30 C
Willemstad
• donderdag 18 april 2024

Democracy now! | Wednesday, April 17, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 17 april 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Tuesday, April 16, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 16 april 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Monday, April 15, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 15 april 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra
- Advertisement -spot_img

Amigoe | Boogjes ‘kip en ei’-discussie geworden

HomeMediaAmigoe | Boogjes ‘kip en ei’-discussie geworden
OBoogjes ‘kip en ei’-discussie geworden
Boogjes ‘kip en ei’-discussie geworden

WILLEMSTAD — “Ik ben op zich wel bereid het verhaal van de ondernemers die gevestigd zijn in de Waterfortbogen aan te horen, maar het moet duidelijk zijn dat als deze ondernemers contracten hebben lopen, zij aan hun betalingsverplichtingen dienen te voldoen.

Daar wil de overheid absoluut niet tussen zitten”, aldus de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), Earl Balborda (PNP), in reactie op de aandacht die gisteren werd gevraagd door een zestal bedrijven voor de beheerkwestie van de boogjes.

“Het doel van de overheid, als eigenaar van de boogjes, is om er zorg voor te dragen dat het gebied nieuw leven wordt ingeblazen en dat dat in zijn totaliteit ontwikkeld wordt ter versterking van de binnenstad, het stadsdeel Punda. De discussie die nu wordt gevoerd lijkt op het ‘kip en ei’-vraagstuk. De overheid leent zich er niet voor om zich met particuliere bedrijven te bemoeien, het gaat ons dus om een structurele aanpak van de in verval geraakte bogen waarbij de algehele ontwikkeling in zijn totaliteit van de boogjes, centraal staat”, zegt de minister.

Balborda gaf eerder al aan dat er reeds vergevorderde onderhandelingen zijn met ‘lokale ervaren zakenlieden’ voor het beheer van de boogjes waarbij de overheid als voorwaarde zal stellen dat daar de benodigde investeringen mee gepaard gaan voor het opknappen ervan.

De betreffende bedrijven – Perla del Mar, Dal Toro, Grill King, Scampi’s, Ciao Italia en Little Souk- belegden gisteren een persconferentie waarbij zij om opheldering van minister Balborda vroegen, ‘aangezien de boogjes in eigendom van de overheid zijn’.

Hierbij werd tevens aangehaald dat negentig werknemers in onduidelijkheid verkeren. Zo gaven de eigenaren van Dal Toro, Grill King en Scampi’s aan al 27 jaar in de boogjes te zijn gevestigd en reeds drie verschillende beheerders te hebben meegemaakt.

De bedrijven stellen dat nadat oud-VVRP-minister Charles Cooper (MAN), in een brief van 9 februari 2012, had aangegeven dat de beheersovereenkomst met de Metro Groep per 3 oktober 2011 is komen te vervallen, zij gestaakt zijn met het betalen van huur aan Metro. Tarzeno ‘Zeno’ Circkens van Scampi’s gisteren:

“Aangezien in onze contracten met de Metro Groep duidelijk vermeld staat dat als de beheersovereenkomst tussen Metro en de overheid komt te vervallen, ook onze contracten met de Metro Groep komen te vervallen, hebben wij de bedragen opzij gezet en niet meer aan Metro betaald. Er worden hier rechtszaken over gevoerd waarin wij in hoger beroep willen gaan, wij hebben voldoende bewijzen verzameld. Waar wij antwoord van de overheid op willen hebben, is wie nu verantwoordelijk is vanaf oktober 2011 en indien wij onze huur betalen, waar wij het reeds geïnvesteerde kunnen verhalen.”

Circkens stelt dat de bedrijven vanaf 2011 de kosten voor de verzekering, beveiliging, ongediertebestrijding en algemene verlichting van de omgeving hebben gedragen.

“Metro is contractueel verplicht om deze kosten te dragen en ook de kosten voor promotie, maar heeft dit verzuimd.”

Zoals eerder door de Amigoe gemeld heeft de rechter begin december specifiek met betrekking tot het voornoemde, het volgende geoordeeld:

“Ondanks diverse schriftelijke aanmaningen is (volledige) betaling sinds maart 2012 zijdens Pasta & Pizza (één van de bedrijven in de boogjes gevestigd, red.) uitgebleven. Metro voldoet daarentegen wel aan haar verplichtingen uit de huurovereenkomst, de bekostiging van de verzekering, beveiliging, ongediertebestrijding en algemene verlichting van de omgeving. De huurachterstand is dusdanig groot en zorgt voor financiële problemen bij Metro. Van Metro kan derhalve niet langer worden verwacht dat zij het huurgenot blijft verstrekken. Het is voldoende aannemelijk dat de huurovereenkomst niet is geëindigd per 3 oktober 2011.”

De Metro Groep kreeg van de rechter gelijk inzake achterstallige huur voor de ruimten in de Waterfortbogen 30 tot en met 33. Het bedrijf Pasta & Pizza is veroordeeld om aan Metro de achterstallige huur van 201.657 gulden te betalen en te ontruimen.

De rechter heeft in een uitspraak gisteren met betrekking tot huurachterstand het bedrijf Dal Toro International veroordeeld om 129.084 gulden te betalen en de Waterfortbogen 43 tot en met 47 te ontruimen. Minister Balborda stelt verder dat de overheid zich in deze rechtszaken niet heeft gemengd door zich bijvoorbeeld in de zaken ‘te voegen’.


SVB-beslage
n

Zoals bekend heeft de adjunct-directeur van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), François Simon, op 13 november laten weten dat er op het Plaza hotel, waar de Metro Groep onder valt, beslag was gelegd voor een openstaande schuld van 3,6 miljoen gulden.

“Toen het hotel door de huidige eigenaren werd overgenomen, is dit gebeurd onder de verplichting dat de oude, reeds openstaande schulden van de Metro Groep zouden worden afgelost. Dat de schuld nu ongeveer 3,6 miljoen gulden bedraagt, komt doordat men deze oude schulden niet heeft afgelost”,

aldus de eerdere reactie van Simon. Hij liet vandaag in een update weten dat de SVB beslag heeft gelegd op alles wat door de Metro Groep geïnd zal worden en zo ook de huurachterstanden die het bedrijf toekomen.

“Er zal dan ook een deurwaarder worden ingeschakeld die de huurachterstanden, die reeds door het gerecht aan de Metro Groep zijn toegewezen, te vorderen. Dit wordt per geval ingevuld en vooralsnog hebben wij nog geen totaaloverzicht van de te innen bedragen aan huurachterstanden aan Metro”, aldus Simon.

Bron: Amigoe

Dit artikel is geplaatst in

1 reactie

  1. Ik vraag me af hoeveel achterstallige premies op straat liggen. Alweer vist de SVB hoogstwaarschijnlijk achter het financiële net. Waarom, ja alweer WAAROM wordt er niet eerder ingegrepen door de overheid. Bang om ontslagen bij de diverse bedrijven tegen te gaan? Of weet men gewoon niet wat er gebeurt en zo ja dan weet men niet hoe te handelen.

    Ziektekosten rijzen de pan uit, AOV kan niet verhoogd worden en zo zijn er nog meer argumenten die aangevoerd worden om de bevolking te misleiden.
    Deze regering is het niet waard om een land te leiden. Ja de bevolking te laten lijden dat komt er uit voort.
    Het wordt tijd dat de ambtelijke molens eens wat sneller gaan draaien.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties