Amigoe | Regering: Geen reden voor maatregelen Curaçao

Journalisten en personen werkzaam in de media verzamelden zich gisteren in Caracas en eisten meer persvrijheid.

Journalisten en personen werkzaam in de media verzamelden zich gisteren in Caracas en eisten meer persvrijheid.

WILLEMSTAD — De regering van Curaçao is op de hoogte van de gestage toename van de interne economische en politieke problemen in Venezuela, maar ziet tot nu toe geen reden om specifieke stappen te zetten, aangezien de gevolgen voor Curaçao tot op heden beperkt zijn.

Dat laat een woordvoerder desgevraagd namens het ministerie van Algemene Zaken weten.

Venezuela zit in een lastige situatie. Er zijn niet genoeg deviezen om goederen te importeren. Het land kent een hyperinflatie van honderden procenten. Er is gebrek aan eten, medicijnen en andere levensbehoeften voor de bevolking. Het land kampt daarnaast met een energiecrisis, waardoor president Nicolás Maduro onlangs heeft besloten per 1 mei de Venezolaanse tijd een halfuur vooruit te zetten, zodat ‘s avonds langer licht blijft en men minder energie verbruikt. Ook moeten ambtenaren maar twee dagen in de week naar kantoor, om zo minder energie te verbruiken en de crisis tegen te gaan.

Naast een tekort aan levensmiddelen en energie, hadden demonstranten zich gisteren ook in hoofdstad Caracas verzameld in het kader van World Press Freedom Day met spandoeken waarop kreten als ‘Dictatuur is stilte en duisternis’ stonden. Dat laat PBS Newshour weten. President Maduro dreigt ook afgezet te worden: de oppositie is erin geslaagd om bijna 2 miljoen mensen een petitie te laten ondertekenen om hem uit zijn functie te zetten. De president stelde dat hij een referendum toestaat als deze handtekeningen geldig blijken te zijn.

Overigens heeft de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao onlangs gewaarschuwd voor de toenemende pieken in de deviezenuitstroom in de komende jaren. De pieken in de uitstroom kunnen ook een deviezentekort als gevolg hebben, voorspelt de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. De RBC bank op Curaçao heeft onlangs een business banking-bijeenkomst georganiseerd, waar de economische situatie in Venezuela en Cuba en de gevolgen hiervan voor voor het eiland besproken werden. Een vertegenwoordiger van de bank was vanochtend niet bereikbaar om informatie te geven over de ‘gevolgen’ die tijdens de bijeenkomst zijn besproken.

Nauwlettend

Het ministerie stelt in zijn verklaring de situatie in Venezuela al geruime tijd nauwlettend in de gaten te houden: “Dat gebeurt middels een regulier overleg tussen de verschillende diensten van de overheid, onder voorzitterschap van de Directie Risicobeheersing en Rampenbeleid.” Het overleg houdt zowel politieke en economische aspecten als van migratie in. In het kader hiervan is een risicobeheersingplan opgesteld, waarin scenario’s staan met indicatoren voor het geval zich ontwikkelingen voordoen, die op Curaçao actie vereisen. Het ministerie betreurt wel de afname van het toerisme uit Venezuela: “Het land is een belangrijke markt voor onze toeristische sector. Daarnaast moet de band tussen Curaçaose en Venezolaanse gemeenschap gewaarborgd worden.”

Het ministerie meldt nog geen grote stroom van migranten uit Venezuela, die opvang komen zoeken op Curaçao, te hebben waargenomen. Het Rode Kruis laat desgevraagd weten in principe deze taak niet op zich te zullen nemen. “Tenzij we opdracht van de regering krijgen. We zijn altijd voorbereid op noodsituaties en calamiteiten”, aldus Hugo Rafaela, waarnemend colonnecommandant van het Rode Kruis.

Nederland

Nederlandse bedrijven met activiteiten in Venezuela ervaren direct hoe de economische situatie hun werkzaamheden beïnvloedt. Ostra International bijvoorbeeld dat al jaren machines voor de productie van kippenvoer en de aardappelteelt levert aan bedrijven in de voedselsector.

“Betalingen zijn het grootste probleem. Kleine dagelijkse bedragen worden wel voldaan, maar zodra het om een paar duizend euro gaat, is het moeilijk om het geld te krijgen”,

aldus directeur Doeke Oosterbaan, die regelmatig via Curaçao naar Venezuela reist. Een levering van goederen staat al weken in de haven, terwijl er op betaling wordt gewacht. De problemen zijn voor het bedrijf echter geen reden om de activiteiten in Venezuela te staken, omdat de meeste rekeningen doorgaans op termijn wel betaald worden.

Oosterbaan maakt zich meer zorgen over de inwoners.

“De voedselsituatie is op dit moment het grootste probleem. Zeker mensen die weinig te besteden hebben, kunnen de inflatie niet bijhouden. Ostra International is actief in de voedselsector en vanuit die ervaring denk ik dat Venezuela zou moeten investeren in zijn eigen voedselproductie. Nu wordt het meeste eten geimporteerd.”

De Nederlandse regering benadrukt dat de ontwikkelingen in Venezuela op de voet gevolgd worden, ook al zijn ze niet het gesprek van de dag. Vragen van de VVD over de afsluiting van internationaal telefoonverkeer zijn nog onbeantwoord.

De laatste officiele reactie van minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken is van twee maanden geleden, toen hij vragen van D66 beantwoordde over de afgekondigde economische noodtoestand.

“De regering onderhoudt zowel bilateraal als in EU-kader een constante dialoog met de Venezolaanse regering. (…) Hierbij wordt tevens en expliciet opgeroepen de dialoog met de oppositie aan te gaan teneinde gezamenlijk de economische crisis het hoofd te bieden en de sociale- en veiligheidsproblemen aan te pakken”,

aldus Koenders destijds.

Recenter is de visie van de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. In hun jaarverslag voor 2015, gepubliceerd in april, melden ze dat de politieke en sociale spanningen en de slechte economische situatie leiden tot een toename van het aantal Venezolanen dat naar Curaçao, Aruba en Bonaire reist voor eerste levensbehoeften en dollars.

“Deze ontwikkelingen zijn een groeiende bron van zorg in de desbetreffende landen van het Koninkrijk. De verwachting is dat de situatie in Venezuela in 2016 verder zal verslechteren. Vanwege de uitstralingseffecten op de regio blijven de AIVD en MIVD de ontwikkelingen nauwlettend volgen.”

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *