Amigoe | Statenleden geschokt door problemen bij Feffik

door Favell Maduro

Statenleden geschokt door problemen bij Feffik

Statenleden geschokt door problemen bij Feffik

WILLEMSTAD — Verbazing alom vandaag in de Staten omdat Feffik jarenlang subsidie heeft gekregen zonder dat er jaarrekeningen werden opgesteld. Tijdens een vergadering in het parlement vandaag werd duidelijk dat het opleidingsinstituut met ernstige financiële en personeelsproblemen kampt.

Er is een schuld van 20 miljoen gulden, premies van sociale lasten werden jarenlang niet afgedragen en veel docenten zijn niet bevoegd om les te geven. Dat bleek uit een presentatie die bestuursvoorzitter Ermelijn Solomon in de Staten hield.

Aanleiding voor de Statenvergadering was een staking van een aantal medewerkers afgelopen januari. Zij waren boos omdat hun verzekeringspas niet meer geldig was. Ze kregen geen medische hulp meer en gingen staken. Vanuit de presentatie vandaag van bestuursvoorzitter Solomon werd duidelijk dat jarenlang verschillende besturen sociale premies niet hebben afgedragen waardoor personeelsleden in de problemen zijn gekomen.

In de zaal sprak ook de voorzitter van onderwijsvakbond Sitek, Darius ‘Lio’ Plantijn. Hij stond lijnrecht tegenover de voorzitter van het bestuur van Feffik. Hij had een andere kijk op met name de bevoegdheid van sommige docenten van Feffik. Hij erkende dat er mensen bij Feffik lesgeven die niet bevoegd zijn. Maar Plantijn gaf aan dat die mensen bij de opleidingsinstituut binnen zijn gehaald op basis van hun ervaring. Die kennisoverdracht was belangrijker dan de pedagogische bevoegdheid.

Plantijn gaf aan dat de schuld van Feffik heeft kunnen groeien door het falen van de overheid. In het begin was er een budget van 12 miljoen gulden dat door Nederland en Curaçao werd gedragen. Naderhand is overeengekomen dat de bijdrage van Nederland zou worden afgebouwd. Aan de andere kant zou de 4 miljoen subsidie van Curaçao jaarlijks met een miljoen worden verhoogd tot 8 miljoen gulden. Genoeg om Feffik op te laten draaien. Maar dat is slechts een keer gebeurd volgens Plantijn waardoor Feffik het jaarlijks met 5 miljoen gulden moet zien te redden.

Ook de hoge salarissen brachten Feffik in de problemen. Medewerkers kregen jaarlijks een salarisverhoging van 500 gulden. Dat er geen evaluatie- of functioneringsgesprekken plaatsvonden vindt Plantijn niet zo’n probleem omdat er zoveel bedrijven zijn op het eiland waar dat eveneens niet gebeurt.

Een ander punt waar het bestuur en de vakbond het duidelijk niet met elkaar eens waren betrof de bereidwilligheid van de medewerkers om de situatie bij Feffik te helpen verbeteren. Het is volgens Plantijn niet te accepteren dat roosters van de ene op de andere dag worden veranderd terwijl sommige docenten ook voor hun kinderen moeten zorgen. Met moet vanuit het bestuur meer rekening houden met gezinsverplichtingen van de medewerkers, vond hij.

“Waar was het College financieel toezicht (Cft)?”, vroeg MFK-fractieleider Gerrit Schotte zich af. Na FKP is dit weer een overheidsstichting met schulden waar het Cft niet naar heeft gekeken. Het Cft is nadat Schotte was afgezet als regeringsleider de schulden van het land Curaçao in beeld gaan brengen. Schotte zei in het parlement dat de schulden van Feffik aantonen hoe chaotisch de overgang van de staatkundige structuur is verlopen. Schotte wilde ook weten hoe het kan dat Feffik subsidie heeft gekregen terwijl er geen jaarrekeningen werden opgesteld.

“We hebben liggen slapen”, zei Pais-parlementslid Eugene Cleopa. Hij kon niet geloven dat ze twee jaar geleden nog Feffik hadden behandeld en dit niet hadden zien aankomen. Er is indertijd zelfs een motie aangenomen in de Staten waarin een aantal verbeterpunten zijn genoemd. Nu is er kans dat het opleidingsinstituut in juni de deuren moet sluiten vanwege de slechte financiële situatie. Cleopa wilde dan ook weten wat een diploma van Feffik eigenlijk kost. Dat kan makkelijk berekend worden door de kosten te delen door het aantal leerlingen die een diploma krijgen.

 

Nog ernstiger vindt hij dat het vandaag in de Staten duidelijk is geworden dat de partners, dus het bestuur en de vakbond, lijnrecht tegenover elkaar staan. “De leerlingen van Feffik zijn kinderen die een tweede of derde kans krijgen in het leven. Die moeten opgevangen worden door een hecht team. Niet door mensen die met geslepen messen tegenover elkaar staan.”

De problemen bij Feffik liggen op allerlei gebieden. Zo zouden er leerkrachten zijn die bepaalde instructies weigeren omdat ze in een andere taal zijn opgesteld. Voor onafhankelijk Statenlid Omayra Leeflang was dit onbegrijpelijk. Ze wees erop dat er op het eiland drie officiele talen zijn, namelijk Engels, Nederlands en Papiaments. Dat een docent een beleidswijziging opzij zou zetten omdat die niet in de voor hem gewenste taal zou zijn opgesteld, is onzin.

De parlementariërs waren over het algemeen eensgezind over de acties die moeten volgen. Een aantal van hen vindt dat de bal bij de minister van Onderwijs Irene Dick (PS) ligt. “Het zijn allemaal goede muzikanten die elk een ander wijsje zingen. Om ze tot één geheel te smeden moet de Ondewijs- minister nu de toon gaan bepalen”, zei Leeflang.

Bron: Amigoe

2 Reacties op “Amigoe | Statenleden geschokt door problemen bij Feffik

  1. Hoe kunnen de Staten in vredesnaam verbaasd zijn dat er een overheidsstichting niet functioneert zoals dat eigenlijk wel wel zou moeten? Noem er dan eens één die dat dan wel doet??

    Het hele systeem is door en door verrot en overal zitten kleine koninkjes en commissarissen, en totaal maar dan ook totaal incompetente figuren die hun eigen toko bestieren en domweg lak hebben aan van alles, zolang zij zelf er nu maar goed vanaf komen. De rottigheid komt vanzelf wel eens boven en dan lijden we ineens aan geheugenverlies.

    Voor hoeveel gaat de belastingbetaler (je bent eigenlijk net gek als je dat nog doet) nu weer het schip in, of gaat Asjes net zoals bij het sport debacle verklaren dat dit niet zijn schulden zijn en ook niet door het volk van Curaçao zijn gemaakt. Wanneer gaan we hier eens personen aansprakelijk stellen? Twintig miljoen aan schulden en niet afgedragen sociale lasten, dat moet toch iemand geweten hebben, of zelfs dat niet eens?

    Niemand wist natuurlijk weer van niets en niemand heeft adequaat aan de bel getrokken, en zo rotzooit men maar door en we noemen onszelf “land”, maar met het benodigde verstand om nog niet eens een dorp te kunnen runnen of zelfs maar de school in dat dorp. De zoveelste schaamtevolle afgang is weer in werking, wat volgt?

  2. Renée van Aller

    Weer een verrukkelijk voorbeeld van voortschrijdend buitensporig politiek geheugenverlies. Dat is thans wel epidemisch binnen het Koninkrijk. Hoezo onbevoegde leerkrachten? Worden die bevoegd door ervaring? We dachten van niet. Een beetje integer kan niet, net zo min als een tikje bevoegd. Jaarlijks een forse salarisverhoging zonder functiebeoordeling? Dat staat toch niet in de officiële salarisschalen van de Bezoldigingsregeling? Toezichthouders niet opgelet? Evenmin als onze Statenleden die de regering behoren te controleren, maar het zelden doen? Is onze democratische rechtsstaat wel een knip voor de neus waard of toch niet? Renée van Aller & John de Vries

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *