32 C
Willemstad
• vrijdag 24 mei 2024

Extra | Journaal 22 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Tuesday, May 21, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 21 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Monday, May 20, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 20 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Friday, May 17, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertisement -spot_img

Amigoe | Centrale Bank RvM was al akkoord voordat RvC benoeming introk

HomeMediaAmigoe | Centrale Bank RvM was al akkoord voordat RvC benoeming introk
Kok: Centrale Bank RvM was al akkoord voordat RvC benoeming introk
Het is niet duidelijk wat het CBCS-statuut onder ‘onafhankelijk’ verstaat

WILLEMSTAD — De Raad van Ministers (RvM) ging op 21 september jl. akkoord met de benoeming van Miriela Carolina als lid van de Raad van Commissarissen (RvC) van de Centrale Bank van Curaeao en Sint Maarten (CBCS).

Op 17 oktober jL, twee dagen nadat de RvC (die toen nog uit Tom Kok, Robert Pietersz en Hubert Lopez bestond) met twee stemmen voor en één stem tegen de aanbeveling van Carolina introk, ondertekende Gouverneur van Curaeao Lucille George-Wout het landsbesluit dat de RvC-lidmaatschap van Carolina officieel maakte.

Zoals de Amigoe eerder heeft bericht, besloot de RvC van de CBCS tijdens een vergade- ring op 22 augustus 2015 om Carolina aan te bevelen als nieuw lid. Deze aanbeveling werd later ingetrokken, liet lid Kok eerder tegenover deze krant weten.

De reden voor het intrekken van de aanbeveling is niet bekend: leden van de RvC hebben een geheimhoudingsplicht. De statuten van de bank beschrijven hoe de aanbeveling en voordracht van een nieuw RvC-lid moeten verlopen, maar geven niet aan wat er moet gebeuren wanneer zo’n aanbeveling ingetrokken wordt.

In het geval van Carolina werd de aanbeveling pas na meer dan een jaar ingetrokken en keurde de RvM de benoeming hiervóór al goed. De benoeming werd dus niet op het laatste moment, na het intrekken van de aanbeveling van Carolina, door Financiën- minister José Jardim doorgedrukt, zoals diverse media suggereerden.

Vorige week meldden diverse media dat de benoeming van het RvC-lid niet gepast zou zijn vanwege het feit dat zij minder dan drie jaar geleden nog in dienst was van CBCS als Senior Researcher en ook een VUT-regeling ontvangt van de bank. Zij zou daarom nog afhankelijk zijn van de bank, en dat druist in tegen de Landsverordening Code Good Corporate Govecrnance. Echter, uit nader onderzoek van deze krant blijkt, dat de code niet van toepassing is op CBCS.

Het CBCS-statuut stelt dat een commissaris de Nederlandse nationaliteit moet bezitten en een woonplaats moet hebben in een van de landen. Verder mogen vertegenwoordigers van personen, ondernemingen of instellingen die onder toezicht van de bank staan niet tegelijkertijd commissaris zijn.  Daarnaast mag ‘tussen de commissarissen onderling, tussen hen en de leden van de Raad van Bestuur (RvB), tussen de leden van de RvB onderling, alsmede tussen de ministers en de leden van de RvB en RvC, geen bloed- of aanverwantschap tot de tweede graad bestaan’.

De Memorie van Toelichting van het CBCS-statuut stelt verder dat de RvC-leden moeten voldoen aan bepaalde vooraf vast te stellen deskundigheids- en integriteitscriteria. Verder geldt voor de leden ook dat zij volledig onafhankelijk moeten kunnen functioneren. Het is niet duidelijk wat het CBCS-statuut onder ‘onafhankelijk’ verstaat.

RvC

De leden van de RvC zijn het lang niet altijd eens met elkaar. De samenwerking lijkt stroef te verlopen. Zo hebben leden Lopez en Pietersz de secretaris van de RvC enkele maanden geleden opdracht gegeven niet meer met Kok te communiceren, schreef de laatstgenoemde zelf op 17 ju- nì jl. Ook afspraken binnen de RvC over het integriteitsonderzoek naar bankpresident Emsley Tromp, die momen- teel door het Openbare Ministerie (OM) wordt onderzocht voor witwassen en belastingfraude in de privésfeer’, zijn volgens Kok niet nagekomen.

Kok zelf is eerder door Tromp beschuldigd van het schenden van zijn geheimhoudingsplicht.  De RvC bestaat tegenwoordíg uit vijf leden, namelijk de reeds zittende leden Kok, Lopez en Pietersz en de nieuwe leden Caroljna en Vincent Williams (voorgedragen door St. Maarten). Vandaag en morgen staan er volgens Kok RvC-vergaderìngen ingepland.

Bron: Amigoe

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties