Amigoe | Curaçao gebruikt vooral traditionele media

media-pers

Curaçao gebruikt vooral traditionele media

WILLEMSTAD — Curaçao maakt meer gebruik van traditionele media dan van internet voor het volgen van nieuws, zoals de papieren krant, radio en televisie. Bijna 12 procent van van de respondenten (op Curaçao) die hebben deelgenomen aan een onderzoek van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) stelde geen toegang tot internet te hebben.

36 procent volgt ‘zelden of nooit’ het nieuws via internet.

Op Curaçao leest bijna 52 procent van de respondenten vrijwel dagelijks een papieren krant. Bijna 30 procent leest de krant een paar keer per week. Op Bonaire leest 52,6 procent en 20,4 procent respectievelijk dagelijks en een paar keer per week een papieren krant. Op Aruba lezen veel minder respondenten de krant dagelijks, namelijk 35,9 procent. Maar het aantal dat stelde ‘zelden of nooit’ de krant te lezen ligt hoger, namelijk 37,2 procent.

82,2 procent van de respondenten op Curaçao luistert dagelijks of een paar keer per week naar het nieuws op de radio. Maar 13,0 procent stelt zelden of nooit naar de radio te luisteren. Op Aruba stelt bijna 44 procent van de respondenten zelden of nooit naar de radio te luisteren. Op Saba ligt de percentage zelfs op 57,9.

Zowel op Curaçao als op Bonaire kijkt ongeveer 80 procent van de respondenten vrijwel dagelijks of een paar keer per week naar het nieuws op de televisie. Dit is meer vergeleken met de overige drie eilanden, waar 50 tot 60 procent dagelijks of een paar keer per week nieuws op de televisie kijkt. Op Aruba, Saba en St. Eustatius gaf ongeveer 30 procent aan zelden of nooit naar het nieuws op televisie te kijken.

Op Bonaire stelt meer dan 30 procent van de respondenten geen toegang te hebben tot internet, als antwoord op de vraag ‘Hoe vaak volgt u het nieuws via internet?’. Bijna 35 procent stelt dagelijks of een paar keer per week het nieuws via internet te volgen. Op Curaçao volgt bijna 40 procent van de respondenten dagelijks of een paar keer per week het nieuws via internet. 36 procent doet dat echter zelden of nooit. Op Aruba en Saba volgt de meerderheid van de respondenten, respectievelijk 53,2 procent en 65,4 procent dagelijks of een paar keer per week het nieuws via internet.

Het rapport stelt dat de antwoorden van de respondenten een ‘eenduidig beeld’ laten zien. Op Bonaire en Curaçao zijn radio en televisie het meest populair en op Aruba en St. Eustatius is een meer gedifferentieerd gebruik van verschillende mediasoorten zichtbaar. Op Saba ligt het gebruik van kranten en radio lager, terwijl televisie en internet populair zijn.

Mediasoorten

Het rapport maakte ook een opsomming van de meeste gebruikte media op Curaçao en de andere eilanden. Het maakt melding van alleen de media die door meer dan 30 procent van de respondenten worden gebruikt. “Op de Benedenwindse eilanden blijken Papiamentstalige media veel populairder dan Nederlandstalige”, stelt het rapport. Uit het onderzoek blijken de meest gelezen kranten op Curaçao Èxtra en Vigilante (beide Papiamentstalig) te zijn. Ook op Bonaire zijn Èxtra en Èxtra Bonaire populair.

Op Curaçao luisteren de meeste respondenten naar de Papiamentstalige radiostations Direct FM en Radio Mas en kijken ze naar CBS en Tele- Curaçao.

Het onderzoek van KITLV, Confronting Caribbean Challenges (CCC), was gericht op de zes eilanden die de voormalige Nederlandse Antillen vormden, namelijk Curaçao, Aruba, Bonaire, St. Maarten, Saba en St. Eustatius. Vanwege vermeende fraude zijn de resultaten uit het veldonderzoek op St. Maarten ongeldig verklaard en niet in het onderzoek meegenomen.

Het onderzoek werd gedaan door middel van papieren vragenlijsten en face-to-face interviews. Op Curaçao en Aruba is gewerkt met een steekproef van 1250 adressen, op Bonaire 600 adressen en op Saba en St. Eustatius 300 adressen. Alle vijf eilanden hadden een responspercentage tussen de

Bron: Amigoe

Een Reactie op “Amigoe | Curaçao gebruikt vooral traditionele media

  1. Waar kan ik dit media onderzoek opvragen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *