33 C
Willemstad
• dinsdag 3 oktober 2023

PBC | Veiligheidsheffing maakt vluchten uit Curaçao weer een stukje duurder

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Een nieuwe heffing op vertrekkende passagiers op Curaçao, de Passenger Safety Oversight Charge (PSOC), gaat reizen van of naar Curaçao weer wat duurder maken. Het...

AD commentaar | Analyse: Dag van de waarheid nadert

Je zou het met alle fratsen van de regering-Pisas rond de controversiële aankoop van Campo Alegre en alle (zure) grappen die erover worden gemaakt, gezien de...

PBC | Centrale Bank: Aanzienlijke risico’s bedreigen economische groei Curaçao

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Ondanks hoopvolle groeicijfers, waarschuwt CBCS-president Richard Doornbosch voor aanzienlijke risico’s die het economisch herstel kunnen bedreigen. Het niet bereiken van een oplossing voor ENNIA...

ParadiseFM | Woensdag inaugurele vlucht Avior airlines

De Venezolaanse luchtvaartmaatschappij Avior gaat weer op Curaçao vliegen. De eerste vlucht vanuit Caracas start op 4 oktober. Dat meldt het Curaçaose toeristenbureau. Avior is de derde...

ParadiseFM | Elizabeth de Cuba nieuw Cft-lid

Elizabeth de Cuba is voorgedragen als lid van het Cft. De Rijksministerraad is vandaag daarmee akkoord gegaan. Zij volgt per 1 oktober Gregory Damoen op als lid...

ParadiseFM | CBV lanceert solidariteitsfonds

Zorgbond CBV lanceert een solidariteitsfonds. Uit dat fonds worden leden die hun werk onderbreken om actie te voeren gecompenseerd. Dat werd gisteren aangekondigd op een persconferentie. Volgens...
- Advertisement -spot_img

Amigoe | CvT: Geen klachten over VDC in 2014

HomeMediaAmigoe | CvT: Geen klachten over VDC in 2014
2 van de 3 leden van de Comissie van Toezicht VDC Geomaly Martes (SOAB) en Eduardo Vlieg (LAR)
Twee van de 3 leden van de Commissie van Toezicht VDC Geomaly Martes (SOAB) en Eduardo Vlieg (LAR)

WILLEMSTAD — De commissie van toezicht voor de Veiligheidsdienst Curaçao (VDC) heeft in het jaar 2014, net als in het jaar daadvoor, geen klachten voorgelegd gekregen.

Dat blijkt uit het jaarverslag dat de commissie onlangs bij de Staten heeft ingediend, nadat de ministers van Algemene Zaken en van Justitie hun visie op het rapport hebben kunnen geven.

De commissie wenst tevens aandacht te vestigen op het feit dat zij niet over een permanent beschikbaar ondersteunend apparaat noch over een eigen begroting beschikt. Hierdoor kan zij bepaalde ondersteunende of voorbereidende werkzaamheden niet door anderen laten verrichten.

Het risico bestaat dat de commissie haar toezichthoudende taak hierdoor niet altijd met de vereiste voortvarendheid kan vervullen. Daarbij dient bedacht te worden dat zowel de leden van de commissie als de secretaris een andere hoofdbetrekking hebben dan die waarmee zij op grond van de LvVDC zijn belast, aldus de commissie.

De commissie bestaat zoals bekend uit een voorzitter, rechter W. Winfield, en twee leden – directeur van de Stichting overheidsaccountantsbureau, Geomaly Martis en voorzitter Bezwaaradviescommissie Lar, Eduardo Vlieg – en wordt tevens ondersteund door een secretaris.

In de verslagperiode heeft de commissie twee maal, in april en september, vergaderd en onderdeel van deze vergaderingen was het horen van het hoofd van de VDC over de dagelijkse gang van zaken binnen deze dienst. Ook buiten de vergaderingen voerden de commissieleden geregeld overleg.

Tijdens de verslagperiode is onder meer aan de orde gekomen, de wijze waarop de VDC invulling diende te gaan geven aan zijn in artikel 3 van de Landsverordening VDC (LvVDC) neergelegde taak, om veiligheidsonderzoeken te verrichten ten aanzien van vertrouwensfuncties. Als gevolg van de inwerkingtreding op 15 maart vorig jaar van het ‘Landsbesluit aanwijzing vertrouwensfuncties en veiligheidsonderzoeken’, werd deze taak actueel.

Hoewel het genoemde Landsbesluit in werking is getreden, heeft dit echter nog niet geleid tot de indiening van bezwaarschriften inzake de weigering en intrekking van ‘verklaringen van geen bezwaar’, als bedoeld in artikel 16 van de VDC-wet.

Daarbij dient overigens te worden bedacht dat het indienen van een bezwaarschrift op grond van de Landsverordening administratieve rechtspraak (Lar), optioneel is. De door een beschikking tot weigering of intrekking van een ‘verklaring van geen bezwaar’ getroffen persoon, kan zich ook rechtstreeks met een beroepschrift tot het Gerecht in Eerste Aanleg wenden.

Als dat het geval is, lijkt er voor de commissie geen adviserende taak weggelegd. “De toekomst zal moeten leren in hoeverre de advisering over bezwaarschriften een substantieel deel van de werkzaamheden van de commissie zal gaan vormen”, aldus voorzitter Winfield.

Micheal Romer sinds begin dit jaar Hoofd VDC
Na lang aandringen van CvT VDC werd Micheal Romer sinds begin dit jaar Hoofd VDC benoemd

Gedurende de verslagperiode heeft de commissie voorts gesproken over personele aangelegenheden alsmede berichtgeving in de pers waarin een negatief beeld werd geschetst van (het huidige hoofd van) de VDC. Zoals bekend is het huidige hoofd Michael Römer. Hij was eerst interim-hoofd van de dienst. De weg om hem definitief te benoemen, is na het ontslag van Edsel Gumbs als VDC-hoofd, vrijgemaakt.

De commissie heeft reeds langere tijd op de benoeming van Römer aangedrongen. Zoals de Amigoe eerder uitgebreid heeft bericht, heeft Gumbs tegen zijn ontslag, het Landsbesluit van 28 november 2013, een bezwaarschrift ingediend bij het Gerecht in ambtenarenzaken.

De uitspraak in deze kwestie werd op 2 februari 2015, dus pas na de verslagperiode, gegeven en zoals deze krant de volgende dag berichtte, heeft Gumbs de zaak tegen de overheid in feite gewonnen, nadat rechter Maroeska Scholte zijn bezwaren deels gegrond verklaarde.

Bron: Amigoe
Zie Dossier: Veiligheidsdienst Curaçao (VDC)

 

 

Dit artikel is geplaatst in

5 reacties

 1. Het is toch ronduit idioot dat de VDC nog steeds geleid wordt door een marionet die er neer is gezet door draaideurcrimineel Schotte?

  En dan maken we ons boos als dit eiland een corrupt boevennest wordt genoemd.

  En alle politieke partijen vinden dit goed. Van coward of the country Alex Rosaria had ik dit inmiddels wel verwacht, maar waar blijft mevrouw Leeflang?

  Un Korsou hustu met een topman van de veiligheidsdienst die daar is neergezet door de mafia?

 2. Kijk de dichtgeknepen lippen van Geovaly Martes.

  Door psychologen onderkend als een poging van het lichaam het ontsnappen van een leugen te voorkomen.

  Geovaly Martes deugt voor geen cent. Hij is net als Stella van Rijn een mol van de MFK mafia in het overheidsapparaat.

 3. Geomaly Martes staat bekend als een laffe meeloper van Schotte en het wekt dan ook geen verbazing dat hij heeft aangedrongen op het aanstellen van Romer als hoofd VDC.

  Die was namelijk ooit door Schotte benoemd als hoofd VDC, en natuurlijk niet vanwege zijn kritische blik die het criminele gedrag van Schotte zou ontleden.

  Het kan in deze bananenrepubliek waar dezelfde Martes als hoofd van het SOAB toezicht moeten uitoefenen op de overheid (lees: Schotte).

  Hoe kun je als werknemer van het SOAB zo’n baas serieus nemen?

 4. allah ak-baret, t’zou fijn zijn als er eens iemand de hr Romer en zijn cornuten bezoekt als zij weer eens de boel bekonkelen over wie er op de slachtbank moet.

 5. Als je niet weet wat ze doen, kun je er ook niet over klagen….tenzij je een klacht hebt omdat je niet weet wat ze doen, natuurlijk… 🙂

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties