Amigoe | Betere uitwisseling DNA-gegevens binnen Koninkrijk

Betere uitwisseling DNA-gegevens binnen Koninkrijk

Betere uitwisseling DNA-gegevens binnen Koninkrijk

DEN HAAG — Curaçao, Aruba, St. Maarten en Nederland werken aan een betere uitwisseling van DNA-gegevens van criminelen en slachtoffers. De Nederlandse Justitie-minister Ard van der Steur schrijft dat aan de Tweede Kamer in een toelichting op het wetsvoorstel DNA-onderzoek in strafzaken.

De uitwisseling wordt ook vastgelegd in een regeling voor onderlinge samenwerking, zoals beschreven in het Statuut voor het Koninkrijk.

DNA is een molecuul dat voor elke mens unieke erfelijke informatie bevat. Met name bij het oplossen van gewelds- en zedenmisdrijven zijn DNA-gegevens van enorm belang, schrijft Van der Steur.

“De achterliggende motivering om de DNA-databanken onderling toegankelijk te maken is dat de inwoners van Nederland, inclusief de BES-eilanden, Aruba, Curaçao en St. Maarten allen inwoners van het Koninkrijk der Nederlanden zijn en zich om die reden vrijelijk binnen die landen kunnen bewegen, met als keerzijde dat zij ook ernstige misdrijven binnen die landsgrenzen plegen. Om die misdrijven snel en efficiënt te kunnen oplossen voelen de vier landen in toenemende mate de behoefte en noodzaak om de DNA-profielen die zich in de DNA-databanken van die landen bevinden, onderling te kunnen vergelijken”, aldus de minister.

De vier landen van het Koninkrijk wisselden al onderling DNA-gegevens uit, maar moesten daarvoor altijd eerst een rechtshulpverzoek indienen. Door het nieuwe wetsvoorstel is dat niet langer nodig, maar krijgen de landen toegang tot elkaars databank met DNA-gegevens. Zo kan er eenvoudig gekeken worden of een DNA-profiel van een onbekende verdachte in het ene land misschien overeenkomst met het DNA-profiel in de databank van een ander land binnen het Koninkrijk.

Als twee DNA-profielen overeenkomen, dan moet er alsnog een rechtshulpverzoek ingediend worden voor de bijbehorende persoonsgegevens. De DNA-databanken geven die niet automatisch vrij, een gevolg van het recht op de bescherming van persoonsgegevens. “Per geval zal vervolgens, overeenkomstig het Nederlands recht of het recht van de BES-eilanden en de landen Aruba, Curaçao en St. Maarten, worden beoordeeld of tot verstrekking van deze gegevens aan elkaar wordt overgegaan”, aldus Van der Steur. Persoonsgegevens worden niet vrijgegeven als DNA gedeeltelijk overeenkomt en er dus familieleden van een verdachte zijn gevonden.

Curaçao, Aruba en St. Maarten beschikken net als Nederland over een eigen DNA-databank, die beheerd worden door het Nederlands Forensisch Instituut. Alle landen binnen het Koninkrijk mogen zelf bepalen welke DNA-profielen ze eraan toevoegen en welke niet. In alle landen gaat het overigens hoofdzakelijk om DNA van bekende of nog onbekende verdachten en van overleden slachtoffers van misdrijven.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *