AntilliaansDagblad | Kersttoespraak Aruba: Het licht van hoop

gouverneur van Aruba, Alfonso Boekhoudt

Oranjestad – ,,Wij herinneren ons de goede en minder goede verhalen van het jaar dat ten einde loopt. Wij reflecteren en tegelijkertijd vult ons hart zich met dit licht van hoop, voor het nieuwe jaar dat voor onze deur staat.”

Dat zei de gouverneur van Aruba, Alfonso Boekhoudt, aan het begin van zijn kersttoespraak op kerstavond. ,,Wat dit jaareinde anders maakt, is dat de introspectie van de mensen overal ter wereld – al dan niet gelovig – een gemeenschappelijk thema heeft: de pandemie die wordt veroorzaakt door het coronavirus en de gevolgen daarvan voor ons allemaal, onze familie, onze economie en ons land”, zo ging hij verder.

,,In 2020 zijn wij getuige geweest van de macht, intelligentie en prestaties van de mensheid die irrelevant zijn geworden in vergelijking met onze waardes en basisbehoeften. Dit was niet anders op Aruba: wij hebben met onze eigen ogen gezien hoe verlaten, stil en inactief ons eiland was. Alles wat wij in de laatste vijftig jaar hebben bereikt qua ontwikkeling, stagneerde zonder dat wij iets konden doen.

Het feit dat wij sociale wezens zijn, dat wij elkaar nodig hebben, en dat wij ernaar verlangen dicht bij onze familie en geliefden te zijn, is dit jaar veel belangrijker geworden. Toen Covid-19 ons daadwerkelijk van elkaar scheidde, realiseerden wij ons hoe kunstmatig de muren van egoïsme en hoogmoed zijn; mensen die altijd bij elkaar kwamen, zoals ouderen en jongeren, familieleden, vrienden en buren, werden van elkaar gescheiden”, aldus de gouverneur.

Hij hield Aruba de lessen voor die Covid-19 de mensen leert: ,,Het heeft ons geleerd hoe kwetsbaar wij zijn voor externe invloeden. Het heeft ons geleerd dat gedrag en discipline – of het gebrek daaraan – van invloed kunnen zijn op het werk en inkomen van onze medemens.

Dit is ook de enige manier gebleken om het te bestrijden: samen, als eenheid. Kleine dingen, zoals de mogelijkheid om elkaar te bezoeken, te sporten en te laten zien dat wij met elkaar meeleven, zijn een soort zuurstof voor onze samenleving gebleken.

Onze natuurgebieden en stranden waren voor sommigen van ons de enige uitweg uit de monotonie van deze nieuwe realiteit. Dit jaar hebben wij – meer dan ooit – geleerd onze flora en fauna te waarderen en realiseren wij ons dat er ook voor de toekomstige generaties voor moet worden gezorgd. Ook is ons gezondheids- en zorgsysteem zeer waardevol gebleken in ons leven.”

De gouverneur hield de burgers voor om optimistisch te zijn: ,,Als mensen willen wij de ander moed inspreken en zeggen dat ‘alles goed komt’ en dat ‘wij weer teruggaan naar het normale’. En ja, dat zal zeker gebeuren. Wij hebben eerder crisisperiodes doorgemaakt in ons land, waaruit wij samen – als één land – zijn gekomen.

Maar, deel van de huidige realiteit is ook dat het herstel nog lang kan duren. Met dezelfde kracht, vastberadenheid en burgerzin die wij in 2020 hebben getoond, kunnen wij ook de uitdagingen van het komende jaar het hoofd bieden. Laten wij lering trekken uit de lessen van dit jaar. Laten wij zoeken naar motivatie in de dingen die juist dit jaar schaars waren: onze familie, persoonlijk contact, immateriële dingen en bovenal: onze gezondheid.

Wij hebben bewezen dat onze inspanningen en opofferingen niet voor niets zijn geweest. Door discipline en vastberadenheid wisten wij het aantal besmettingen te verlagen, onze grenzen te openen voor toeristen en onze economie te reactiveren.”

Uit naam van de Arubaanse gemeenschap bedankte de gouverneur allen die hun persoonlijk belang aan de kant hebben gezet en het eiland door de twee besmettingsgolven hebben geholpen.

,,Degenen die verantwoordelijk zijn voor handhaving en de medische sector, onze overheidsbedrijven en onze supermarkten, degenen die reinigingsdiensten leveren en vrijwilligerswerk doen, onze docenten en alle mensen die hun verantwoordelijkheid hebben genomen onder deze buitengewone omstandigheden. Ondanks het feit dat deze pandemie ervoor heeft gezorgd dat wij veel moesten opofferen, dat het onze rechten heeft ingeperkt, groot verdriet heeft veroorzaakt en fysieke afstand tussen ons en degenen die wij liefhebben heeft gecreëerd, zijn we niet bezweken.”

De gouverneur riep op het nieuwe jaar te begroeten met hetzelfde optimisme en vertrouwen waarmee we elk nieuw jaar inluiden. ,,Houd alle lessen die wij dit jaar hebben geleerd in gedachten, zodat wij weerbaarder zijn tegen externe krachten waarop wij geen invloed hebben. Namens mijn echtgenote Hanneke en mijn kinderen wil ik u allen een gezegende Kerst en een Gelukkig Nieuwjaar toewensen.”

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *