Amigoe | Wiels eist verbod op publicaties Curaçaohuis

Kort geding tegen Ombudsman

Wiels eist verbod op publicaties Curaçaohuis

Wiels eist verbod op publicaties Curaçaohuis

WILLEMSTAD — Marvelyne Wiels, de gevolmachtigde minister van Curaçao in Nederland, heeft bij de rechtbank op Curaçao een kort geding aangespannen tegen Ombudsman Alba Martijn. Wiels eist daarin dat het rapport dat Martijn opstelde over de gang van zaken binnen het Curaçaohuis, niet openbaar gemaakt wordt.

Dat meldt haar advocaat, Arjen van Rijn, in een persbericht. Wiels is het niet eens met de handelwijze van de Ombudsman in het op haar gerichte lopende onderzoek in verband met ‘beschuldigingen van de schijn van niet-integer handelen’. De gevolmachtigde minister vindt dat haar procedurele rechten in het onderzoek nu niet worden gerespecteerd.

Anoniem

Volgens Wiels baseert Ombudsman Martijn zich op verklaringen die afkomstig zijn van anonieme informanten. Ze heeft Martijn herhaaldelijk, doch tevergeefs verzocht de namen van de anonieme informanten bekend te maken, zodat Wiels hen ook kan laten horen. En volgens de gevolmachtigde minister weigert de Ombudsman eveneens om gebruik te maken van haar bevoegdheid om deze personen zelf onder ede te horen.

Het horen onder ede heeft een zeer belangrijke functie als het gaat om de kwaliteit van de waarheidsvinding, zegt de advocaat. Volgens hem is het waarheidsgehalte van de verklaringen nu op geen enkele wijze gegarandeerd.

Verder heeft Wiels verzocht dat alle documenten in het onderzoeksdossier integraal aan haar bekend worden gemaakt. Maar de Ombudsman weigert tot dusver overlegging van een deel van de documenten, zodat geen duidelijkheid bestaat over hun precieze omvang en inhoud.

“Enkele van deze documenten lijken van twijfelachtige herkomst omdat privacyregels en geheimhoudingsverplichtingen lijken te zijn overtreden. De weigering van de Ombudsman belemmert mijn cliënt rechtstreeks in haar mogelijkheid om adequaat te kunnen reageren op die documenten”,

aldus Van Rijn.

Positie

Door het onderzoek zijn de positie en reputatie van Wiels als persoon en als gevolmachtigde minister van Curaçao rechtstreeks in het geding, zegt de advocaat.

“Wiels staat in haar recht als zij eist dat zij niet blootgesteld mag worden aan lichtvaardige verdachtmakingen.”

Van Rijn verwijst naar het Europese Verdrag inzake de Rechten van de Mens en de beginselen van ‘equality of arms’ en ‘fair play’ die behoren te worden nageleefd.

“De Ombudsman, met als kerntaak de behoorlijkheidsbeoordeling, zou bij uitstek de beginselen van behoorlijk bestuur, de beginselen van behoorlijke procesorde alsmede de fundamentele regels van bewijslevering moeten respecteren.”

Bron: Amigoe
Dossier: Marvelyne Wiels – Gevolmachtigde Minister van Curaçao

6 Reacties op “Amigoe | Wiels eist verbod op publicaties Curaçaohuis

 1. De Gevmin dient mijns inziens ook representatief te zijn, maar Fraudelyne ziet eruit als de vrouwelijke Ramsay ‘snoepreis’ Soemanta.

  Ook wat intelligentie betreft, want hoewel hij onder Schotte persvoorlichter was moest Soemanta op zijn sedula kijken als hij zijn naam moest spellen.

  Fraudelyne had beter een abonnement op de sportschool kunnen declareren dan die vazen.

 2. Renée van Aller

  Equality of arms, fair play, rechten van de mens omdat men zich in een zwart gat niet kan verdedigen? Aldus sprak de raadsman omineus. De vraag is hoe komt men in een dergelijk bodemloze put terecht? Is hier sprake van een oorzakelijk verband tussen de persoon in kwestie en de opschudding? We meenden dat equality of arms, fair play en het in acht nemen van de rechten van de mens altijd door alle burgers in acht moest worden genomen. En met name door onze overheden. Dat is de basis van de rechtsstaat. Kennelijk zijn daar uitzonderingen op? Betekent dit het recht van de sterkste? Het instituut van de ombudsman is er om de zwakkere partij tegen onzorgvuldig handelen van de overheid te beschermen. Nu moeten overheidsdienaren beschermd worden tegen zichzelf? Een verdienstelijke en magistrale omkering van de bewijslast. Een uitmuntende uitweg vol met ongefundeerd optimisme. Renée van Aller&John de Vries

 3. ik heb medelijden met de anonieme informanten.
  dit is je mond snoeren. niemand die hierna iets durft te zeggen.
  oh en ze leest mee hoor.

 4. Bas van Toor

  Wedden dat het rapport nooit het daglicht zal zien? Fraudelyne is een schandvlek voor het eiland maar heeft helaas machtige medestanders….

 5. Kom kom, wat zou er in dat rapport staan wat wij nog allemaal niet weten. Kennelijk een heleboel dingen die mevrouw Wiels op haar kerfstokje had gekregen. Of zou het zijn dat allerlei losse beschuldigingen nu met getuigenissen worden gestaafd.
  Hoe dan ook, dit hele gedoe blijft een schande voor Curacao, haar regering en haar bevolking.
  Maar vermoedelijk is de angst dat de Knipselkrant een exemplaar zal publiceren de grootste drijfveer voor de juridische buikloop van mevrouw de minister. Het is vermakelijk, maar spijtig dat dit type bestuurders hun importantie trachten te bewijzen door het rondstrooien van gemeenschapsgeld.

 6. Hans Verschalk

  Hopelijk doet Irma Lips deze zaak niet zodat de vuile was van het Curacaohuis dadelijk naar buiten kan en we allemaal de details kunnen lezen over het wanbeleid van Fraudelyne.

  En wie betaalt advocaat van Rijn? Laat me eens raden, wij belastingbetalers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *