Amigoe | Criminaliteitscijfers Caribisch Nederland gedaald

politie bonaire-KPCN

KPCN: Criminaliteitscijfers Caribisch Nederland gedaald

KRALENDIJK — Behalve op Bonaire, laten ook de criminaliteitscijfers op Saba en St. Eustatius een dalende trend zien. Dat maakt het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) bekend.

De cijfers over 2015 werden afgelopen maand gepresenteerd aan zowel het Bestuurscollege, Eilandsraden als de pers van de drie eilanden van Caribisch Nederland.

Op Bonaire bleek het aantal verkeersongevallen met gewonden licht te zijn gedaald, en steeg het aantal ongevallen met blikschade licht. Opvallend is vooral de afname van atrako’s (roofovervallen) met 39 procent ten opzichte van 2014.

Ook is op Bonaire een kwart minder gevallen van bedreigingen en huiselijk geweld te zien, waar het aantal meldingen van openlijke geweldpleging en moord/doodslag gelijk is gebleven. Op het gebied van woninginbraken is een daling te zien van 13 procent, het aantal bedrijfsinbraken steeg met 40 procent.

Het totale aantal vermogensdelicten is met 29 procent gedaald en drugsgerelateerde delicten zijn gelijk gebleven.

St. Eustatius

Op St. Eustatius is in 2015 het aantal verkeersongevallen stabiel gebleven, er waren acht ongevallen met letsel.

Op Statia werd afgelopen jaar één atrako gepleegd, tegenover drie in 2014; mishandelingszaken zijn stabiel gebleven. Huiselijk geweld en zedenmisdrijven zijn met de helft gedaald. Het aantal woninginbraken nam af, het aantal bedrijfsinbraken toe, en het totale aantal vermogensdelicten steeg licht. Er is ook een opvallende stijging van diefstal van motorvoertuigen en scooters.

De drugs gerelateerde delicten zijn stabiel gebleven. Eind 2015 is een groep minderjarigen aangehouden die verdacht worden van een serie inbraken.

Saba

Op Saba is een daling van verkeersongevallen met 50 procent te zien en een daling van 60 procent van het aantal mishandelingszaken. Bedreigingen zijn gedaald met ongeveer 35 procent, huiselijk geweld met 23 procent. Er was één slachtoffer in een moordzaak.

Het aantal woninginbraken op Saba is gedaald met 50 procent en de bedrijfsinbraken zijn stabiel op nul. Het totale aantal vermogensdelicten is gedaald, maar er is een opvallende stijging van diefstal uit motorvoertuigen.

Voor alle drie de eilanden laten de cijfers van het afgelopen jaar een dalende trend zien. Dit ondanks een krappe bezetting waar het politiekorps mee te maken heeft. De daling is bij de ene vorm van criminaliteit zichtbaarder dan bij de andere.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *