Amigoe | Daling in deposito’s CBCS door Brexit

Daling in deposito’s CBCS door Brexit

Daling in deposito’s CBCS door Brexit

WILLEMSTAD — De koersdaling van het Britse pond heeft, als gevolg van de referendumuitslag in het Verenigd Koninkrijk om uit de Europese Unie te treden, een daling van 11,6 miljoen gulden veroorzaakt in de waarde van de deposito’s van een onder de noodregeling geplaatste internationale bank.

Dit, in combinatie met de netto verkoop van deviezen aan de commerciële banken, verklaart grotendeels de daling van 65,6 miljoen gulden in de post deviezen.

Dat meldt de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) in haar verkorte balans over de maand juni. CBCS heeft verder in juni de ruimte op de lokale geldmarkt verkrapt. Dit kwam vooral door de stijging van de verplichte reserves met 10,6 miljoen gulden, door een toename van de basis waarover deze wordt berekend. Het percentage van de verplichte reserve bleef onveranderd op 18 procent.

De verkrapping van de geldmarkt kwam tot uiting in de afname van de basisgeldhoeveelheid (34,4 miljoen gulden), als gevolg van een daling van de rekening-courant tegoeden van de commerciële banken (33,9 miljoen gulden). Deze daling was grotendeels het resultaat van de netto aankoop van deviezen bij de CBCS, gecombineerd met de stijging van de verplichte reserves en de betaling van licentierechten aan de centrale bank. Bovendien heeft de CBCS gedurende juni rekening-courant krediet verschaft aan de commerciële banken, zoals blijkt uit de stijging in de post ‘vorderingen op Banken’ met 34,7 miljoen gulden.

De post ‘verplichtingen aan niet-ingezetenen’ daalde met 69 miljoen gulden, wat vooral het gevolg was van de aankoop van obligaties via de rekening van het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) die waren uitgegeven door de Curaçaose overheid. De netto positie van de overheden bij de CBCS verbeterde met 55,7 miljoen gulden als gevolg van een stijging van de deposito’s van de overheid, gerelateerd aan genoemde uitgifte van obligaties. De deposito’s van de overheid van St. Maarten namen echter af als gevolg van overmakingen naar haar rekeningen bij de commerciële banken.

Daarnaast nam de post ‘overige vorderingen’ af met 9,5 miljoen gulden door onder andere de betaling van licentierechten door de commerciële banken en de aflossing van obligaties in de portefeuille van de CBCS, die waren uitgegeven door Integrated Utility Holding N.V. (Aqualectra). Ten slotte is de post ‘goud’ aan de activazijde van de balans met 81,8 miljoen gulden gestegen als gevolg van de hogere marktwaarde op de balansdatum, vergeleken met eind mei 2016. De toename van de post ‘kapitaal en reserves’ aan de passivazijde van de balans was gerelateerd aan de stijging van de marktwaarde van goud.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *