30 C
Willemstad
• donderdag 18 april 2024

Democracy now! | Wednesday, April 17, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 17 april 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Tuesday, April 16, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 16 april 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Monday, April 15, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 15 april 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra
- Advertisement -spot_img

Amigoe | VVRP-ministerie begint strijd tegen zware onderbezetting

HomeMediaAmigoe | VVRP-ministerie begint strijd tegen zware onderbezetting
VVRP-ministerie begint strijd tegen zware onderbezetting
VVRP-ministerie begint strijd tegen zware onderbezetting

WILLEMSTAD — Het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) zal op korte termijn een groot aantal vacatures publiceren, zo heeft VVRP-minister Suzy Camelia-Römer (PNP) tegenover de Amigoe laten weten in een update over de zware onderbezetting van de uitvoeringsorganisaties Ruimtelijke Ontwikkeling en Planning (ROP, voorheen Drov) en Openbare Werken (OW).

Zoals bekend wordt ROP – de uitvoeringsorganisatie die een belangrijke spil vormt in de toetsing en vergunningverstrekking voor de ruimtelijke ontwikkeling op het eiland – nu door slechts veertien personen bemand, terwijl deze dienst oorspronkelijk uit 102 man bestond. Ook kwam onlangs bij een staking van OW aan het licht dat deze uitvoeringsorganisatie door 75 man bemand wordt en dat dat er eigenlijk 127 behoren te zijn. De onderbezetting van VVRP is uitvoerig belicht.

Op 9 juli jl. bracht deze krant een analyse onder de kop ‘6 nieuwe illegale bouwwerken per week; hoe het de afgelopen decennia zo uit de hand heeft kunnen lopen’. Hierin werd onder meer melding gemaakt van het feit dat minister Camelia-Römer een erfenis heeft gekregen van een uitgeklede ROP, waar de afgelopen jaren een aannameprocedure vanuit de overheid werd tegengewerkt, waardoor er vooralsnog niemand is aangenomen. In reactie op deze analyse stelt de minister: “Vanaf mijn aantreden, iets meer dan een jaar geleden, heb ik er bij de coalitie op aangedrongen dat er meer middelen beschikbaar dienen te worden gesteld voor aanname van extra personeel bij onder meer ROP. Mijn argumenten hiervoor heb ik ook herhaaldelijk uiteengezet, dat in het belang van economische ontwikkeling en een goede toetsing van de ruimtelijke planning van ons eiland, een goed functionerende ROP een vereiste moet zijn”. De minister benadrukt dat ROP desondanks met deze veertien mensen ‘door gedrevenheid bijna het onmogelijke bewerkstelligt’.

“Ondanks dat de coalitie begrip voor mijn argumenten heeft geuit en steun heeft betuigd, is er vooralsnog vanuit het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD) geen extra medewerking verleend voor het aannemen van extra mankracht om het grote gat te dichten. De ongeveer zes ROP-vacatures die nu binnenkort gepubliceerd zullen worden, zijn conform de reeds bestaande instroomregeling opgesteld. Het betreft hier een aanspraak op de reguliere regelingen met terugwerkende kracht, over de jaren 2015 en 2016. De instroomregeling betreft een schema dat aan de hand van bijvoorbeeld afvloeiing wordt samengesteld, waarbij het aantal mensen dat met pensioen is gegaan, wordt bijgehouden, en waarbij deze plekken weer opgevuld dienen te worden”, aldus de minister die benadrukt opnieuw bij de Raad van Ministers te zullen pleiten voor extra mensen en de daarvoor benodigde middelen. Voor nadere informatie over de vacatures verwijst de minister naar ROP, dat verheugd laat weten dat er nu voor deze uitvoeringsorganisatie acht vacatures zijn uitgeschreven.

ROP en Domeinbeheer

Binnen ROP zullen de volgende functies opgevuld dienen te worden: ROP-directeur, Afdelingshoofd Planning & Erfgoed, Afdelingshoofd Vergunning & Advies, een planoloog, planologisch Stedenbouwkundig adviseur, adviseur Consulent Vergunningen, Inspecteur (een controleur verricht terreinonderzoek – controle en inspectie – en is verantwoordelijk voor de aanpak van illegale occupatie, red.) en tot slot zal ook een Medewerker Ondersteuning worden aangetrokken binnen de 8 openstaande vacatures. Binnen de uitvoeringsorganisatie Domeinbeheer staan de volgende functies open: Manager Uitgifte, Bedrijfsjurist, Uitgifte Medewerker en Controleur.

Verkeer en Vervoer

Binnen de afdeling Verkeer en Vervoer zullen de volgende functies opgevuld moeten worden: Medewerker Personeel Informatie, Organisatie en Financiën (Medewerker Piof), Keuringsdeskundige Motorvoertuigen. Binnen de Maritieme Autoriteit Curaçao (MAC) wordt gezocht naar een ‘Scheepvaartexpert’ en binnen de Ministeriële Staf (MS) naar een Klachtenfunctionaris.

Meteo

Ook voor de Meteorologische Dienst Curaçao (Meteo) staan vacatures open: Chef Waarnemingen, Weersverwachting en Waarschuwingen, Wachtmeteoroloog, Meteoroloog, Hoofdobservator en Observator.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties