32 C
Willemstad
• donderdag 18 juli 2024

Democracy now! | Tuesday, June 25, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 25 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Monday, June 24, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 24 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

SM | 150 miljoen euro nodig voor batterijen, windmolens en zonnepanelen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten

De Nederlandse rijksoverheid moet de komende jaren 150 miljoen euro uittrekken voor de uitrol van windmolens, zonnepanelen, en batterijen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Dat blijkt...

PBC | Top 0.3% belastingplichtigen met schuld dragen 1/3e totale belastingschuld

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De Belastingdienst richt zijn focus op invordering bij zakelijke klanten. Zij zijn verantwoordelijk voor ongeveer 95 procent van de totale belastingopbrengsten. 0,3 procent van...
- Advertisement -spot_img

AntilliaansDagblad | Sublicenties ‘bestendig gedoogbeleid’

HomeLandenCuraçaoAntilliaansDagblad | Sublicenties 'bestendig gedoogbeleid'
Curacao Internet Gaming Association (CIGA) advocaat Karel Frielink is (of was) de advocaat van de Curacao Internet Gaming Association (CIGA), zie o.a. ook http://www.curacao-law.com/2007/08/09/netherlands-antilles-not-on-uk-gambling-white-list/. Antillephone directeur Robert Vermeulen was vele jaren CIGA voorzitter, George van Zinncq Bergman was tot begin dit jaar CIGA vice voorzitter (KKC onderschrift)

De Landsverordening buitengaatse hazardspelen voorziet niet met zoveel woorden in de mogelijkheid van het verlenen van sub-licenties (gebruiksrechten). In zijn vonnis van 14 april 2020 in de zaak Cyberluck/De Winter q.q. heeft het Gemeenschappelijk Hof op Curacao overwogen dat een vergunning (de masterlicentie) niet kan worden overgedragen, maar dat het geen reden ziet om te verklaren voor recht dat het verstrekken van gebruiksrechten (in de praktijk sub-licenties genoemd) in strijd met de wet zou zijn.

Anders gezegd: de Landsverordening buitengaatse hazardspelen verzet zich niet tegen het gebruik van sub-licenties. Zo stellen de juristen Karel Frielink en Marnix Snel, samengevat, in een noot bij Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curacao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba 14 april 2020 in Caribisch Juristenblad 2 (2020), p. 178-201 (Carmanco/ De Winter q.q. en Cyberluck/ De Winter q.q.).

Op Curacao is de overheid al decennia bekend met het feit dat door vergunninghouders gebruiksrechten aan derden worden verleend. Vergunningen worden telkens voor vijf jaar verleend en bij geen enkele verlenging heeft de overheid nadere voorwaarden gesteld om het verlenen van gebruiksrechten te beperken of te verbieden.

In 2018 heeft de regering van Curacao aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties laten weten dat niet gesteld kan worden dat het systeem van master- en sublicenties elke wettelijke basis ontbeert. Zelfs als zou worden geoordeeld dat het verstrekken van sublicenties strikt genomen niet acceptabel zou zijn, dan is er in ieder geval sprake van een bestendig gedoogbeleid.

Bron: Antilliaans Dagblad van 27 mei 2021

KKC naschrift

Bovenstaand kaderartikel behoort bij:

AntilliaansDagblad | Antillephone ageert tegen beslaglegging

Stichting Belangenbehartiging Gedupeerden Online Kansspelen bijt zich vast

Het standpunt van Stichting Belangenbehartiging Gedupeerden Online Kansspelen (SBGOK) is dat Antillephone aansprakelijk is voor de vordering nu zij vergunninghouder is op grond waarvan het casino wordt geexploiteerd, ook al laat zij die exploitatie aan een ander over. Het conservatoir beslag is gelegd op schilderijen, waaronder gemaakt door Pablo Picasso.

Willemstad – Tussen Stichting Belangenbehartiging Gedupeerden Online Kansspelen (lees: advocaat Roelof Bijkerk en SBGOK-voorzitter Nardy Cramm) en de Curacaose online gamingsector woedt de strijd voort. Het is hard tegen hard, blijkt uit de stukken en uitlatingen.

Zo heeft Bijkerk namens de stichting met toestemming van het gerecht voor 1,3 miljoen gulden beslag laten leggen op kunstwerken van masterlicentiehouder Antillephone nv en derdenbeslag onder gelden van Antillephone bij de MCB Bank. En bij de Centrale Bank CBCS heeft hij een klacht ingediend tegen trustkantoor eMoore nv.

Waar gaat het om? Een speler in Turkije van het online casino holiganbet.com claimt een flink bedrag te hebben gewonnen: 584.000 dollar. Zijn account werd echter geblokkeerd. Op de site van dit ‘Curacaos’ online casino staat het wapen van Curacao en het logo van de vergunninghouder; na een klik is op de ‘verification page’ te zien dat dit Antillephone is. De operator van het casino is het in 2018 opgerichte Coinbar nv. En Coinbar heeft eMoore als bestuurder.

Holiganbet is een Turks casino van Coinbar N.V. dat wordt bestuurd door Emoore N.V. en gelicenseerd door Antillephone N.V.. Op de site wordt groots gepromoot dat geen documenten nodig zijn om deposits te storten of uitbetalingen te doen.

George van Zinnicq Bergmann van eMoore ‘kan hier niet veel over zeggen’, zegt hij op vragen van het Antilliaans Dagblad, ‘want het beslag is niet bij ons gelegd’.

,,Conservatoir beslag is snel gelegd. Toestemming daarvoor wordt over het algemeen makkelijk door de rechter gegeven. Of de stichting die beslag heeft gelegd een vordering heeft op Antillephone, zal moeten worden vastgesteld in een rechtszaak die de stichting moet beginnen tegen Antillephone.”

De kwestie tussen speler en casino is volgens Bergmann ‘nog in onderzoek’ en in het belang daarvan kunnen er hierover geen mededelingen worden gedaan. Ook Antillephone zegt bij monde van directeur Rob Vermeulen dat de kwestie met de speler nog loopt. ,,In deze zaak is men – advocaat en stichting – klaarblijkelijk bang dat er door operator en speler een lager bedrag dan de genoemde 580.000 dollar wordt overeengekomen en dan missen ze 30 procent commissie”, zegt Vermeulen.

Hij vindt het ‘totaal ongepast en onnodig om met zoveel poeha beslagen te gaan leggen’ en sowieso niet eerst af te wachten tot het dispuut tussen speler en operator daadwerkelijk niet oplosbaar blijkt. ,,Daar is ons inziens op dit moment geen sprake van.”

Bijkerk en de stichting van Cramm – die ook verantwoordelijk is voor de online Knipselkrant Curacao en in die hoedanig tot tweemaal toe op last van de rechter heeft moeten rectificeren – hebben het al langer aan de stok met de lokale ondernemingen die online gaming aanbieden.

De advocaat beweert dat masterlicentiehouders als Antillephone, Cyberluck Curacao, Curacao Interactive Licensing en Gaming Services Provider in strijd met de wet op grote schaal andere entiteiten onder hun vergunning online casino’s exploiteren. Dit gebeurt door middel van sub-licenties.

,,Middels hun sub-licentiehandel omzeilen partijen als Antillephone de vereiste screening van online casino-exploitanten”, aldus Bijkerk aan het gerecht. ,,Dit heeft weer tot gevolg dat er zeer veel rotte appels een Curacaos casino exploiteren, waarbij vervolgens ook nog eens komt dat de overheid letterlijk nul komma nul controle uitoefent op het reilen en zeilen van vele honderden, zo niet ettelijke duizenden Curacaose online casino’s.”

Veel masterlicentiehouders stellen verder geen enkele verantwoordelijkheid te dragen voor de activiteiten van het casino en dat wanneer er een dispuut is tussen een speler en een casino, de speler in dit geval niet bij Antillephone moet aankloppen. Wel de lusten, niet de lasten, meent de advocaat van SBGOK. Volgens Antillephone oordeelt de stichting te snel.

‘SBGOK heeft geen winstoogmerk’

In sommige gevallen neemt SBGOK de vorderingen van spelers over. Het stoort Bijkerk, zegt hij, dat het Antilliaans Dagblad hierover in eerdere artikelen herhaaldelijk heeft aangegeven dat SBGOK een winstoogmerk heeft. ,,Dat is niet het geval. Gebruikelijk wordt wel een percentage gehanteerd, maar dat is voor de kosten.”

De hoogte van het percentage hangt af van de omstandigheden van de zaak. Die kosten betreffen onder meer zijn honorarium en salaris. Over de vraag of het verlenen van sub-licenties daadwerkelijk in strijd is met de wet, wordt door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie iets anders gedacht dan de advocaat, zo blijkt uit een eerdere uitspraak van het Hof (zie elders in deze editie: ‘Bestendig gedoogbeleid’).

Maar er is volgens Bijkerk meer en structureel iets mis. Zo wordt bijvoorbeeld (vaak) niet de identiteit geverifieerd, terwijl een Curacaos online casino wettelijk verplicht is om de identiteit van een speler te controleren voordat hij toegelaten wordt om te spelen. In dit geval adverteert holiganbet.com op de site ermee dat een speler ‘nimmer’ zijn identiteit hoeft te laten checken. Ook door niet gebruik te maken van een lokale of een gerenommeerde internationale bank, hoewel daartoe verplicht, lappen de meeste Cura aose online casino’s deze voorwaarde aan hun laars. Aldus de raadsman.

,,En schuiven tussen speler en het casino gebruikelijk ook nog eens een buitenlandse (Cypriotische) entiteit via welke betalingen lopen, en dan niet via een bank, maar via een ‘payment provider’.”

Hij vervolgt: ,,Casino’s zijn per definitief kwetsbaar voor witwassen en hebben hierom ongetwijfeld een grote aantrekkingskracht op criminelen.” Reden ook dat de overheid een beleid heeft ingesteld waarbij exploitanten van online casino’s eerst deugdelijk gescreend moeten worden, voordat aan hen al dan niet een vergunning verstrekt wordt. De sub-licenties worden volgens SBGOK ‘op zeer grote schaal verstrekt’ en ‘de vereiste screening wordt stelselmatig omzeild’.

De stichting betwist niet dat een vergunninghouder als Antillephone een deel van haar activiteiten aan derden mag uitbesteden, maar de betreffende vergunninghouder blijft hierbij ook zelf aansprakelijk voor het handelen van die derde. Het verzoek om toekenning van beslag geeft verder een inkijkje in hoe het gaat bij online casino’s. Het is een internationaal gebeuren.

In dit geval heeft de speler de Azerbeidjaanse nationaliteit en woont in Turkije voor zijn studie. Hij heeft, via Bitcoin, geld gestort om te kunnen spelen. Het gaat om grote bedragen. In dit geval winst, maar volgens Bijkerk regelmatig ook om zeer aanzienlijke verliezen. Na de winst werd het account van de speler geblokkeerd. Op de vraag – via chat – waarom, gaf het casino aan dat de kwestie ‘under review’ van de gameprovider was. Op een bepaald moment kon hij delen van zijn vordering opnemen, ook weer via Bitcoins. Maar daarna wilde het casino toch niet meer uitkeren. De speler heeft toen een klacht bij Antillephone ingediend.

De vordering werd overgedragen aan SBGOK, door middel van een ‘Deed of Asignment’ (waarin wordt verwezen naar een aparte verkoopovereenkomst: ,,The Player sold the claim to the Foundation via separate agreement”), die zich er direct in vastbeet. Per 1 april bedraagt de vordering 584.000 dollar ofwel 1.051.200 gulden.

Intussen probeerde het casino herhaaldelijk ‘achter de rug van zijn gemachtigde (advocaat Bijkerk) een deal met de speler te maken’. Men wil de speler dus wel al dan niet stukje bij beetje iets betalen, maar in dat geval moet de speler wel aangeven niets met de stichting en de raadsman te maken te hebben.

Het standpunt van SBGOK is dat Antillephone aansprakelijk is voor de vordering nu zij vergunninghouder is op grond waarvan het casino wordt geexploiteerd, ook al laat zij die exploitatie aan een ander over. Het conservatoir beslag is gelegd op schilderijen en andere kunstwerken, waaronder een of meer gemaakt door Pablo Picasso. Aldus de stukken. Daarin ook foto’s van de kunstwerken.

,,Er is inderdaad door de stichting van mevrouw Cramm beslag gelegd, in verband met een mogelijke claim van een speler bij een website waar Antillephone op toeziet”, stelt directeur Vermeulen desgevraagd. ,,eMoore voert de directie van betreffende operator en men is samen met de operator nog bezig na te gaan waar de claim op is gebaseerd en met andere details.”

De topman van Antillephone wijst er verder op dat SBGOK ‘klaarblijkelijk haast heeft en vooruitloopt op de afhandeling van de claim tussen de operator en betreffende speler’. ,,Dit heeft ongetwijfeld te maken met afspraken over verdeling van de opbrengst, maar met name daarover zijn partijen het nog niet eens.”

Waarom de stichting gemeend heeft om alvast maar beslagen te gaan leggen is volgens Vermeulen ‘voor hun rekening en verantwoordelijkheid’. ,,Wij zijn het daar uiteraard in het geheel niet mee eens en zullen daar dan ook tegen ageren.” Alle andere verdachtmakingen en intriges zijn volgens hem voor rekening van degenen die ze hebben uitgesproken.

Bron: Antilliaans Dagblad van 5 mei 2021

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties