28.2 C
Willemstad
• dinsdag 21 september 2021 06:32

Laatste reacties

- Advertentie -

AntilliaansDagblad | ‘Online rechtszaak raakt de kwetsbaren’

Digitale zittingen misschien toch een blijvertje

Willemstad – Een digitale rechtszitting levert een forse beperking op en raakt vooral de kwetsbare justitiabelen, ‘die sowieso al moeite hebben de gang van zaken van rechtszaken te begrijpen’. Woorden van de onlangs officieel geïnstalleerde rechter Thea Lautenbach tijdens de recente officiële installatie van zes nieuwe rechters.

Zij ging in haar speech dieper in op de gevolgen van corona voor de rechtspraak.
Ze legt uit dat een digitale zitting een forse beperking oplevert en dat dit niet te vergelijken is met de werkelijkheid van een fysieke zitting waarbij alle procesdeelnemers in dezelfde ruimte zitten.

Lautenbach: ,,Het is mooi dat de moderne middelen ons de mogelijkheid geven voor een digitale zitting, waarbij rechtstreekse interactie met de rechter en de wederpartij mogelijk is. Verbale en non-verbale interactie is nodig om een partij het gevoel te geven dat hij gehoord en gezien wordt en dat ook daadwerkelijk te doen. Het is van wezenlijk belang dat partijen een bijdrage kunnen leveren aan de uitkomst van de zaak, los van de vraag of het uiteindelijk effect heeft gehad. Het zal meer legitimiteit geven aan de uitspraak.”

- Advertentie -

Niet alleen is een online zitting onprettig voor de gedaagde, ook de rechters hebben er ‘last’ van.

Lautenbach: ,,De meeste rechters vinden dat een online zitting meer inspanning vergt dan een gewone fysieke zitting. De zittingen duren langer dan een gewone zitting. Het is lastiger om de regie vast te houden. Soms komt de verbinding zelfs helemaal niet tot stand. Een zorgvuldig voorbereide zitting kan dan niet doorgaan.

Met uitstel van de zaak tot gevolg en onzekerheid van partijen over de afloop van hun zaak. Als het wel lukt om een goede verbinding te krijgen, dan is het lastig om met partijen echt in contact te komen en de emoties te onderkennen die zij vaak ervaren bij een zitting, of het nu straf-, bestuurs- of civiel recht is. Veel signalen van en naar partijen gaan in de online zitting verloren. En dat is nu juist de kracht van het zittingen doen.”

Er is ook al onderzoek gedaan naar problemen van online zittingen als gevolg van de coronapandemie. De nieuwe rechter legt daarover uit dat gebleken is dat rechtzoekenden soms hun toevlucht moeten nemen tot computers in publieke ruimten, wat niet bevorderlijk is. En uiteraard treden er vaak technische storingen op waardoor een zitting soms gestaakt moet worden. Ook neemt de effectiviteit van pleidooien af door storingen en de kwaliteit van het horen van verdachten/partijen en getuigen.

- Advertisement -

,,Er zijn psychologische effecten, vooral bij laagopgeleiden die het toch al moeilijk vinden om de communicatie met rechters te volgen. Zij kunnen het gevoel krijgen niet serieus te worden genomen en haken mentaal af”, aldus de rechter. Ook is het de vraag of het horen van kinderen op een open wijze gerealiseerd kan worden.

En tot slot: ,,Ook de digitaal minder bedreven groepen kunnen in het nadeel zijn. In het geval partijen rechtsbijstand hebben, kan de communicatie via een advocatenkantoor veel problemen voorkomen, maar dan moeten wel hoge eisen gesteld worden aan de kwaliteit van onlineverbindingen van advocaten. Dit geldt ook voor het contact met gevangenissen en andere instellingen.”

Ondanks alle nadelen vraagt de rechter zich af of digitale zittingen een blijvertje zijn. Want, zo voert zij aan, er zijn veel corona-gerelateerde procedures bijgekomen, vooral aansprakelijkheidsvraagstukken zoals of de coronamaatregelen wel een wettelijke basis hebben, of de vraag of er bij de coronacrisis sprake is van onvoorziene omstandigheden en arbeidscontracten mogen worden aangepast. Heeft een werknemer recht op doorbetaling van zijn volledige loon als het restaurant waar hij werkt door de coronacrisis noodgedwongen moest sluiten? En wat als een werknemer van zijn werkgever thuis moet werken maar dit niet kan?

Bron: Antilliaans Dagblad

- Advertisement -

Artikel delen

3 reacties

 1. …..”sorry om dit te zeggen, maar OM, justitie en rechters zijn hier corrupt tot op het bot..”….

  Raak punt @ook dat nog!
  Zijn zeker niet roomser dan de Paus!

  We leven hier in een soort djòdjòcratie waar de “top” de bodem uitzuigt op allerlei gebieden.

  Het kleinschaligheidssyndroom en een oog is koning fenomeen werkt ook door naar het Europese afval dat hier naar deze rots gedetacheerd wordt in de juridische/ advocatuur / accountancy maar ook de directeur van zaken als toyshops , en kruidenierwinkels etc zijn uit de riggel van Amsterdam etc geschraapt, maar hangen hier de (platte) elite uit.

 2. @Toeske,
  sorry om dit te zeggen, maar OM, justitie en rechters zijn hier corrupt tot op het bot..
  De kleine man is de L*L terwijl de “eltite” overal mee wegkomt.
  Sterker nog, op de diverse “party’s komen deze criminelen elkaar steeds tegen en houden elkaar uit de wind.

 3. Gelukkig weer eens een rechter (mevr. Lautenbauch) met ‘Common Sense’.

  Zeker wat betreft het niet meer persoonlijk bij de rechtszaak aanwezig kunnen verschijnen vanwege de Corona regeling tijdens de lock-downs. Hopelijk dat zij ook het expat circuit van rechters met advocaten doorziet. Hier onder een sprekend voorbeeld van de verwevenheid op dit kleinschalige eiland. Neem even de tijd om te lezen. Ik wens je veel lees ‘plezier’ en ergernis toe.

  Ik ken een familie die al jaren lang heeft geprobeerd om op beschaafde wijze en in overleg via een betalingsregeling het geld dat zij hadden betaald voor een mooie SUV (waar ze 10 jaar voor hadden gespaard) terug krijgen omdat de ‘autohandelaar / projectontwikkelaar’ [RN] betreffende auto stiekem aan iemand op Bonaire had verkocht. De persoon op Bonaire was te goedertrouw. Ondanks dat dit een strafbaar feit is, heeft het echtpaar geen aangifte gedaan maar steeds pogingen ondernomen om in redelijkheid de kwestie op te lossen. Ondanks vele beloften van meneer RN werd er geen cent betaald.

  Uiteindelijk hebben ze een incassobureau, 2 advocatenbureaus [K en SP] en 2 deurwaarders ingeschakeld. Naast de ingebrekestellingen die het echtpaar zelf hadden bezorgd, hebben deurwaarders ook meerdere stukken aan RN betekend. Die konden ze echter nooit persoonlijk worden afgeven omdat RN onvindbaar was. Hij pendelde tussen Miami en Curacao. Zijn familie wist (net als Zita Jesus-Leitu} niet waar hij woonde. Later vertelde een broer van RN dat hij ‘ergens’ in Lagun zou wonen/verblijven.

  Eind 2018 heeft het echtpaar SP verzocht een procedure op te starten. Het voorbereiden van een proces als eiser duurt ontzettend lang. Pas eind 2019 een verzoekschrift bij de rechtbank ingediend. Dat kwam net voor het begin van de Corona in 2020 op de rol en werd weer uitgesteld om dat de tegenpartij een andere advocaat had genomen die zich moest ‘inlezen’.

  Na wat over en weer gesteggel van de advocaten – middels e-mail verkeer – van beide partijen beval de rechter om een comparitie te houden waar alle partijen persoonlijk zouden moeten/kunnen opdagen. Omdat inmiddels de eerste lock-down was ingegaan, blies de rechter de comparitie af.

  Achteraf bleek dat tijdens de lock-down meerdere conclusies door de advocaten van beide partijen bij de rechtbank waren ingediend. Het echtpaar wist hier echter niets van. Na de lock-down was er opeens vonnis gesproken door betreffende rechter zonder comparitie of zonder tussenvonnis. (De uitspraak volgt aan het eind van deze ‘novela’).

  Het echtpaar had persoonlijk bij de rechter willen aantonen dat RN al zeker 30 jaar of langer steeds failliet gaat met diverse projecten. Het is (g)een publiek geheim dat hij de zoon is van een zeer vermogend echtpaar. RN heeft in de loop der jaren vele mensen voor 100duizende guldens benadeeld. Het was zo erg dat op Fuikdag 2010 een zakenpartner van RN, die kennelijk ook was belazerd, het hoofd van RN wilde afschroeven. RN heeft in paniek een Boston Whaler ‘gekaapt’ waar 2 kinderen inzaten en is toen samen met zijn vriendin gevlucht. De ouders waren uiteraard in paniek. De kustwacht is toen ook ingeschakeld en die heeft de boot en RN gevonden. Volgens de Amigoe is het toen gelukkig ‘goed’ afgelopen.

  Any way, het echtpaar had o.a. met dit exclusieve verhaal en andere feiten willen aantonen wie RN eigenlijk is. Altijd liegen en bedriegen. Toen het echtpaar nog met RN persoonlijk in gesprek waren (meestal de Heeren) liet RN weten dat hij wel wilde betalen maar krap zat, hij was dus eigenlijk ook een beetje ‘zielig’. In 2017 ontdekte het echtpaar dat er achter in de tuin van zijn ouders een levensgrote Go Fast, genaamd Go Wild, lag ‘opgebaard’. Toevallig was hij die dag daar ook aanwezig. Nadat de eiser vele foto’s van het gevaarte had gemaakt, kwam RN vragen wat hij aan het doen was. Een retorische vraag, dus begon hij direct te vertellen dat het niet zijn boot was maar van een ‘vriend’. Waarschijnlijk heet die “Alter Ego’.

  De handige Nederlandse ‘ímport’ advocaat van RN had kans gezien om in zijn Conclusie van Dupliek een twijfelachtige juridische slimme omdraaiing van feiten op te nemen. Dit is door de rechter niet nader onderzocht middels een comparitie die inmiddels wel had kunnen plaatsvinden omdat de lock-down was beëindigd. Ondanks dat de rechter bepaalde dat RN een schuld aan het echtpaar had (inclusie kosten ca. Naf. 25.000!) ging de rechter mee in de bewering van de advocaat van RN, dat de gedaagde zei dat hij onze Aanmaningen en ingebrekestellingen NOOIT heef ontvangen. Uiteraard, zegt hij niet “Ja hoor, ik heb alles ontvangen”. Dat snapt zelfs een kind.

  De rechter is echter ‘blindelings’ in het verhaal van de gedaagde en zijn advocaat, en bepaalde dat er sprake was van verjaring. Sterker nog hij veroordeelde het echtpaar ook nog in de kosten die de advocaat van RN had opgevoerd. Liefst Naf. 3000. Dit is uitzonderlijk hoog voor een betrekkelijk éénvoudig proces. Normaal bepaalt de rechtbank dat deze kosten Naf. 1250-1500 zijn. Opmerking: de rechtbank heeft normen en veroordelen de ‘verliezende partij’ nooit het hele honorarium van de advocaat. De rechter was pas een jaar op het eiland en kent daarom ook de reputatie van RN niet. Als je dan ook nog in het expat circuit met andere rechters en advocaten meedraait, dan is een dergelijke uitspraak – waar je broek vanaf zakt – wel verklaarbaar.

  Ergo, nieuw rechters houdt de rechtspraak schoon en zorg dat iemand ook echt ‘recht’ wordt gedaan. Verschuil je niet achter formaliteiten en spreek ‘recht in de geest van de wet.’

  Kortom, wees op je hoede als je moet procederen. Advocaat en rechter spelen een doorslaggevende rol.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

Extra | Journaal 20 september 2021

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Telegraaf | BnnVara blijft bij stelling over salaris bankdirecteur Curaçao

Met filmpje BnnVara houdt vast aan de stelling dat de directeur van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) 460.000 euro per jaar verdient, ook al...

Column Youp | Stank voor Ank

Afgelopen week liep ik te duimen dat ons land niet bij een oorlog betrokken zou raken. Ik was bang dat we met onze minister van Defensie niet...

Volkskrant | Bij de demonstratie in Washington: ‘Je merkt hoe groot het geloof in The Big Lie is’

Nick de Jager Uit angst voor een tweede January 6 wemelt het nu van de politiemensen voor het Capitool in Washington. Daar betuigen demonstranten hun steun aan degenen...

NDH | BNNVARA-programma over salarissen veroorzaakt rumoer op Curaçao

Op Curaçao is commotie ontstaan over het salaris van de directeur van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) na een uitzending van het Nederlandse...

ParadiseFM | Werkloosheid gaat stijgen volgens IMF

De werkloosheid gaat stijgen tot 24,3% volgens het IMF. Volgens de regering zijn de cijfers te vergelijken met cijfers van de Centrale Bank van Curaçao en Sint...
- Advertentie -