31 C
Willemstad
• maandag 3 oktober 2022

Extra | Journaal 3 oktober 2022

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

DH | SNSM extracts three sailors from stranded cargo vessel

MARIGOT--On the instructions of Regional Centre for Surveillance and Rescue Operations Antilles-Guiana CROSS-AG, French-side sea rescue SNSM volunteers went to the assistance of a cargo vessel early...

AntilliaansDagblad | Gezaghebber Rijna werpt kritiek verre van zich

Kralendijk - Gezaghebber Edison Rijna van Bonaire benadrukt in een reactie op een publicatie waarin zijn integriteit als gezaghebber en die van een niet bij naam genoemde...
- Advertentie -

AntilliaansDagblad | Zwemmen van punt naar punt rond Aruba

Oranjestad - De ervaren Arubaanse openwaterzwemmer Deaxo Croes is na een geslaagde zwemtocht van zo’n dertien uur zaterdag bij Baby Beach weer veilig aan land gekomen. Hij...

AntilliaansDagblad | ‘Vol ambitie en met veel vertrouwen’

Securitas Antias viert 40-jarig jubileum Willemstad - Het beveiligingsbedrijf Securitas Antias bv heeft gisteren, samen met haar medewerkers en een groot aantal gepensioneerde ex-collega’s, op feestelijke wijze haar...

AntilliaansDagblad | Silvania schiet uit z’n slof

Aanval op journalist Gonzalo Cuales maar ook op aan PAR-verbonden bedrijven Willemstad - ,,Grote bedrijven die verbonden waren aan het kabinet-Rhuggenaath hebben miljoenen aan de NOW-regeling ontvangen, waarna...

AntilliaansDagblad | ‘Schaarste dreigt’

Importeurs wijzen op ongewenste gevolgen Makutu Básiko 2022 Willemstad - De nieuwe basismandregeling - Makutu Básiko 2022 - zal ongewenste gevolgen hebben, te weten schaarste en het mogelijk...

AntilliaansDagblad | Verkiezingen risico voor groei

Conservatieve projectie nog zonder herstart Isla | Antilliaans Dagblad

Willemstad – Na de jaarwisseling is op Curaçao de blik nu gericht op de Statenverkiezingen van 19 maart. De politieke onzekerheden als gevolg van deze verkiezingen vormen echter een risico voor de projectie van economische groei.

Aldus de Centrale Bank CBCS, die voor 2021 een reële groei van 4,8 procent voor de economie van Curaçao verwacht. Deze naar eigen zeggen ‘conservatieve projectie’ houdt rekening met verschillende onzekerheden, waaronder de genoemde verkiezingen over tweeënhalve maand, maar verder vooral gerelateerd aan de verdere ontwikkeling van de Covid-19-pandemie én de toekomst van de raffinaderij.
In deze projectie wordt namelijk verondersteld dat de raffinaderij rond het Schottegat haar activiteiten ‘niet zal hervatten in 2021’. ,,Indien een nieuwe strategische partner voor de raffinaderij wordt gevonden, waardoor de raffinageactiviteiten in 2021 zouden kunnen hervatten, zal dit resulteren in een opwaartse revisie van de projectie”, legt de CBCS uit. Het jaar 2020 werd afgesloten met berichten over een nieuwe ‘preferred bidder’ voor de petroleuminstallaties op Curaçao.

,,Echter, de mate waarin de projectie wordt aangepast hangt af van verschillende factoren met betrekking tot de nieuwe exploitant, waaronder hoe snel de overname verloopt, de omvang van de investeringen, de herstart van de activiteiten en het aantal arbeidsplaatsen dat zal worden gegenereerd.” Aldus de CBCS.
De verwachte economische groei van 4,8 procent in dit nieuwe jaar wordt volgens de vooruitblik van de Centrale Bank gedreven door een toename van de netto-buitenlandse vraag, gematigd door een daling van de binnenlandse vraag. ,,Ondanks het herstel zal het niveau van het bruto binnenlands product (bbp) nog ruim ónder het pre-Covid-niveau blijven.”
De inflatie stijgt tot 3,7 procent in 2021, voornamelijk als gevolg van de invoering van de algemene bestedingsbelasting (abb) die de huidige omzetbelasting (ob) zal vervangen. De CBCS-projectie voor 2021 is nu al enigszins achterhaald, aangezien deze is gebaseerd op de veronderstelling dat de overheid op 1 januari 2021 de abb invoert; dit laatste is niet het geval en nu wordt gestreefd naar invoering in het eerste kwartaal. Voor geïmporteerde goederen zal een abb-tarief van 12,5 procent gelden, terwijl voor lokaal geproduceerde goederen en diensten een tarief van 9 procent zal worden gehanteerd.

Verder gaat de CBCS ervan uit dat het Curaçaose toerisme in 2021 zal herstellen, maar nog onder het niveau van voor de pandemie zal blijven. ,,Het recent uitgevaardigde code oranje-reisadvies voor Curaçao door de Nederlandse overheid zal een negatief effect hebben op de inkomsten uit toerisme in het eerste kwartaal van 2021.”
De projectie van de Centrale Bank veronderstelt verder dat de arbeidsovereenkomsten tussen CRU (Curaçao Refinery Utilities, dochterbedrijf van overheids-nv Refineria di Kòrsou, RdK) en de voormalige werknemers van de Isla-raffinaderij (Refineria Isla Curaçao/PdVSA) worden verlengd in 2021. Het gaat momenteel nog om 550 personeelsleden.

‘Investeringen in bouw en toerisme zullen toenemen’
,,De netto-buitenlandse vraag zal positief bijdragen aan het bbp, aangezien de verwachte toename van de exporten de stijging van de importen zal overtreffen”, vervolgt de CBCS. ,,Naast de verwachte groei van de deviezeninkomsten uit toerisme zullen ook de inkomsten uit scheepsreparatie stijgen. In lijn met de toename van de bestedingen van toeristen en de private investeringen nemen de goederenimporten toe.”
Daarentegen neemt de binnenlandse vraag af, hoewel in een lager tempo dan in 2020, door een daling van de particuliere consumptie en de overheidsbestedingen, gematigd door de voortzetting van private investeringsprojecten die in 2020 vertraging hadden opgelopen. ,,Vooral de investeringen in de bouw- en toerismesectoren zullen naar verwachting toenemen”, verwacht de CBCS.
De private consumptie neemt naar verwachting af aangezien ‘de koopkracht zal dalen’ door ten eerste de hogere inflatie en op de tweede plaats de verdere verslechtering van de situatie op de arbeidsmarkt.
De overheidsbestedingen nemen af doordat de daling van de consumptie de lichte groei van de investeringen zal overtreffen. De overheidsconsumptie zal afnemen door onder andere bezuinigingsmaatregelen om de personeelskosten en de uitgaven aan goederen & diensten te verlagen.

Maar, zo maakt de analyse van de CBCS vooral duidelijk: ,,De Covid-19-pandemie blijft het voornaamste risico voor de economische projectie voor 2021. Indien snel een vaccin beschikbaar komt, zou de wereldeconomie sneller kunnen groeien, waardoor ook het herstel van de economie van Curaçao sterker zou kunnen zijn. Bovendien zou hierdoor de reisangst af kunnen nemen, wat in het voordeel zal zijn van de exporten en de reële groei van het bbp van Curaçao.”
De recente tweede golf van de pandemie, gecombineerd met een mogelijke escalatie van de preventieve maatregelen door de overheid en het onlangs door de Nederlandse overheid uitgevaardigde code oranje-reisadvies voor Curaçao, zouden de vooruitzichten kunnen verslechteren.
De uitvoering van het Landspakket, dat de overheid van Curaçao recentelijk is overeengekomen met Nederland als voorwaarde voor de voortzetting van liquiditeitssteun, vormt naar het deskundig oordeel van de CBCS een ander risico voor de projectie van 2021.

,,Het Landspakket bevat maatregelen die de groei in 2021 en daarna zouden kunnen stimuleren, waaronder de hervorming van de arbeidsmarkt en de kapitaalmarkt, de vermindering van bureaucratie en administratieve procedures en investeringsbevordering.”
Daarnaast overweegt de regering-Rhuggenaath flankerende maatregelen in de indirecte belastingsfeer in te voeren, die de daling van de koopkracht als gevolg van de invoering van de abb moet verzachten. ,,Deze maatregelen zouden de verwachte daling van de particuliere consumptie kunnen verzachten. Een en ander hangt wel af van het type maatregelen dat wordt ingevoerd en de timing van de invoering hiervan”, aldus de CBCS wat betreft de vooruitblik voor 2021.

Wereldeconomie en handelspartners
Curaçao kent een open economie en is in veel opzichten afhankelijk van de ontwikkelingen elders in de wereld. De wereldeconomie zal, na een geschatte krimp van 4,4 procent in 2020 als gevolg van de pandemie, naar verwachting met 5,2 procent groeien in 2021.
De verwachte groei wordt voornamelijk gedreven door een toename van de particuliere consumptie en een lichte stijging van de private investeringen. De wereldhandel zal ook groeien dankzij de toegenomen vraag, terwijl de inflatie geleidelijk zal stijgen consistent met de verwachte stijging van de economische activiteiten. Het herstel van de wereldeconomie naar het niveau van vóór de pandemie blijft echter gevoelig voor tegenslagen.
De economische activiteiten in twee van de belangrijkste handelspartners van de monetaire unie van Curaçao en Sint Maarten – de Verenigde Staten (VS) en Nederland – zullen naar verwachting herstellen in 2021. Voor de VS wordt een reële bbp-groei van 3,1 procent voorspeld, gedreven door een toename van de binnenlandse vraag gematigd door een daling van de netto-buitenlandse vraag.
De Nederlandse economie zal naar verwachting met 4 procent groeien dankzij een toename van alle bbp-componenten, maar gematigd door de tweede golf van de pandemie en nieuwe beperkingen voor fysiek contact die een negatief effect zullen hebben op verschillende sectoren van de economie. Als gevolg hiervan blijven de totale productie en de werkgelegenheid nog onder het niveau van voor de pandemie.
,,Venezuela, dat een belangrijke handelspartner is van Curaçao, blijft naar verwachting in een diepe economische crisis,” verwacht de Centrale Bank in Willemstad.

Bron: Antilliaans Dagblad

Artikel delen

17 reacties

 1. @bolivar danki, hoef ik niet meer naar de kalender te kijken. Zijn de frequente vakaniegangers op ‘t eiland en die stemmen niet op ‘n rojer monk cooper doran dsantos en nog meer van dat soort.

 2. @kaat

  “Heb nog niet op de kalender gekeken, maar hoop toch niet dat de verkiezingen weer in de paasvakantie vallen.”

  Um … paasvakantie valt op 4 en 5 april 2021 en niet op 19 maart 2021. Misschien een goed idee om een ticket te boeken naar Alska bijvoorbeeld tussen 19 maart en 5 april ?

 3. CBCS haar conservatieve projectie:

  -In deze projectie wordt namelijk verondersteld dat de raffinaderij rond het Schottegat haar activiteiten ‘niet zal hervatten in 2021’

  -Verder gaat de CBCS ervan uit dat het Curaçaose toerisme in 2021 zal herstellen

  -Investeringen in bouw en toerisme zullen toenemen

  Tenminste zijn ze ervan bewust dat het nutteloos is om het Isla overname sprookje buiten beschouwing te houden.

  Maar om ervan uit te gaan dat het toerisme zal herstellen en dat het zal leiden tot “investeringen in bouw” is anything but a conservative projection. It’s another fairy tale mind-set.

 4. Politiek benoemde ambtenaren, onderstandtrekkers en chollers zijn de grootste stemkuddes. De meesten hiervan kunnen niet lezen of schrijven.
  Beschaafde mensen op Curacao stemmen niet.
  Ik ga niet in de rij staan bij een stembureau met voor mij in de rij een choller en achter mij een debiele onderstand trekker.
  Dus jullie weten wat voor parlement en regering er weer komen.

 5. @ Drechi (‘All you people must be confusing me…’):

  Ik zie Drechi bij de reacties nergens genoemd worden, maar zoals iedere Curacaoenaar denkt ook Drechi dat de hele wereld om hem draait.

 6. All you people must be confusing me with someone who gives a rat’s ass what you think…
  Please shut up!!!!!

 7. Juist Jury.

  Want op basis van wat er nu in de Staten zit ga je denken dat alleen de Capriles kliniek en Bon Futuro gestemd hebben.

 8. Ik wil geen van de huidige ministers meer terug zijn in het bijzonder Zita, Gijsbertha en Martina niet.
  Rhuggenaat, hele sympathieke premier, maar hij heeft het ook niet waar kunnen maken.
  Er is weinig gedaan aan corruptie en nepotisme van medeministers. Met name Gijsbertha ( dochter) en Suzy ( Quarantaine affaire met schoonzoon).
  Zita moet opdraaien voor de rampa op knip!
  Maar nu verdienen vriendjes aan de afbraak.

 9. Het risico is inderdaad dat deze club wordt herkozen zodat er weer 4 jaar niets gebeurt. De punten die nu in het landenpakket staan zou men 4 jaar geleden ook al uitvoeren. En was is er inmiddels gerealiseerd? Beter geven we nieuwe (en hopelijk integere) partijen een kans bij de komende verkiezingen.

 10. Brian S, notoire domoor, die corrupte politici komen er niet door een komeetinslag maar door het stemgedrag van een gedegeneerd volk.

  Sorry dat ik je met deze zin twee keer naar een woordenboek laat grijpen.

 11. Zeker, zolang een door intelligentie noch integriteit geremd volk stemt op criminelen (Cooper, Constantia), oerdomme dansleraren en dj’s of op te Zeelandia prullarie verkopende proleten en aartsluie casinoverslaafden.

  Zolang je een volk hebt dat de democratie niet aankan, moet je het de democratie niet geven – het is een misdaad tegen het volk.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Lees ook

Zoeken

- Advertentie -

Nieuwe reacties

- Advertentie -