Amigoe | ‘Mishandeling Surinamer in vreemdelingenbarak’

Consul eist vervolging betrokken ambtenaren

Consul-generaal van Suriname eist vervolging betrokken ambtenaren

WILLEMSTAD — De consul-generaal van Suriname voor Curaçao, Aruba, St. Maarten en Caribisch Nederland, Delano Braam, heeft procureur-generaal (PG) Guus Schram verzocht een onderzoek in te stellen naar de betrokken ambtenaren bij de ontoelaatbare behandeling van vreemdelingen, in het bijzonder van de negentienjarige Surinaamse Denzel Roije (geboren Heyns) en over te gaan tot vervolging.

Dit blijkt uit een verslag dat de Staten vorige week hebben ontvangen. De ouders van de man hebben inmiddels op 4 maart schriftelijk aangifte gedaan bij de PG van mishandeling van hun zoon.

De man werd op 1 maart jl. in de nachtelijke uren in zijn cel ernstig mishandeld door vijf personeelsleden van de vreemdelingenbarak, luidt de klacht. Hij zou daarna gedurende de gehele nacht spiernaakt in een koude isolatiecel zijn geplaatst. Zijn met bloed doordrenkte kleding is na de mishandeling zoekgemaakt. In de loop van de ochtend zijn ten slotte de zichtbare bloedsporen in de cel waar hij werd mishandeld, met water weggespoten, aldus het verslag.

De Surinaamse consul en viceconsul hebben hem naar aanleiding van deze mishandeling bezocht en tijdens dat bezoek hebben zij de bloedige verwondingen en zwellingen in zijn gezicht en mond gezien. Hij klaagde voortdurend over inwendige pijn en was niet in staat te eten.

Roije verklaarde dat in donkerblauw uniform gekleed en bewapend personeel de cel binnenliep waarin hij zich samen met naar schatting veertien tot vijftien celgenoten bevond, met de mededeling dat zij naar drugs zochten. Vervolgens werden de anderen weggestuurd en bleef hij alleen met het personeel achter, waarna de celdeur van binnen op slot werd gedaan en hem letterlijk werd gezegd: ‘Sera bo boka pa mi bin batibu atrobe’ (houd je mond anders sla ik je weer in elkaar). Zonder dat hij zich verzette of de indruk daartoe wekte, werd er vervolgens op hem ingeslagen, zo staat in het verslag.

“Hij heeft een groot aantal met kracht toegebrachte vuistslagen in zijn gezicht, op zijn hoofd en op de rest van zijn lichaam moeten incasseren. De eerder vermelde functionarissen gingen hiermee door, ook toen hij door de vuistslagen op de vloer van de cel viel en in een beschermende houding ineenkromp”, aldus het verslag. “Hij bloedde uit zijn mond en neus en is ten slotte met een zeer pijnlijk, gewond en bloedend lichaam spiernaakt in een isolatiecel geplaatst.”

De jonge man heeft medische behandeling geweigerd, omdat hij naar zijn zeggen niemand meer vertrouwde. De consuls hebben wachtcommandant M. gevraagd kennis te nemen van de verwondingen, maar die heeft geweigerd omdat hij niet betrokken wilde zijn in deze zaak, zo verklaren zij. Roije werd vervolgens op verzoek van de consuls geboeid afgevoerd voor consultatie door de gevangenisarts. “Deze arts heeft geweigerd zijn bevindingen, zelfs summier, te delen met de Surinaamse vertegenwoordiging. Het Consulaat is hierdoor volledig in het ongewisse gelaten omtrent een eventueel noodzakelijke voortgezette medisch-specialistische behandeling van Denzel.”

Aparte klacht Tuchtcollege

Na zijn vrijlating verklaarde Roije dat de arts hem niet heeft onderzocht maar hem enkel heeft gevraagd wanneer hij wordt uitgezet. Het consulaat overweegt daarom een aparte klacht in te dienen bij het Medisch Tuchtcollege.

Braam verzocht een onderzoek in te stellen in een brief van 30 maart, die ook naar premier Bernard ‘Ben’ Whiteman (PS) en minister van Justitie Nelson Navarro (Pais), advocaat-generaal Leomar Angela, de Raad voor de Rechtshandhaving en de Vaste Commissie Justitie van de Staten is gestuurd, met als bijlage onder meer de foto’s van zware mishandeling van de negentienjarige man. Het verslag is in het bezit van de Amigoe.

De ouders van de jonge man vroegen op 10 februari jl. bijstand van het Consulaat Generaal. Hun zoon werd op 24 november 2014 en op 20 mei vorig jaar veroordeeld voor woninginbraak. Het betreft een jonge man die volgens Stichting Yuda bo yu en een kinder- en jeugdpsychologe van Sentro pa Guia Edukashonal (SGE), een beperking heeft in zijn cognitieve ontwikkeling en een ‘conduct disorder’, waardoor hij voortdurende begeleiding en toezicht nodig heeft van deskundigen en zijn ouders.

Daarna besloot de PG op 1 februari dat de man binnen een week uitgezet moest worden, en dat hij zijn uitzetting in de gevangenis moet afwachten. Volgens zijn ouders werd hij op 2 februari daar naartoe gebracht, maar gebeurde de uitzetting niet binnen een week. Hierop schakelden de ouders het Surinaamse consulaat in.

Zijn moeder heeft op 3 maart met bijstand van het consulaat bezwaar ingediend tegen de opsluiting van haar zoon in de gevangenis en heeft daarbij diverse punten genoemd waaruit de ontoelaatbare behandeling van de jongeman blijkt.


Mensonterend

Zo werd de jongeman nimmer gewezen op zijn recht op contact met het consulaat. Hierdoor is naar het oordeel van het consulaat niet alleen zijn belang ernstig geschaad, door hem mogelijk adequate rechtsbijstand te onthouden, maar is tevens het consulaat verhinderd invulling te geven aan zijn verantwoordelijkheden om te waken over de belangen van Surinamers hier.

Consul Braam is tevens op 24 februari jl. samen met de viceconsul Sanches op bezoek gegaan bij Roije en na het ruiken van de onaangename geur van zijn kleding, vernamen zij van hem dat hij al enige weken gekleed ging in dezelfde kleding. Schone kleding die voor hem was bestemd en die door zijn ouders aan een immigratiefunctionaris bij Rio Canario was afgegeven, is nooit aan hem verstrekt. Bij navraag kregen de consul en viceconsul van wachtcommandant M. tevens te horen dat de vreemdelingen niet worden gelucht.

Braam oordeelt dat de handelwijze van de Curaçaose overheid in flagrante strijd is met internationale en nationale wetten en derhalve onrechtmatig is. Het consulaat doet daarom een dringend beroep op de inachtneming van de verdragsregels en de nationale regelgeving om voorgaande situaties tegenover Surinamers te voorkomen en om een strafrechtelijk onderzoek in te stelen tegen de betrokken ambtenaren en over te gaan tot vervolging.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *