Amigoe | VVRP-top neemt advocaat in arm na radio-uitzending

Tegen reporter Richeron Balentien na radio-uitzending

Tegen reporter Richeron Balentien na radio-uitzending Radio Direct

WILLEMSTAD — Vier topfunctionarissen van het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) zijn ontstemd over een uitzending van het programma ‘Kòrsou Awe’ op Radio Direct van 21 juli.

Zij menen dat tijdens de uitzending beweerd is dat zij ‘omkoopbaar zijn of zich op enig moment hebben laten omkopen’. Zodoende hebben zij de presentator, Radio Direct-journalist Richeron Balentien, via advocatenkantoor HBN LAW een brief gestuurd waarin hem onder meer wordt gevraagd om zich aan de journalistieke ethiek te houden. De geïnterviewde, PNP-lid Elvin Gerard, kreeg zelfs een ‘sommatie tot rectificatie’. Gerard is dat echter niet van plan. Balentien ziet de brief die aan hem is gericht als een ‘poging tot dreigen, een waarschuwing’.

Uit de brief die Balentien heeft ontvangen blijkt dat de directeur van de uitvoeringsorganisatie Domeinbeheer van het VVRP-ministerie, de waarnemend directeur van Domeinbeheer en de sectordirecteur en de secretaris-generaal van het ministerie, gezamenlijk HBN Law-advocaat Terrence Matroos in de arm hebben genomen. Uit de brief valt niet op te maken of deze ook vanuit het ministerie bekrachtigd wordt en of deze ook met goedkeuring van de VVRP-minister Suzy Camelia-Römer (PNP) is. De minister – die zich tegenover deze krant herhaaldelijk fel heeft uitgesproken tegen ‘bedreiging van ambtenaren en het noemen daarvan met naam en toenaam in de media’ – was vanochtend niet bereikbaar voor commentaar.

In de bewuste uitzending liet de geïnterviewde Gerard, lid van de Raad van Commissarissen van woningbouwstichting Fundashon Kas Popular (FKP), zich kritisch uit over het reilen en zeilen binnen het VVRP-ministerie. Tijdens de uitzending deed hij omtrent terreinuitgifte door de overheid de uitspraak dat ‘men een hand (van bepaalde ambtenaren, red.) moet kussen om een terrein te krijgen’. Hierop vroeg Balentien – naar aanleiding van eerdere uitspraken van Gerard over een ‘lijst te beschikken van mensen die mogelijk met corruptie te maken hebben’ – of hij dezelfde lijst hanteert waarop de journalist een opsomming gaf van namen van ambtenaren. Hierop kon Gerard ‘ja’ of ‘nee’ aangeven. Naar aanleiding van dit vraaggesprek kreeg hij afgelopen vrijdag door een deurwaarder de sommatiebrief bezorgd, waarin hij gesommeerd werd om binnen 48 uur tot rectificatie – in zowat alle kranten op het eiland waaronder ook de Amigoe – over te gaan. De aangehaalde strekking van de brief die gericht werd aan Balentien, bevat ook dezelfde passages, zo bevestigt advocaat Achim Henriquez desgevraagd.

De brief van raadsman Matroos aan Balentien: “De gedane uitlatingen berusten niet op de waarheid en zijn dan ook van elke feitelijke grondslag ontbloot. U laat geheel na uw uitlatingen met feitenmateriaal te adstrueren en om hoor- en wederhoor toe te passen. U leidde het gesprek ook in een bepaalde richting door het stellen van suggestieve vragen. Cliënten zijn zich bewust van de persvrijheid en respecteren dit recht ook volkomen, maar gebruikmaking van voormeld recht dient niet in te druisen tegen de ethiek en rechten van anderen. Cliënten attenderen u middels deze brief aan voornoemde journalistieke ethiek en gaan ervan uit dat u zich in het vervolg hieraan zult houden.” De advocaat benadrukt dat in elk geval geldt ‘dat cliënten geenszins omkoopbaar zijn of zich op enig moment hebben laten omkopen’. “Uw aantijgingen zijn onrechtmatig en daarnaast ook lasterlijk; de eer en goede naam van cliënten zijn hierdoor ernstig aangetast. Ook de reputatie van het VVRP-ministerie is geschaad met dergelijke ongegronde aantijgingen”, aldus de brief.

‘Keihard berichten’

Balentien: “Men vraagt dus niet om rectificatie, ik blijf dan ook gewoon keihard berichten over onder meer Domeinbeheer. Men voelt zich kennelijk zodanig aangesproken waarbij ik meen dat degene die de schoen past, deze ook aantrekt. Wat verder opvallend is dat de ambtenaren een advocaat van HBN Law hebben aangetrokken die voor het ministerie werkzaamheden verricht. Betaalt de belastingbetaler nu voor de kosten van deze advocaat?”

De radiojournalist heeft deze brief aan de advocaten Achim Henriquez en Olga Kostrzewski voorgelegd die hierop als volgt reageren in zowel de kwestie Balentien als die van Gerard: “Wij hebben de opname van de bewuste uitzending beluisterd en menen dat de brief een juridische losse flodder is waarmee men slechts een storm in een glas water wil creëren. Opvallend is dat men geen rectificatie van de heer Balentien vraagt en dat de brief uitsluitend aan zijn persoon is gericht. Men schrijft dus niet het medium aan, oftewel Radio Direct. De brief lijkt op een soort waarschuwing. We leven in een democratische rechtsstaat waarbij er tevens vrijheid van meningsuiting is. Het kan niet zo zijn dat men middels brieven, opgesteld door advocaten, poogt de mensen de mond te snoeren.”

Niet van plan

Gerard stelde vandaag tegenover deze krant: “Ik lever al jaren kritiek op de gang van zaken binnen het ministerie, maar er verandert niets. Alleen het feit al dat de gemiddelde wachttijd voor het verkrijgen van een overheidsterrein 22 jaar bedraagt, is het bewijs dat er maar niets verandert. Ik ben niet van plan om te rectificeren.” Hij laat verder weten ‘in deze kwestie voor 100 procent de steun te genieten van PNP-partijleider en Statenlid Humphrey Davelaar’. Verder blijkt dat Gerard van advocaat Matroos ook een soortgelijke sommatiebrief tot rectificatie heeft ontvangen namens UTS-directeur Paul de Geus.

Bron: Amigoe

3 Reacties op “Amigoe | VVRP-top neemt advocaat in arm na radio-uitzending

  1. Corrupte mensen zullen ook toegeven in de media dat ze corrupt zijn. geloof jezelf?

  2. Ze zeggen, waar een wil is, is een weg. Deze jongen wil heel graag maar wordt beperkt door zijn opleiding. Waarom betaalt Jasmin Pinedo geen journalistieke opleiding voor deze jongen. In plaats van het geld aan plastische chirurgie en siliconen borsten te besteden.

  3. Een echte journalist past hoor en wederhoor toe.
    Pedante kwasten, die jounalistieke onbenuls zijn, krijgen dan brieven van advokaten als de regels van journalistiek fatsoen zijn geschonden.
    Ook als de betreffende persoon daar geen benul van heeft.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *