Amigoe | Forse kritiek oppositie op aanpassing aov/aww-wet

Forse kritiek oppositie op aanpassing aov/aww-wet

Forse kritiek oppositie op aanpassing aov/aww-wet

WILLEMSTAD — “Deze wet is discriminerend, onrechtvaardig en getuigt van een gebrek aan creatieve oplossingen.” Dit bracht onafhankelijk Statenlid Marilyn Moses vanochtend naar voren tijdens een Centrale Commissie-vergadering van de Staten.

Zij is niet te spreken over het voorstel van de regering om de pensioenuitkering aov/aww voor niet-ingezetenen met 10 procent te korten.

Het voorstel van de regering betreft een nieuwe versie van het oorspronkelijke voorstel om de aov/aww-wet aan te passen. Dit voorstel ging uit van een korting van 25 procent en was aanleiding voor kritiek vanuit de samenleving en de politiek, waarop de regering besloot om het voorstel aan te passen.

Maar deze aanpassing ging voor velen vanochtend niet ver genoeg. Vooral vanuit de oppositiepartijen kwam er forse kritiek. Zo gaf Moses toe dat de ouderdomsverzekering op Curaçao – de aov – met problemen te maken heeft, maar de oplossing die de regering op papier heeft gezet kon niet op haar steun rekenen. “Het is discriminerend. Het maakt onderscheid in waar je woonachtig bent. Het stimuleert gepensioneerden niet om na hun pensioen naar het eiland terug te keren. Het is ook geen creatieve oplossing, want waarom wordt er niks gedaan aan al die werkgevers die hun premies niet betalen?”, vroeg het voormalige Pais-lid zich af.

Ook Amerigo Thodé (MFK) had geen boodschap aan het voorstel van de regering. “Dit is niet alleen discriminerend. Wij dienen op te komen voor onze gepensioneerden in plaats van hen met maatregelen te treffen. Zij hebben ervoor gezorgd dat wij nu zijn waar we zijn. Waarom is er niet voor een andere oplossing gekozen? De regering kiest ervoor om adviezen van de Sociaal Economische Raad (SER) en de Raad van Advies (RvA) naast zich neer te leggen. Deze regering respecteert de wet niet.”

PAR-Statenlid Armin Konket hamerde op het feit dat de regering een keuze moest maken en dat zij hierbij haar verantwoordelijkheid moet nemen. Nu geen beslissingen nemen houdt in dat de premie voor alle gepensioneerden omhoog moet. “De regering heeft er bewust voor gekozen om de personen die niet op het eiland woonachtig zijn en die in vergelijking met ingezetenen minder hebben bijgedragen, meer bij te laten dragen. Het alternatief was om iedereen meer te laten betalen.”

Konket stond ook stil bij het niet opvolgen van de adviezen van de SER en de RvA door de regering. Hij verwees in dit verband naar het Memorie van Antwoord bij de wet, waarin de regering aangeeft dat onder voorwaarden aan de hoogte van de aov getornd mag worden. Internationale verdragen stellen dat dit niet onmogelijk is, mits de regering dit goed kan verantwoorden. Maar dit argument kon niet op goedkeuring van Moses rekenen, die het als een gevaar voor de democratie beschouwde dat de regering zomaar adviezen van instanties zoals de RvA en de SER naast zich neer kan leggen.

Pais-Statenlid Alex Rosaria riep zijn toehoorders op om niet te vallen voor populistische kreten dat niet alleen de pensioengerechtigde leeftijd, maar ook de pensioenpremie omlaag kan. Hij vroeg aan de regering om aan te geven wat de huidige stand van zaken is van het aov-fonds. De Pais-leider kondigde aan dat zijn partij er alles aan zal doen om te voorkomen dat het aov-fonds in de problemen komt. Rosaria had ook kritiek op de manier waarop de regering de wijzingen in de wet wil doorvoeren. Niet door een nota van wijzigingen in te dienen, maar via een gewijzigde versie van het originele ontwerp. Volgens Rosaria druist dit in tegen de Staatsregeling van het Land Curaçao.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *