Amigoe | Pais houdt Asjes aan toezegging Staten

Er is geen enkele aanwijzing dat het Curaçaohuis op instorten staat. Op de foto Gevolmachtigde Minister Marvelyne Wiels (links) en Premier Ivar Asjes (rechts)

Pais houdt Asjes aan toezegging Staten

WILLEMSTAD — Pais zal premier Ivar Asjes (PS) houden aan zijn toezegging aan de Staten dat de regering voornemens is om de aanbevelingen in het rapport van overheidsaccountantsbureau Soab over het Curaçaohuis te implementeren. Dit stelt Pais-voorzitter Marcolino ‘Mike’ Franco.

Het bestuur van Pais vergaderde gisteravond over onder meer het bewuste rapport dat kritisch is over het beleid dat bij het Kabinet van de Gevolmachtigde minister wordt gevoerd.

Zo constateert de Soab dat de procedureregels bij het aangaan van financiële verplichtingen boven een bepaalde omvang bij het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister vanaf begin 2013 niet nageleefd.

Gisteren had Pais-partijleider en Statenlid Alex Rosaria zich ook al kritisch uitgelaten over de gevolmachtigde minister Marvelyne Wiels, die sinds vorig jaar met deze functie is belast. Hij merkte op dat het zo niet langer kan. Volgens hem geeft het rapport aan dat Wiels, zeker als het aankomt op procedures bij het aantrekken van personeel, zich niet aan de regels houdt. Dit brengt niet alleen schade toe aan het Kabinet, maar ook aan het eiland.

Franco, in het dagelijks leven ook voorzitter van de Staten van Curaçao, schaart zich achter zijn partijleider.

“Wij hebben kennis genomen van het rapport. In zijn aanbiedingsbrief aan de Staten geeft de premier aan dat de regering van plan is de aanbevelingen te implementeren. Als Pais houden wij hem aan die toezegging. Wij staan erop dat de aanbevelingen integraal worden uitgevoerd”, benadrukt Franco.

De aanbevelingen die in het rapport aan bod komen gaan uit van het advies aan de regering om na te gaan of zowel de inventarisatie als de regelgeving van het Kabinet nog past in de eisen die aan een toekomstbestendig Kabinet gesteld kunnen worden.

Bij deze inventarisatie dient aandacht te worden besteed aan onder meer de verdeling van taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden inzake aansturing Kabinet; de invulling van de rol van de plaatsvervangend gevolmachtigde minister en de comptabiIiteitsregelgeving, rekening houdend met het feit dat het Kabinet is gevestigd in de Europese Unie.

Bron: Amigoe
Dossier: Marvelyne Wiels – Gevolmachtigde Minister van Curaçao

Een Reactie op “Amigoe | Pais houdt Asjes aan toezegging Staten

  1. Abraham Mossel

    OP de Foto!.Dit zijn onze Lijders met een lange ij, die ons willen wijs maken dat wij niet te veel en ongezond eten mogen eten, omdat anders het SVB naar de knoppen gaat. Maar met De kinderen die elke dag met honger in hun buikje naar school moeten gaan word door hun geen rekening gehouden, de één ( Fraudelyn) heeft een dagelijkse open ticket bisnis clash NL / Curaçao visa versa en de ander Jasjes maakt op dit moment één wereldreis nu het nog kan

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *