Antilliaans Dagblad | Gezaghebber Rijna om opheldering gevraagd

Rijksvertegenwoordiger Helmond wil info over personeelsbesluiten

Kralendijk – Waarnemend Rijksvertegenwoordiger Jan Helmond zet kritische kanttekeningen bij diverse personeelsbesluiten van het Bestuurscollege van Bonaire.

Gezaghebber Edison Rijna is hierop aangeschreven, met een afschrift aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in Den Haag. Het Antilliaans Dagblad is in het bezit van deze brief.

De Rijksvertegenwoordiger vraagt opheldering over een viertal gevallen waarover hij nadere informatie wil op grond van de Wet Openbare Lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Bij alle vier lijkt dat er sprake is van afwijking van de procedures.

Deze krant publiceert niet de namen van de betrokken personen, maar wel de functies waar het hier om gaat. Zoals het voorgenomen besluit inzake een vast dienstverband in de functie van ‘Directeur Bedrijfsvoering en Ondersteuning’.

Rijksvertegenwoordiger Helmond wil weten of het klopt dat deze persoon ‘zelf een beleidsstuk heeft ingebracht’, inhoudende dat een arbeidsovereenkomst na een jaar kan worden omgezet naar een vaste aanstelling, waar dat eerst drie jaar betrof. ,,En heeft zij direct daarna – met terugwerkende kracht – haar eigen tijdelijke overeenkomst om laten zetten naar een vaste aanstelling?”

Ook zijn er vraagtekens bij het voorgenomen besluit inzake de tijdelijke aanstelling voor één jaar als ‘staffunctionaris van de directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning’. ,,Is het correct dat de functie van staffunctionaris niet is opgenomen in de formatie, maar wel de functie van officemanager?”, is de eerste vraag.

Want, vervolgt de brief, komt de staffunctionaris in plaats van de officemanager? Er is wel een verschil: de functie van officemanager is ingeschaald in salarisschaal 8, terwijl de staffunctionaris in salarisschaal 12 zit. ,,Waarom is er een dusdanig verschil in waardering?”

Helmond merkt voorts op dat voor de invulling van deze positie ‘niet de gebruikelijke procedure van werving en selectie is gevolgd’. Dit zou zo zijn gegaan ‘wegens het spoedeisende karakter’. De gezaghebber wordt verzocht toe te lichten waarom dit dusdanig spoed heeft.

Er zijn meer kwesties waarover de Rijksvertegenwoordiger nader geïnformeerd wil worden. Zo is er ook het voorgenomen besluit tot benoeming in de functie van ‘Kwartiermaker financieel-economische strategie/senior financieel-economisch strateeg’.

,,Uw ambtenaren geven in de meegestuurde memo zelf al aan dat deze functies niet in het formatieoverzicht zijn opgenomen”, merkt Helmond op. Waarom is er voor gekozen deze nieuwe functie, vooruitlopend op een eventuele wijziging van het formatieoverzicht, in te vullen?, wil hij van gezaghebber Rijna weten, tevens met de vraag de verwijzing naar het Bestuursakkoord toe te lichten.

In dit Bestuursakkoord is de functie van afdelingshoofd Financiën, de positie die dezelfde betrokken persoon momenteel al bekleedt, als sleutelfunctie aangemerkt binnen het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB). Het voorgenomen besluit zou betekenen dat die sleutelpositie nu niet vertegenwoordigd is binnen de overheid van Bonaire.

,,Is deze nieuwe functie/zijn deze functies opengesteld als vacature?” Ook wil Helmond weten op grond waarvan deze persoon een extra onkostenvergoeding van 250 dollar per maand ontvangt.

Tot slot gaat de Rijksvertegenwoordiger in op het voorgenomen besluit inzake verlenging van een overeenkomst van opdracht met een consultant/coach-bedrijf, namelijk om werkzaamheden te verrichten als strategisch adviseur organisatievisie en -ontwerp en projectleider AO/IC.

,,Hoe verhoudt deze overeenkomst van opdracht zich tot de lopende werving voor de nieuwe eilandsecretaris en de functie van verandermanager en de opdrachten die deze personen meekrijgen?”, wordt het Bestuurscollege gevraagd.

Gezien de tijdspanne had de waarnemend Rijksvertegenwoordiger al eerder deze maand antwoord moeten hebben ontvangen. Het is onbekend of dit ook daadwerkelijk is gebeurd. In juni/juli kreeg Helmond diverse verzoeken voor het aanstellen van nieuwe medewerker, wijzigingen van functies/dienstverband of het aangaan van overeenkomst van opdrachten.

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *