Amigoe | Strafzaken Aruba gestegen

Straf fataal ongeluk EEG-weg bevestigd

Aantal strafzaken Aruba gestegen

ORANJESTAD — Het lustrumjaar van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (2015) werd op Aruba bekroond met een afname in het totale aantal rechtszaken die bij het gerecht binnenstroomden.

Ondanks dit positieve nieuws steeg de hoeveelheid strafzaken. Zo nam het aantal misdrijfzaken, in tegenstelling tot de andere eilanden, toe met bijna 4 procent.

Dat blijkt uit het jaarverslag van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, St. Maarten en van Bonaire, St. Eustatius en Saba. Daarin komt naar naar voren dat het totaal aantal rechtszaken dat bij het Arubaanse Hof binnenstroomde met 4,4 procent daalde van 13.181 zaken in 2014 naar 12.593 in 2015. Ook het aantal door het gerecht afgehandelde zaken daalde licht met 3,2 procent van 12.971 zaken in 2014 naar 12.564 in 2015.

Minder faillissement

Bij de instroom van het aantal bestuursrechtszaken is de daling het sterkste te zien. Zo daalde dit aantal met 33 procent, van 998 zaken in 2014 naar 668 zaken in 2015. Ondanks deze daling is het opvallend om te zien dat binnen het bestuursrecht het aantal ambtenarenzaken die binnenkwamen explosief groeide, namelijk met 56 procent naar 230 zaken. Het totaal aantal ingestroomde civiele rechtszaken daalde afgelopen jaar met 13 procent. Te zien is dat dit voornamelijk verband houdt met een sterke vermindering van de binnengekomen rechtszaken waarbij het ging om faillissement en surseance van betaling en civiele bodemprocedures (inclusief arbeidszaken). Beiden daalden met 38 procent.

Daarentegen steeg de instroom van het aantal rechtszaken die betrekking hadden op het onder toezicht stellen van jongeren (OTS) met 30 procent van 20 in 2014 naar 26 in 2015. Het aantal tucht- en toezichtzaken dat binnenkwam bij het Hof steeg met 16 procent.

Meer strafzaken

Ondanks dalingen binnen het bestuursrecht en het civiel recht, leverde het Openbaar Ministerie in 2015 meer strafzaken in bij het Arubaanse Hof. Zo steeg het aantal binnengekomen strafzaken met 2 procent van 8.853 zaken in 2014 naar 9.035 in 2015. Deze groei komt onder meer voort uit een stijging van het aantal misdrijven dat voor de rechter kwam op Aruba, namelijk 3,9 procent.

Dit in tegenstelling tot de andere eilanden waar het aantal misdrijven juist daalde. Zo daalde dit bij de BES-eilanden met 37 procent, op Curaçao met 6 procent en op St. Maarten met 15 procent. Hoe het komt dat alleen op Aruba een stijging waarneembaar is, wordt in het jaarverslag niet uitgelegd. Ook het aantal binnenkomende zaken met betrekking tot huiszoekingen op Aruba steeg met 24 procent, en het aantal overtredingszaken steeg met 9 procent van 5811 naar 6307.

Bron: Amigoe

Een Reactie op “Amigoe | Strafzaken Aruba gestegen

  1. Statistieken roepen vaak verkeerde beelden op.

    100 strafzaken met lichte vergrijpen, is getalsmatig gelijk aan 100 strafzaken met moord en doodslag.

    Op Curaçao is moord en doodslag “business as usual” geworden. Het stelen van een tasje of portemonnaie wordt door de politie niet eens meer onderzocht, laat staan bij de rechtbank afgedaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *