28 C
Willemstad
• donderdag 7 december 2023

Democracy now! | Wednesday, December 6, 2023

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 6 december 2023

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Nu.cw | Groot gebied met regen in aantocht Groot gebied met regen in aantocht

Sanne van den Boomen Een grote depressie met regen is onderweg vanuit het westen richting het Caribisch gebied. Dat is op satellietbeelden te zien. Ook de Meteorologische Dienst...

Nu.cw | Vrouwen tijdens hike verdwaald, door Kustwacht gered

Twee vrouwen zijn dinsdag in de omgeving van Dos Pos op Bonaire tijdens het hiken verdwaald geraakt. Uiteindelijk werden ze teruggevonden doordat ze zelf lichtsignalen gaven. Dat...

Nu.cw | Bevolkingsregister en rijbewijzenbureau maandagmiddag gesloten

Door: Britt van Garderen Het Bevolkingsregister (Kranshi) en het Rijbewijzenbureau zullen maandag 11 december vanaf 12.00 uur ‘s middags gesloten zijn voor het publiek. Deze sluiting is in...

PBC | Curaçao en andere eilanden hebben urgent gezondheidsonderzoek nodig

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Een recent uitgebracht verkenningsrapport genaamd ‘Programmeren gezondheidsonderzoek in het Caribische deel van het Koninkrijk der Nederlanden’ werpt een belangrijk licht op de gezondheidsuitdagingen waarmee...
- Advertisement -spot_img

Aruba | Meten is weten

HomeLandenArubaAruba | Meten is weten

Column Renée van Aller en John de Vries

Meten is weten
Meten is weten

Het wetenschappelijk bureau FESCA van de AVP organiseerde een symposium over immigratie en integratie op 15 mei 2004. Men was toen nog voor een gereguleerde vreemdelingentoelating.

In augustus 2004 publiceerde het CBS een onderzoek naar de bevolkingssamenstelling tussen 1993 en 2003 getiteld: Double or Quits. Toen werd al vermeld dat te veel vreemdelingen structureel illegaal in Aruba verbleven.

De DINA (voorganger van de DIMAS) publiceerde een persbericht in december 2004. De regering besliste dat er geen verzoeken om tijdelijke vergunningen meer zouden worden verleend. Deze noodmaatregel werd ook toegepast in januari 1997. Het Hof verbood deze maatregel, omdat het niet is gebaseerd op objectieve gegevens en het gelijkheidsbeginsel werd geschonden. Als er geen lokale werknemer kan worden gevonden voor de vacature heeft een werkgever het recht om een buitenlandse werknemer in dienst te nemen, oordeelde de rechter. Nu wil de regering die verboden regeling blijkbaar opnieuw invoeren.

De huidige regering heeft om stemmen te winnen in verkiezingstijd, handhaving van het vreemdelingenrecht nagelaten. Illegaliteit werd op grote schaal beloond met verblijfstitels. Ook is de vreemdelingenpopulatie versneld toegenomen, omdat misbruik is gemaakt van artikel 11 lid 3 sub b Toelatingsbesluit. Op grond van het algemeen belang kan dispensatie van illegaal verblijf worden verleend. Dat algemeen belang is natuurlijk niet concreet ingevuld. Een dramatisch decolleté, een aangrijpend achterwerk of een convenabele gratificatie vallen onder het algemeen belang. Ook de `profijtelijke genegenheid’ voor een landskind is cool. Schijnhuwelijken zijn een inventieve investering. Bepaalde coördinatoren van de betreffende ministers hebben een deugdzame dagtaak aan het opstellen van dispensatiebrieven, mogelijk tegen een adequate tegemoetkoming. Of de speciale pardonregeling daadwerkelijk is vervallen is de vraag. Ook het Departemento di Progreso Laboral hanteert eigen voorwaarden om ontheffing te verlenen van bepaalde voorwaarden. Hun beleid spoort niet met het vreemdelingenbeleid van de DIMAS.

Opsporing en toezicht
In 1997 zijn in het nieuwe Wetboek van Strafvordering toezicht en opsporing rigoureus gescheiden. Het vreemdelingenrecht werd aangepast, strafbaarheid van illegaal verblijf verdween. Daarom werd de Guarda Nos Costa (GNC) verzelfstandigd en viel niet langer onder de politie. Het was juridisch correcter illegale vreemdelingen uit het strafrecht te halen, omdat de politie kerntaken moet uitvoeren en illegale vreemdelingen nooit strafrechtelijk werden vervolgd. Politiefunctionarissen zijn opgeleid om op te sporen en niet om toezicht te houden was de redenering. Er mag alleen maar toezicht worden uitgeoefend op vreemdelingen op de werkplek en nergens anders. Dus controleren op een verblijfstitel tijdens een verkeerscontrole is streng verboden. Er bestaat geen algemene identificatieplicht. Razzia’s zijn al helemaal taboe.

De Commissie Bevolking en Ontwikkeling van het CBS hield op 14 januari 2005 een congres om een passende bevolkingsstrategie te creëren. De illegale populatie werd toen geschat op circa 5000/8000 personen. Arubanen worden op termijn een minderheid in eigen land als de vreemdelingenpopulatie zo vlot blijft toenemen. Het CBS berekende dat als Aruba een jaarlijkse economische groei van 4% wil handhaven; er dan meer dan 69.000 buitenlandse inwoners in Aruba woonachtig zullen zijn in 2023. De totale bevolking zou dan 143.000 inwoners tellen.

De grote sprong voorwaarts
De strafbaarheid van illegaal verblijf werd in 2006 afgeschaft. Toen werden administratieve boetes ingevoerd voor werkgevers die illegalen in dienst hebben. Die boetes worden tot op heden niet opgelegd. Toen illegaal verblijf nog wel strafbaar was, werden illegalen strafrechtelijk aangehouden en bestuursrechtelijk verwijderd. Dat mag niet, want dan is er sprake van misbruik van bevoegdheid, zoals blijkt uit de rechtspraak. Thans wil Nederland een rijkswet Personenverkeer invoeren waarin de toelating, verwijdering en (strafrechtelijke) uitzetting voor het gehele Koninkrijk geregeld wordt. Daarbij wil Nederland toelatingsregelingen treffen voor Caribische Nederlanders. Zij moeten voldoende opleiding, een baan en vaste inkomsten hebben. Zo niet, dan wordt hen de toegang geweigerd. Deze voorgenomen regeling stuitte op veel tegenstand van de eilandelijke overheden.

De wetgever heeft opsporingstaken en toezichtstaken blijvend gescheiden in de tweede fase wijziging van de Landsverordening toelating, uitzetting en verwijdering (LTU(V). Artikel 22a (toezicht is vervallen). Daarvoor in de plaats kwam artikel 33. De politie-ambtenaren en douane-ambtenaren zijn uit het artikel verdwenen. Woningen kunnen worden betreden zonder toestemming van de bewoner als daarin ook een bedrijf is gevestigd. Als de LTUV niet wordt aangepast kunnen politieambtenaren niet rechtmatig opsporen of toezicht houden op (illegale) vreemdelingen. Ondertussen is het IASA zo goed als opgeheven. De GNC verwijdert nauwelijks een illegale vreemdeling. Ook valt de GNC weer onder het KPA, al is dat niet officieel. Wat er met de Immigratiedienst gebeurt, is onduidelijk. De vraag is of het KPA weer in strijd met de LTUV gaat opsporen en handhaven, zoals voorheen gebruikelijk was? In de afgelopen jaren heeft alleen de laatste MEP-regering geprobeerd wat aan de illegalen problematiek te doen en het aantal vreemdelingen te beperken. Dat mislukte om verschillende redenen.

Tabel 1: Totale bevolking van Aruba 1990-1995en 2000

  1990 1991 1992 1993 1994 1995 2000
Aruban 50.439 50.874 52.028 53.532 55.070 58.288 59.886
Migrant 14.126 16.549 19.205 24.366 25.187 26.919 30.104

Speculatief signaleren
Het WODC onderzoek van 2011: “De staat van bestuur van Aruba” onderzocht de deugdelijkheid van bestuur en de rechtshandhaving. Het onderzoek achtte een consistent en vastgelegd vreemdelingenbeleid noodzakelijk. Dat biedt niet alleen meer rechtszekerheid aan burgers, maar ook meer houvast aan het grote aantal diensten dat bij de uitvoering van het beleid betrokken is en bevordert een loyale uitvoering daarvan.” Dat beleid lijkt afwezig om politieke redenen.

Tabel Aa.1.4.06 Aruban/foreign population by age and sex, 2003-2023 (medium scenario) van het CBS van maart 2013 geeft de volgende voorspelling voor de hoeveelheid Arubanen in 2013: 67,352, 2018: 68,974 en 2023: 74,065. Voor de buitenlanders zijn de voorspellingen als volgt: 2013: 43,103, 2018: 55,627 en 2023: 69,312. De totale bevolking zal dan in 2013: 110,455 inwoners bedragen. In 2018 zijn dat: 124,601 inwonders en in 2023: 143,377. Er is ook nog een low-scenario en high scenario voorspelling van dezelfde datum.

Tikkende bom
Een diepgaand maatschappelijk en politiek debat moet worden gevoerd over de essentiële waarden en culturele aspecten die de Arubaanse samenleving bepalen, verenigen en verdelen. Dit debat moet uiteindelijk helpen bij het definiëren van de minimale mate van integratie verwacht van immigranten en Arubanen. Een dergelijk debat moet worden gevoerd met de hulp van eenduidige uitgangspunten. De bevolkingsprognoses van het CBS kunnen bijzonder bruikbaar zijn in dit debat. Op grond daarvan kan dan een duidelijk vreemdelingenbeleid worden ingevoerd en vooral uitgevoerd op de wettelijk voorgeschreven manier. Daarbij moet wel duidelijk zijn, dat door de toenemende vergrijzing wellicht een meer gestuurde en gerichte immigratie nodig is. De bevolking moet over de gevolgen van de verschillende mogelijkheden tijdig worden ingelicht. De versnelde en grotendeels illegale toename van de buitenlandse medeburgers verdunt de eigen cultuur, die mede daardoor op termijn zal verdwijnen. Meer (il)legale buitenlandse werknemers kan ook leiden tot hun uitbuiting. Bovendien kan de snelle toename van vreemdelingen ook ongewenste gevolgen hebben voor de werkgelegenheid van de eigen burgers. Daarbij moet het onderwijspeil en de vakkennis van Arubanen voldoende zijn. De Arubaanse mannen moeten vaker een vak leren. Vrouwen doen het véél beter. Onze politici moeten zich laten leiden door feiten, de werkelijkheid niet uit het oog verliezen en uitgaan van gefundeerde inzichten.

Door: ©2014 Renée van Aller en John de Vries

Renée van Aller en John de Vries schrijven hun artikelen vanuit een veelzijdige vakkundigheid voor de Knipselkrant Curaçao en de Amigoe. Op alle artikelen ligt het copyright bij zowel de Knipselkrant Curaçao als de Auteurs.

Publicatie door: Knipselkrant Curaçao © 2010-2014

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties