Amigoe | Financiële onzekerheid belemmert Hof

Financiële onzekerheid belemmert Hof

Financiële onzekerheid belemmert Hof

WILLEMSTAD — Er ontbreekt nog steeds een solide basis voor de financiering van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. Ook afgelopen jaar was er een tekort van zes miljoen gulden, omdat de landen Curaçao, Aruba en St. Maarten – maar ook Nederland – niet tijdig voldoen aan hun financiële verplichtingen jegens het Hof, dat opereert als een zelfstandig orgaan.

Desondanks heeft het Hof zijn jaarverslag over 2015 wel met een positief resultaat kunnen afsluiten. Dat zei voorzitter Evert Jan van der Poel woensdag tijdens de presentatie.

De jaarlijks terugkerende onzekerheid of de begroting van het Hof door de landen wordt goedgekeurd en of vervolgens de wettelijk verplichte bijdragen tijdig aan het Hof worden betaald, werkt belemmerend voor het doen van investeringen en het aantrekken van personeel.

De gevolgen daarvan waren in 2015 zichtbaar. Nadat de vacatures in 2014 moesten worden aangehouden omdat de landen dat noodzakelijk maakten, heeft het Hof voor 2015 wel de benodigde financiele ruimte gekregen. Niet alle vacatures konden tijdig worden ingevuld.

Het positieve financiële resultaat van het afgelopen jaar had als schaduwzijde dat daarmee onvoldoende capaciteit kon worden gerealiseerd. Indien de landen hun verplichtingen stipt zouden nakomen, dan zou het Hof sneller en beter kunnen inspelen op veranderingen in het zaaksaanbod en de daarvoor benodigde rechterlijke capaciteit, aldus de voorzitter.

Hoge werkdruk

Het afgelopen jaar hebben de medewerkers van de vestiging Curaçao een hoge werkdruk ervaren, veroorzaakt door een combinatie van zware en megazaken, het niet invullen van vacatures en langdurige arbeidsongeschiktheid van enkele medewerkers. In alle gelederen is het evenwel met extra inzet gelukt om de zaken met relatief weinig vertraging af te handelen.

Bunker

De behandeling van een aantal grote strafzaken heeft in 2015 voor veel interesse van de media en het publiek gezorgd. Voor de vestiging Curaçao blijft het een uitdaging om een veilig en ordelijk verloop van de behandeling te realiseren binnen de beperkingen die nu eenmaal verbonden zijn aan de infrastructuur van een monumentaal pand.

Bij sommige zittingen betekende dit het uitwijken naar een alternatieve zittingslocatie, bij andere het tijdelijk uitplaatsen van de publieksfuncties. Dankzij de zeer goede werkafspraken die gemaakt zijn en de getroffen maatregelen om de openbare orde te garanderen, is de afhandeling van deze zaken wederom zonder bijzonderheden verlopen. Maar liever nog zou het Hof over een permanente plek zoals een bunker beschikken, waar behandeling van deze megazaken plaats kan vinden, zei vicevoorzitter Eunice Saleh.

Zelfstandig

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie is nu vijf jaar zelfstandig. Nu de landen zich op het gebied van wet- en regelgeving steeds meer autonoom gaan ontwikkelen, staat het Hof temeer voor de belangrijke taak om eenheid in de rechtspraak zo goed mogelijk te garanderen.

Uit de evaluatie van de Rijkswet Gemeenschappelijk Hof van Justitie bleek dat men in algemene zin tevreden is over het functioneren van het Hof en de resultaten van de verzelfstandiging.

Onzekerheid

Toch zijn er nog belangrijke stappen te zetten, waarvoor door het Hof met nadruk aandacht wordt gevraagd en waar de landen zich over moeten uitlaten.

Aan de onzekerheid over het voortbestaan van het Hof als gemeenschappelijk instituut moet een einde komen. Versnippering van rechtspraak in en tussen de landen is onverstandig, dat zou de kwaliteit niet ten goede komen en meer gaan kosten.

Het Hof wil voor de komende jaren weten waar het aan toe is en verwacht van de landen dat die zich daarover uitspreken en zich binden aan gemeenschappelijke rechtspraak door dit Hof, ook voor rechtspraak in nieuwe rechtsgebieden, aldus Hof-voorzitter Van der Poel.

Bron: Amigoe

Een Reactie op “Amigoe | Financiële onzekerheid belemmert Hof

  1. Er kan wel wat meer geld naar het Hof, want dankzij hen bespaart de overheid gigantisch op de kosten van de gevangenis.

    Criminelen worden immers tot flutstraffen of helemaal niet veroordeeld (Nelson dos Santos 3 maanden voor 3 moorden, Gerrit Schotte helemaal niet voor 1 moord) of hoeven hun gevangenisstraf van het Hof niet uit te zitten (Brian Mariano).

    En een gevangene kost de belastingbetaler 250 gulden per dag. Flinke besparingen dus.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *