Amigoe | Situatie Klinika Capriles steeds nijpender

Klinika Capriles in onderhandeling met regering

Onderhandelingen met regering levert tot op heden niets concreets op

WILLEMSTAD — Er is nog steeds niets veranderd aan de penibele financiële situatie waarin Klinika Capriles verkeert. “Er hebben verschillende gesprekken plaatsgevonden met de overheid, maar de nodige acties op grond hiervan zijn tot nu toe uitgebleven”, aldus woordvoerster Milangela Conquet.

Over de inhoud van de onderhandelingen wil de kliniek voor de geestelijke gezondheidszorg (ggz) momenteel niet uitweiden. Gezien de gesprekken nog lopen en de instelling de voortgang niet wil belemmeren, is de woordvoerster voorzichtig met het doen van uitspraken, maar Conquet laat wel weten dat er op dit moment eigenlijk niets anders is te melden dan dat de situatie onveranderd is. “Op een gegeven moment kom je op het punt dat de directie drastische maatregelen moeten nemen. We zijn op allerlei manieren bezig om bezuinigingen door te voeren, zoals bijvoorbeeld op het gebied van onderhoud, maar de situatie wordt steeds nijpender.”


Verouderde tarieve
n

In mei jl. berichtte de Amigoe dat de kliniek met ernstige financiële tekorten kampt. Dit onder andere door een schuld met betrekking tot de vut- en duurtetoeslagen van haar werknemers, die niet zijn verwerkt in de tarieven. De premies zijn namelijk niet afgedragen aan het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC), voorheen Apna (Algemeen Pensioenfonds van de Nederlandse Antillen).

De zorgtarieven zijn daarnaast verouderd terwijl de zorg gecompliceerder is geworden en de personeelslasten zijn gestegen. Voormalig minister van Gezondheid, thans premier Ben Whiteman (PS), erkende tijdens de Centrale Commissie-vergadering over de begroting voor 2016 dat er sprake is van een discrepantie tussen wat de kliniek krijgt van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) op basis van de landsverordening en de tarieven die zijn gebaseerd op een landsbesluit.

Tot op heden is er echter niets veranderd aan de situatie. Het advies van de Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) aan de overheid om de tarieven te verhogen van 278 naar 340 gulden per ligdag is niet opgevolgd. Door de financiële situatie wordt er gevreesd dat het voortbestaan van de kliniek gevaar loopt en dus ook de ontwikkeling van de ggz omdat de kliniek de enige allround-instelling op het eiland is op dit gebied.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *