Antilliaans Dagblad | ‘Onttrekken begon direct na overname Ennia’

Dagvaarding tegen Ansary en (ex-)bestuurders legt details bloot

Willemstad – In plaats van de beloofde inbreng van 100 miljoen gulden, gebeurde meteen al na de overname van Ennia door de Iraans-Amerikaanse miljardair Hushang Ansary het tegenovergestelde: er werd geld, véél geld, aan onttrokken.

Ten tijde van de overname van Ennia in 2006 – eerst Banco di Caribe en vervolgens verzekeringsmaatschappij Ennia – deed Ansary de belofte dat hij het kapitaal van de Ennia-vennootschappen verder zou versterken door inbreng van kapitaal voor het genoemde bedrag van 100 miljoen gulden.

,,Direct na de overname begon echter het omgekeerde”, aldus de gerechtelijke stukken in de aansprakelijkheidsprocedure tegen Ansary en diverse (ex-)bestuurders. De documenten zijn in het bezit van het Antilliaans Dagblad.

,,Een proces waarbij Ansary gelden aan de verzekeraars (Leven, Zorg en Schade, red.) onttrok en waarbij hij de activa van deze verzekeraars buiten hun macht bracht om die voor eigen gewin in te zetten.” Deze verzekeraars brachten feitelijk hun activa onder bij andere entiteiten.

,,Ansary werd benoemd tot lid van de na zijn aantreden ingestelde Investment Committee, die de bevoegdheid kreeg om te beslissen over de beleggingen van de groep, en kreeg vrij spel van de raad van commissarissen (RvC).”

Zo nam hij feitelijk de controle over van de activa, samen met twee van de andere gedaagden, te weten de voormalige directeuren Gijsbert van Doorn en Abdallah Andraous. Aldus het document dat bij het gerecht op Curaçao is ingebracht. Aan het lijvige dossier vol details is geruime tijd met een groot team gewerkt.

Ansary heeft Ennia overgenomen in 2006, onder de toezegging dus dat hij er geld in zou steken. In dat jaar werd Ennia overgenomen door Parman International bv (PIBV). Ansary is daarvan grootaandeelhouder en hij was ook lange tijd bestuurder.

Medio 2006 werd Ennia Caribe Investments (ECI) opgericht, waarvan Ansary en Van Doorn de eerste bestuurders waren. Belangrijke activa van de verzekeraars werden in ECI en in Ennia Caribe Holding (ECH) geplaatst. De verzekeraars Leven, Zorg en Schade kregen een vordering – ‘zonder enige vorm van zekerheid’ – op de niet-gereguleerde (lees: niet onder toezicht staande financiële instellingen) ECI en ECH, de zogeheten intercompany-vorderingen.

,,Op die manier werden de activa, en het beheer daarvan, in belangrijke mate aan het zicht onttrokken omdat de verzekeraars eenvoudigweg de intercompany-verhouding noteerden als actief”, aldus de documenten. ,,De niet-gereguleerde entiteiten leden vaak een groot verlies, terwijl de verzekeraars op papier goede resultaten toonden.

Ultimo 2017 beliepen de intercompany-vorderingen van ECL (Leven), ECZ (Zorg) en ECS (Schade) tezamen op ECI en ECH in totaal maar liefst 1.273 miljoen gulden.” Bijna 1,3 miljard.

De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) heeft indringend aandacht gevraagd voor de situatie bij Ennia, waar eind 2016 eerst een stille curatele door de CBCS werd benoemd. CBCS was van mening dat de intercompany-vorderingen op deze niet-gereguleerde entiteiten moesten worden verlaagd en dat er, kort gezegd, geld vanuit deze entiteiten moest worden teruggebracht naar de verzekeraars.

,,Weer gebeurde het omgekeerde”, meldt het verzoekschrift. Op 22 juni 2018 werd 100 miljoen dollar (bijna 180 miljoen gulden) overgemaakt van ECI naar de bankrekening van Parman Enterprises LLC, een entiteit waarvan Ansary grootaandeelhouder is. Daarop is onmiddellijk ingegrepen door de CBCS. Op verzoek van de Centrale Bank heeft het gerecht van Curaçao begin juli 2018 de noodregeling uitgesproken.

CBCS is daarmee ook bestuurder van de verzekeraars geworden. ,,Opvallend genoeg werd naar aanleiding van het ingrijpen van de CBCS een bedrag van 50 miljoen dollar teruggestort vanaf een privérekening van Ansary. Opvallend, omdat Parman Enterprises zou moeten terugbetalen en Ansary dat in de plaats daarvan heeft gedaan. Persoonlijke en ondernemingsbelangen lopen aldus bij Ansary door elkaar, iets wat nog vaker in dit verzoekschrift aan de orde zal komen.”

Bron: Antilliaans Dagblad

20 Reacties op “Antilliaans Dagblad | ‘Onttrekken begon direct na overname Ennia’

 1. ……”Wie kreeg toen een lening van miljoenen om een apartment in Miami te kunnen kopen, Wiens zoon op de pay roll werd geplaatst bij Ennia terwijl hij nog studeerde”…..

  @Shonfefe, Miljoenen appt, miami, Zoon op payroll bij Ennia?
  Zou Tromp kunnen zijn.. Tromp heeft idd penthouse in Miami, maar dat was al voor 2013.

 2. In 2013 meen ik waarschuwde de Ned Bank reeds voor de problemen van opzettelijke overwaardering en wilde ze Ansary corrigeren. Tromp en kornuiten samen met Ennia bedachten toen om de Ennia kantoren op de bes eilanden te verkopen om zodoende het recht van toezicht door de Ned. Bank te laten vervallen. Kijk eens naar de wijze waarop Ennia destijds moest worden verkocht aan Ansary en niet aan een andere verzekeraar die reeds ver was in de onderhandlingen. Kijk eens wie toen minister en min. Pres was en wie vervolgens fantastisch betaalde banen kregen bij zowel Ennia als de Centrale Bank.Wie kreeg toen een lening van miljoenen om een apartment in Miami te kunnen kopen, Wiens zoon op de pay roll werd geplaatst bijEnnia terwijl hij nog studeerde.

 3. Mensen kunnen niet vervolgd worden op incompetentie. Er zijn geen rechtbanken en officieren genoeg.
  Mensen kunnen niet vervolgd worden voor corruptie.
  We zouden geen directeuren en bestuurders meer overhouden.

 4. “Op Curaçao betekent directeur zijn: Privileges en aanzien hebben…op je wenken bedient worden…”
  Bescherming genieten, alleen vervolgd worden als je extreem corrupt en dom handelde. Alleen in die combinatie een van de twee is geen reden tot vervolging of ontslag.

 5. ….”Het is tijd om de toezichthouder ook strafrechtelijk aan te pakken!”…[email protected], voor de miljoenensalarissen en bonussen mag dat zeker.

  Op Curaçao betekent directeur zijn: Privileges en aanzien hebben…op je wenken bedient worden…

 6. Het is tijd om de toezichthouder ook strafrechtelijk aan te pakken

 7. Journalistiek is een vak en het wordt tijd dat ze het hier op Curacao realiseren. Ik kan nog een special van Jachmien Pinedo die beweerde dat het allemaal geruchten zijn want Hushang Ansary is een multi miljardair.

  Blijkbaar is Jachmien Pinedo niet mans genoeg om achteraf toe te geven dat ze fout zat.

 8. Curacao revisited

  ,,Ansary werd benoemd tot lid van de na zijn aantreden ingestelde Investment Committee, die de bevoegdheid kreeg om te beslissen over de beleggingen van de groep, en kreeg vrij spel van de raad van commissarissen (RvC).”

  Dus de RvC heeft zijn taken niet vervuld: warom worden Jaime Saleh en Gomez Casares niet vervolgd? Staalje klassejustitie?

  Zelfs volgens de “good governance” regels van Kunneman blijft de RvC hier in gebreke.

 9. Zo’n loser als Martina was snel ingeseind om op te stappen toen bekend werd dat de andere Martina minister zou worden.
  Zo is de circle weet bijna rond, tenzij het OM misschien een onderzoekje kan doen.

 10. AD dubbele pet?
  Zou zo maar kunnen. Er is binnen zo’n kleine gemeenschap weinig onpartijdigheid.

 11. Het willens en wetens tekenen van de vooral externe actuaris, is het grootste probleem……. Wie O wie??

 12. Al deze informatie was bij insiders al jarenlang bekend, dus ook bij de CBCS. Er werd pas ingegrepen toen er vanuit NL een publicatie kwam van een onderzoeksjournalist, dus het laat zich raden dat er weer het een en ander in de zakken van verschillende mensen is verdwenen. En dit is niet de enige verzekeringsmaatschappij waarbij dit speelt. Mensen die een kritisch geluid laten horen, worden er gewoon uitgezet. Het is gewoon wachten op de volgende.

 13. Het AD, voerde idd capagne middels een gtoot opinie stuk over een lokale topper die zij als gewenste kandidaat ophemelden.

  Een kandidaat die zelf al goed verstrengeld is in het diepe netwerk van vriendjes en gunsten.

  Dat Ansary zo zijn gang kon gaan geeft precies aan wat een in en in oninteger zooitje het in de kliek van OM, CBCS, TOEZICHT, ACCOUNTANTS, juristen en regering het is..

 14. En dat was nu waarom in het Ad zo’n Kampanje is gevoerd voor een locale topper voor de centrale bank.
  Een persoon van buiten zou de verwevenheid op het eiland niet begrijpen en daardoor niet binnen de cultuur passen. Deze stelling is nu wel heel duidelijk

 15. Ojo. De centrale bank can Aruba is deze directeur blijven dwarszitten op verzoek van blijkbaar ennia en kliek en enkele lokale politici die blijkbaar ook door Ansary werden beloond.. Hij mocht niet in de bedrijfstak werkzaam blijven. Dit ondanks het feit dat hij de enige directeur bij de Ennia was die gevochten heeft voorde belangen van de verzekerden. De rest stak allemaal de bonussen in de zak ten koste van de verzekerden.Dit ook ondanks het feit dat de rechters hem volledig gelijk gaven. Wat een zooitje tuig bij elkaar.

 16. Dit is niets nieuws want er is op Aruba een directeur geweest die in 2013 al een rechtszaak heeft gewonnen tegen Ennia en melding maakte van heel veel foute zaken en dubieuze beleggingen, etc etc. Noch CBCS noch CBA er hebben er iets aan gedaan…rararara

 17. En wat deed directeur Ralph Palm, door Ennia opgepikt uit de afvalbak van KPMG?

  Feest vieren met zijn hoeren?

 18. Duidelijke opzet van een criminele organisatie. En waar blijven de strafrechtelijke gevolgen.Of wordt ook hier weer de hand boven bepaalde personen gehouden ?

 19. Hoe is dit mogelijk?

  Wie was de CBCS toezichthouder die in charge van de veld Supervisie ENNIA?

  Hoe kon dit zonder repercussies en gevolgen opgemerkt of gesignaleerd zijn,of helemaal niet gesignaleerd zijn bij de CBCS .

  Dit soort Audits vergen minimaal auditors die op een RA, RC, of Actuarieel ondelegde niveau kunnen denken en auditen, en in charges met een zware affiniteit voor controleleer, risico beheersing , en Externe verslaggeving/ waardering, en een centraal aansturend field audit manager was nergens te bespeuren!

  De figuren die over de vloer kwamen waren alles behalve sterk in controle leer,/Externe verslaggeven IAS/IFRS.

  Wel een lijst toesturen, met wat er allemaal klaar moest liggen , 2 dagen van te voren!!
  Vervolgens kwamen ze zelf een week later. Kilos printouts uitgeprint, die onaangeroerd zijn aangetroffen in de audit room.
  Weinig respectvol..

 20. Curacao revisited

  en wat was de rol van CBCS? Waarom heeft CBCS dit allemaal toegelaten? Waarom worden sommige bestuurders zoals Gilbert Martina, en Reinald Curiel niet aangeklaagd? Waarom ontspringt de RvC met Jaime Saleh en Gomez Casares de dans?
  AD laat een hoop vragen onbeantwoord

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *