Amigoe | Regering daagt milieustichtingen uit tot gerechtelijke stappen

justitie-vonnis-recht-wet

SMOC en SHZC: Regering vertoont ‘obstructieve houding’

WILLEMSTAD — “Wederom weigert de regering Smoc, de Stichting Humanitaire Zorg Curaçao (SHZC) en de deskundigen die door het gerecht zijn aangewezen, te voorzien van een kopie van de milieurapportages over 2014 en het eerste halfjaar van 2015.

Wederom houdt de regering zich niet aan haar eigen milieuregelgeving”, aldus de milieustichtingen die erop wijzen dat de regering zo ‘zelf een gang naar de rechter uitlokt’.

De stichtingen benadrukken dat er nog geen inzage is geweest in de milieurapportages die zowel door de Isla-raffinaderij, als de BOO-energiecentrale, conform hun hindervergunningen moeten worden ingeleverd bij het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN). “En wederom zien de stichtingen zich genoodzaakt de gemeenschap hierover te informeren. Smoc en SHZC hebben belang bij het kunnen beschikken over de betreffende rapportages, mede om nog beter vast te kunnen stellen in welke mate de bewoners benedenwinds van de Isla en de BOO zijn blootgesteld aan in de lucht uitgestoten giftige stoffen, en in welke mate de normen daarbij zijn overtreden”, aldus de stichtingen.

Obstructieve houding

“Enkele weken geleden heeft de GMN-minister (Siegfried Victorina van PS), red.) in een e-mail bericht tussen hemzelf, zijn ambtelijke top en Smoc, toegeven dat GMN wettelijk verplicht is om op verzoek de verzochte rapportages te verstrekken aan personen en/of organisaties die daar belang bij hebben. Toch weigert GMN dit daadwerkelijk te doen.” De milieustichtingen zien een dergelijke handelwijze van de overheid als een uitdaging om wederom een gang naar de rechter in te zetten. “Waarna de regering zich publiekelijk zal beklagen over het gevaar van rechtszaken voor de toekomst van de Isla-raffinaderij en de vermeende onderhandelingen hieromtrent. Feit is dan ook dat de regering zelf, door haar niet-transparante en obstructieve houding, rechtszaken uitlokt en zo juist de toekomst van de raffinaderij in gevaar brengt”, aldus de stichtingen.

Zoals bekend, heeft de Stichting Schoon Milieu Op Curaçao (Smoc) samen met SHZC – die namens 22 bewoners onder de rook optreedt – vorig jaar beslagen en derdenbeslagen ten laste van de Isla-raffinaderij gelegd. Het Gerecht in Eerste Aanleg vonniste in oktober 2015 dat deze beslagen opgeheven dienden te worden. Het gerecht heeft toen slechts de vraag getoetst of de dwangsom van 75 miljoen gulden (van eerder vonnis uit 2010) was verbeurd. De stichtingen willen nu ook de vraag beantwoord zien of het door het hof geformuleerde verbod uit 2010 voor normoverschrijding van zwaveldioxide (SO2), is overtreden.

Bron: Amigoe

Een Reactie op “Amigoe | Regering daagt milieustichtingen uit tot gerechtelijke stappen

  1. Lionfish

    Maffia praktijken. Wat heeft deze regering voor de beschaafde wereld te verbergen ?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *