AntilliaansDagblad | Regering stelt Noodwet bij

Noodwet alleen bij oorlog, terrorisme of een militaire inval | Antilliaans Dagblad

Willemstad – De regering heeft een gewijzigde ontwerp-Landsverordening uitzonderingstoestand, gedateerd 25 november 2020, ingediend bij de Staten.

Daar hoort ook een Tweede Nota van Wijziging bij. In het nieuwe ontwerp zijn de Eerste en de Tweede Nota van Wijziging meegenomen.

Uit de Tweede Nota van Wijziging wordt duidelijk dat nu is vastgesteld dat beperkingen van de grondrechten vrijheid van drukpers, onschendbaarheid van de woning en het briefgeheim alleen bij Landsbesluit in werking gesteld kunnen worden. Landsbesluiten moeten ondertekend worden door de gouverneur en worden meteen aan de Staten aangeboden die er vervolgens een oordeel over kunnen vellen.

Deze bevoegdheden kunnen bovendien alleen in werking worden gesteld door middel van het Landsbesluit waarin de uitzonderingstoestand is afgekondigd. En zo vervolgt de toelichting, als extra waarborg voor de burgers is bepaald dat de bevoegdheid voor het inperken van genoemde grondrechten alleen in geval van oorlog, terrorisme of een militaire inval kan worden toegepast.

Uitgelegd wordt dat in plaats van zoveel mogelijk omstandigheden te benoemen die tot het uitroepen van de noodtoestand kunnen leiden, ervoor gekozen is om bij het inperken van de grondrechten alleen drie uitzonderingstoestanden te noemen te weten oorlog, terrorisme of een militaire inval.

De regering legt uit dat het niet mogelijk is om alle concrete gevallen op te sommen die kunnen leiden tot een noodtoestand en dat het staatsnoodrecht een ‘dynamisch vakgebied’ is. Als voorbeeld wordt genoemd dat er wereldwijd zes vitale belangen worden geïdentificeerd die tot onveiligheid kunnen leiden, maar dat er onlangs een zevende veiligheidsbelang bij is gekomen namelijk de digitale veiligheid.

In de Nota worden de wijzigingen als volgt gemotiveerd: ,,Gezien de vele discussies die er zijn geweest in aanloop naar de openbare behandeling in de Staten, kan worden geconcludeerd dat een aantal personen bezorgd is over de reikwijdte van het ontwerp en over de mogelijkheid die er bestaat tot misbruik van bepaalde bevoegdheden die aan het burgerlijk gezag worden toegekend. De regering ziet hiervoor aanleiding om de bezorgdheid bij de burgers weg te nemen.”

Bron: Antilliaans Dagblad

Een Reactie op “AntilliaansDagblad | Regering stelt Noodwet bij

  1. Komt er ook in de ligitimatiepicht van de ‘ambtenaar'”?
    Ik wil weten met wie ik te doen heb en dat er geen willekeur plaats vindt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *