31 C
Willemstad
• dinsdag 16 augustus 2022

Laatste reacties

AntilliaansDagblad | Sint Maarten komt 171 miljoen tekort

SXM overheid-regering | Daily Herald

Philipsburg – Sint Maarten heeft nog altijd een ontwerpbegroting – dat wil zeggen: nog niet door de Staten goedgekeurd – en deze toont voor het jaar 2021 opbrengsten van in totaal 369 miljoen gulden en kosten van 540 miljoen en daarmee een tekort van 171 miljoen.

De meerjarenraming laat óók tekorten zien voor de jaren 2022 tot en met 2024. Het College financieel toezicht (Cft) tekent hierbij aan dat deze ramingen van tekorten ‘met meer dan gemiddelde onzekerheid zijn omgegeven’ en dat afwijking van de centrale norm is voorbehouden aan de Rijksministerraad (RMR) in Den Haag.
Ter vergelijking de voorgaande jaren: in coronacrisisjaar 2020 bedroeg het tekort 199 miljoen. Dat is volgens de meest recent beschikbare maandrapportage door Sint Maarten aangeleverd, tot en met november vorig jaar, namelijk 355 miljoen aan opbrengsten en 554 miljoen aan lasten (exclusief de Covid-19 gerelateerde lasten komt de prognose uit op 470 miljoen).
In het jaar vóór de Covid-19-pandemie werd 434 miljoen aan baten gerealiseerd en bedroegen de werkelijke uitgaven 468 miljoen, met een negatief saldo van 34 miljoen tot gevolg.
Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft eind 2020 de economische groeiverwachtingen voor het jaar 2021 neerwaarts bijgesteld ten opzichte van de prognose die daarvoor was uitgebracht.

In de nieuwe raming gaat het IMF onder meer uit van een (lagere) batenrealisatie van 351 miljoen voor het jaar 2020; drie procent stijging van het reële bruto binnenlands product (bbp) ten opzichte van 2020; en een verwachte inkomstenrealisatie van 369 miljoen voor het jaar 2021. Het totale opbrengstenniveau in de ontwerpbegroting van 369 miljoen voor 2021 is dan ook gebaseerd op de IMF-prognose voor 2021.
Het Cft constateert verder dat het in de ontwerpbegroting opgenomen bedrag aan loonbelasting voor 2021 gelijk is aan de realisatie in 2019. ,,Het IMF gaat in de meest recente raming uit van een stijging van de werkloosheid van circa 9 procent in 2019 naar 23 procent in 2021. Het Cft vraagt zich af welke gevolgen de stijging van de werkloosheid heeft op de loonbelastingbaten.” Het College adviseert minister Ardwell Irion van Financiën dan ook om met deze nieuwe informatie de gehanteerde uitgangspunten voor de begrote belastingbaten eventueel aan te passen en deze duidelijk in de begroting toe te lichten.
Bij de belastingopbrengsten is in de ontwerpbegroting 6 miljoen opgenomen als verwachte additionele baten bij de uitvoering van ‘compliance verhogende maatregelen’ (maatregelen waarmee burgers en bedrijven zich beter aan hun belastingplicht houden). Hierbij is ervan uitgegaan dat de uitvoering van de maatregelen in het eerste kwartaal van 2021 plaatsvindt, terwijl de verwachting is dat uitvoering in deze periode niet haalbaar is. ,,Het Cft vraagt u om met een nadere onderbouwing te komen, hoe u deze extra compliance inkomsten kunt realiseren”, krijgt de bewindsman te horen.

In de ontwerpbegroting zijn geen baten opgenomen voor de verleende concessies aan het elektra- en waterbedrijf Gebe nv (6,5 miljoen gulden), de zeehaven (2 miljoen) en het Bureau Telecommunicatie en Post (circa 1,5 miljoen). ,,De afdrachten voor deze concessies dienen jaarlijks plaats te vinden”, schrijft het Cft. ,,Het is niet duidelijk of Sint Maarten voor het jaar 2021 uitstel voor de betaling hiervan heeft verleend.”
De concessie-afdrachten dienen in de begroting te worden opgenomen, tenzij er duidelijk afspraken met de vennootschappen zijn gemaakt over kwijtschelding. In het laatste geval ontvangt het Cft een overzicht van de gemaakte afspraken en een opgave van de jaren waarin deze wel gerealiseerd worden.

Bron: Antilliaans Dagblad

Artikel delen

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Lees ook

Zoeken

- Advertentie -

Democracy now! | Thursday, July 28, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 28 juli 2022

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

DH | Wuite reminds The Hague to include Caribbean Netherlands

THE HAGUE--Member of the Second Chamber of the Dutch Parliament Jorien Wuite of the Democratic Party D66 on Thursday reminded the Dutch government of the fact that...

Democracy now! | Wednesday, July 27, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 27 juli 2022

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

DH | Jacobs: Secret audio recordings create a dangerous precedent

PHILIPSBURG--Prime Minister Silveria Jacobs (National Alliance) does not condemn the threats made by Minister of Public Housing, Environment, Spatial Development and Infrastructure VROMI Egbert Doran (National Alliance)...