Amigoe | ‘Beslaglegging Marriott terecht’

Olga Kostrzewski en Achim Henriquez hebben vanochtend namens hun 59 cliënten, allen werknemers van het Marriott Hotel, beslag gelegd

Olga Kostrzewski en Achim Henriquez hebben vanochtend namens hun 59 cliënten, allen werknemers Marriott Hotel, met succes beslag gelegd

WILLEMSTAD — De 59 Marriott-werknemers die gisteren via hun advocaten Olga Kostrzewski en Achim Henriquez beslag lieten leggen op de gebouwen en terreinen van Rif Resort Hotel NV, zijn in dienst van laatstgenoemde nv.

“Rif Resort handelt onder de handelsnaam Marriott, de werknemers zijn in dienst van Rif Resort en worden door deze nv betaald”, aldus de advocaten. Zij reageren hiermee op uitspraken uit diverse hoeken dat een beslag op eigendommen van het Rif Resort ‘geen nut zou hebben aangezien de werknemers in dienst zouden zijn van Marriott en niet in dienst van het Rif Resort’.

De advocaten stellen dat er meer animo is van ook andere Marriott-werknemers voor vertegenwoordiging, sinds zij gisteren namens hun cliënten beslag hebben gelegd: “Wij sluiten niet uit dat er mogelijk meer van de in totaal 250 personeelsleden contact met ons zulllen zoeken. Het is heel simpel, de terreinen zijn in erfpacht aan het Rif Resort uitgegeven en zijn als zodanig onder deze naam in het kadaster geregistreerd. Aangezien Rif Resort als werkgever de salarissen betaalt van de werknemers onder de handelsnaam ‘Curaçao Marriott Beach Resort & Emerald Casino’, is de beslaglegging zeker terecht.”

Marriott staat als handelsnaam in de Kamer van Koophandel geregistreerd waarbij Jeanette Bonet als directeur van het Rif Resort staat aangegeven. De volgende commissarissen worden in de KvK genoemd: John Hubert Jacobs, Arthur Balthasar Rosaria en Michael ‘Mike’ Willem. De laatste maakt ook deel uit van de commissie die is ingesteld voor de verkoop van het hotel.

De advocaten hebben namens de werknemers herhaaldelijk de vrees uitgesproken voor een uitholling van de nv en dat ‘men zo op verkapte wijze poogt om zich goedkoop van het huidige personeel te ontdoen’. De advocaten lichten verder ook toe dat aan het ‘conservatoir beslag’ van gisteren een beschikking van de rechter ten grondslag ligt. “In principe hebben slechts de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) het recht om zonder tussenkomst van een rechter een beslag te leggen, dus alle andere beslagen dienen getoetst te worden door de rechter alvorens men daadwerkelijk tot beslaglegging over kan gaan.”


Reactie Rif Resor
t

Middels een persverklaring heeft het Rif Resort de beslaglegging als ‘voorbarig’ omschreven, gebaseerd op ‘een onjuiste aanname dat het hotel reeds verkocht zou zijn’. Woordvoerder Frans Heiligers van het Rif Resort benadrukt tegenover de Amigoe: “Het verkoopproces is nog volop gaande. We zitten nu in de fase dat gegadigde nummer één (Orco Group, red.) een zogenoemd ‘technical due diligence’-onderzoek uitvoert. Deze gegadigde heeft hierbij 28 dagen de tijd om naar de staat van het hotel een onderzoek te doen. Vervolgens zullen er 20 dagen worden ingeruimd waarbinnen men wel of niet tot een akkoord komt. Deze laatste termijn zal ergens begin augustus verstrijken. Dus het proces is nog gaande.”

Hij licht verder toe dat vanwege een ‘non-disclosure’-overeenkomst er vooralsnog geen details kunnen worden gegeven. “We begrijpen dat de werknemers hun zorgen hebben, maar aan hun is ongeveer twee weken terug ook duidelijk uitgelegd dat zolang het proces voor de verkoop nog gaande is, en zolang er nog geen overeenkomst is tussen de eigenaar Rif Resort met een van de twee kandidaat-kopers, er ook geen nadere afspraken gemaakt kunnen worden over hun toekomst. In het akkoord zal de betaling van de afvloeiingsregeling voor de werknemers worden opgenomen.” Op de constatering dat de werknemers dus pas op de valreep duidelijkheid zullen krijgen over hun afvloeiingsregeling, pas na een bereikt akkoord voor overname van het hotel, stelt Heiligers: “De afvloeiingsregeling is afhankelijk van een akkoord, en ondertussen geldt de non-disclosure agreement waardoor de partijen verplicht zijn om geen nadere verklaringen te doen over het verloop zolang de onderhandelingen nog gaande zijn. Als men dat wel doet loopt men het gevaar dat het gehele verkoopproces gaat wankelen.”

Zoals eerder gemeld heeft op aanbeveling van de commissie die de verkoop begeleidt, de ministerraad vorig jaar een van de overgebleven kandidaten, de Orco Group, als preferred negotiation partner aangewezen waar nu de onderhandelingen mee gevoerd worden. In het pand waar het om draait is de overheid geen aandeelhouder. Rif Resort kan niet aan zijn financiële verplichtingen voldoen. In totaal heeft Rif Resort een schuld van 134 miljoen gulden bij de Curaçaose regering. Met de verkoop van het hotel wordt een deel van de schuld afbetaald.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *