden waarom de gecreëerde negatieve en corrupte beeldvorming van de bestuurders, politici en leiders nodig is?”

  hahaha, dit is toch werkelijk waar een gotspe. Ja mw de pin minister, hoe zou dit nou toch komen….. Heeft u geen spiegels in huis hangen? Maar brutaliteit zijn we inmiddels gewend van deze mw.
  Wat een verschrikking.

 4. Ambulant

  Het gunnen van een beveiliging project zonder aanbesteding aan familie en het indienen en betalen van valse beveiliging facturen is geen corruptie zeker?

 5. Schaamteloos , echt schaamteloos ,
  Wat een lef heeft zij .

 6. Suusje, het is niet één, twee, drie vier etc. jaar dat jullie rotzooien met geld dat het volk toebehoort. Curacao werd op 30 Mei platgebrand, en de volgende dag, de 31ste dus, begonnen jullie te graaien en te stelen. Hey Suus, serieus nu; heb je schone handen sinds jij politica bent? Nooit voor goochelaar gespeeld, oftewel, geld laten verdwijnen uit de toverhoed? Maar ik bedoel tante, je bent het minst om zelfs te “praten” over geld. Volgens mij, let wel, volgens mij loopt er toch een zaak tegen jou over belangenverstrengeling, en…..je hebt afgezien van de vervolging van de Knipselkrant bla bla bla, en nu heb je het over “de gecreëerde negatieve en corrupte beeldvorming van de bestuurders”, een mondvol. Daarom ben je zo dik Suzy, je gebruikt heel veel vette woorden, let op je gewicht. Lieve tante nogmaals, trek je voorlopig terug en verschijn asjeblieft niet iedere dag in de krant zoals Donald Trump. Wij hebben jou zóóóveel gezien, echt, wij weten hoe je eruit ziet, wees niet bang. Ik heb zelfs een heel grote foto van jou boven mijn bed hangen. Nou tante, heel veel sterkte en praat niet meer over geld ja? De bodem van de Nederlandse geldkist is al zichtbaar, al het geld heeft Curacao de laatste vijf jaar geleend, eh sorry, gekregen als gave. Maar deze keer zingt Rutte; olé olé olé olé, we are the champions, habbadoesdas,yabadabadooo, boelie, boelie, de vereisen, de voorwaarden, de hervormingen lalallaaa. Fijn week-end tante.

 7. John Bash

  De woordenstroom die de ongekroonde koningin regelmatig produceert, beginnen warriger en warriger uit haar in verval rakende hersenpan te komen. De laatste stuiptrekkingen van een in rap tempo omlaag vallende vrouw.

 8. lionfish

  Tja, ik kan me voorstellen dat het voor sommige mensen niet leuk is om een spiegel voorgehouden te krijgen. Dat zijn ze niet gewend. En dat geld vooral voor deze minister. Nederland stelt eigenlijk hele redelijke voorwaarden, ik denk niet dat ergens anders in de wereld geld onder dit soort voorwaarden te lenen is. Dus vooral volhouden zou ik tegen Knops zeggen !

 9. Fred Schiedam

  Aan die door feiten onderbouwde beeldvorming is uitsluitend door Curacaose zijde bijgedragen.

 10. Abraham Mossel

  voor elke brief cq oplossing die de regerings en vakbonden losers hebben de ministers, en het ander oproer gespuis een duurbetaalde Consultants firma nodig, wat te denken wat dat kost per jaar zeg maar gerust een vermogen ( Miljoenen ). Zo te horen is er een tweede corona + in opkomst, als die ook op de crim komt kunnen we het wel schudden, dan zal de crim echt een vierderangs eilandje worden, ben blij dat ik zuinig ben geweest en mijn schapen al jaren op een heuvel hij gezet waar genoeg gras is om te grazen tot het einde der tijden, zelfs voor mijn kinderen en klein kinderen, ik zeg maar zo wie spaart die heeft wat, regeringen van de 3 crimen!!!.

 11. Sushi die de beeldvorming van een graaiende elite wil ontkrachten. Dat is net als een vis die zegt dat hij wil bewijzen dat hij heel goed buiten water kan leven. Hadden ze misschien aan Girigorie over moeten laten was het iets aannemelijker over kunnen laten komen.
  Maar nee dit moet vertelt worden door de poster girl van corruptie en alles dat mis is aan het systeem.

 12. Trots op Curaçao

  Het is slecht voetballen met ongewillige kinderen.

 13. “Daarbij gaat Camelia-Römer in op haar eigen portefeuille, waarvoor zij de afgelopen drie jaar politieke verantwoordelijkheid heeft gedragen: volksgezondheid. ,,Is de bijna 14 procent aan structurele in de wet vastgelegde bezuinigen in de gezondheidszorg door de huidige regering van Curaçao geen hervorming?” Er zijn nog vele andere maatregelen in de voorbije tien jaar getroffen.”

  Een bezuiniging an sich is geen hervorming! Een optimalisatie van de gezondheidszorg , resulterend in betere zorg voor de patiënten, is een hervorming. Indien daar lagere kosten het gevolg van zijn, is dat meegenomen.
  Lagere kosten kunnen ook zijn ontstaan door het verslechteren van de zorg. Dat lijkt me geen voorbeeld van een hervorming. Dus Camelia kom aub met steekhoudend bewijs van doorgevoerde hervormingen en niet met deze non-speak.

 14. Leuk dat ze het over de Marshall plan heeft. Echter mevrouw Romer. De USA stelde hier ook voorwaarden aan!
  Zo werden er in Frankrijk en Italie politieke eisen gesteld!
  En ook Nederland werd onder druk gezet om 1. de acties in Indonesie te stoppen en 2. soldaten te sturen naar de oorlog in Korea. Dit was dus ook niet vrijblijfend.
  En je kan een oorlog niet vergelijken met een corrupte elite op Curacao.

 15. Het allereerste hulp verzoek van PIN en coalitiepartners aan NL omvatte bijna 30 miljoen voor consultants (lees: vriendjes van sushi Suzy). Toen dat niet doorging sluisde sushi Suzy toch nog Coronahulp door naar haar schoonzoon.

  Overigens heb ik verhalen gehoord dat het departement van sushi Suzy alleen vergunningen afgeeft na een goedkeurend rapport van haar echtgenoot.

 16. De inwoners van de eilanden en die van Nederland zijn gelijkwaardig, de eilanden zijn door hun zeer beperkte omvang m.i. niet gelijkwaardig aan Nederland. De eilanden kunnen zich op een aantal zaken niet zelf bedruipen. Buitenlandse zaken, het leger, de onafhankelijke rechtspraak ( men moet toch niet hopen dat lokale politici de rechters gaan benoemen. Dan is het hek helemaal van de dam) et cetera. Het koninkrijk (=Nederland) draagt bepaalde juridische verantwoordelijkheden voor de eilanden. De eilanden dragen geen verantwoordelijkheden voor Nederland.
  Ook zijn de vereiste maatregelen van financiële en economische aard en niet van politieke aard. Dat de politiek daardoor geraakt wordt is een gevolg en niet in eerste instantie het doel.
  ( de minister spreekt nu over een lening en vergeet daarbij te zeggen dat in eerste instantie een gift werd geëist. Slim van haar maar al te doorzichtig).

 17. ericlapas

  “Marshallplan nodig, niet verarmende bezuinigingen”. Zegt de provider van Stanley Betrian.

 18. Curacao revisited

  “daarom de gecreëerde negatieve en corrupte beeldvorming van de bestuurders, politici en leiders ”
  en Camelia-Römer heeft in belangrijke mate bijgedragen aan deze beeldvorming

  “het volgens haar ‘vaak gehoorde verwijt alsof corruptie op Curaçao niet wordt aangepakt”
  Franklin Sluis kan zich hierin volledig vinden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *