30 C
Willemstad
• dinsdag 26 september 2023

Democracy now! | Monday, September 25, 2023

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 25 september 2023

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

PBC | Belangenverstrengeling Silvania in de schaduw van het pokerlicht?

Redactioneel commentaar | Dick Drayer - Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De aankondiging vandaag van een groot gokgerelateerd evenement op Curaçao werpt vragen op over de rol van de...

PBC | Het gebit van Willemstad straalde glanzend, helder en trots

door het oog van een cameraman | Tim van Dijk WILLEMSTAD – In de diepe schaduw van Willemstad’s bruisende leven schuilt een stille pijn, vergelijkbaar met een gebit...

PBC | Curaçao Medical Center onder druk om afsprakensysteem te verbeteren na herhaalde oproep van Gezondheidsinspecteur

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De Gezondheidsinspecteur, professor Keli, heeft opnieuw aandacht gevraagd voor patiënten die wachten op een afspraak bij het Curaçao Medical Center. In een brief aan...

PBC | Uitgezette huurders van een FKP-huis krijgen aanzienlijke schadevergoeding

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Een huurder van een FKP-huis in Curaçao krijgt bijna 120.000 gulden schadevergoeding nadat hij volgens de rechter ten onrechte zijn huurwoning was uitgezet. De...
- Advertisement -spot_img

Amigoe | Balborda sluit inzet van groot materieel op Klein Curaçao niet uit

HomeMediaAmigoe | Balborda sluit inzet van groot materieel op Klein Curaçao niet...

‘Zo komen we niet vooruit’

Balborda sluit inzet van groot materieel op Klein Curaçao niet uit
De minister kondigt een handhavende actie van het VVRP-ministerie aan.

WILLEMSTAD — In een periode van het jaar die zich doorgaans kenmerkt door goede voornemens en een frisse start, geeft de VVRP-minister , Earl Balborda (PNP), een sombere opsomming van misstanden en illegale praktijken waar het ministerie tegen aan loopt. Zo zijn er tal van zaken waar reeds op is gehandhaafd maar waar wederom tegen opgetreden moet worden omdat de illegale praktijken gewoon weer worden hervat.

In andere zaken wordt de wetenschap van ‘het illegaal bezig zijn’ gewoon genegeerd en wordt er zonder gene doorgebouwd. Minister Balborda geeft vandaag aan daar soms moedeloos van te worden. “Zo komen we niet vooruit.”

 

“Er is veel om aan te pakken en het is erg frustrerend om de ene dag illegale bouwwerken te slopen waarvan bij wijze van spreken de volgende dag de fundering alweer wordt gestort. Mensen weten zelf drommels goed dat ze verkeerd bezig zijn. Zo is Klein Curaçao het volgende dat we aan zullen pakken.” Zoals bekend heeft het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) eind 2013 een inspectie uitgevoerd op Klein Curaçao, ter inventarisatie van de legaliteit van de aanwezige bouwwerken.

Aangezien het overheidsgrond betreft, waren bij deze inspectie naast de inspecteurs van de uitvoeringsorganisatie Ruimtelijke Ontwikkeling en Planning (ROP) ook de inspecteurs van Domeinbeheer aanwezig. Bij de inspectie werden tal van illegaal gerealiseerde bouwwerken waargenomen.

Over de uitkijkpost op het eilandje heeft minister Balborda in het verleden al het volgende verklaard: “Het is tijd om orde op zaken te stellen op Klein Curaçao. De uitkijkpost die door Mermaid Boat Trips gerealiseerd is, wordt gebouwd zonder bouwvergunning en zonder overleg met de overheid.”

Tevens werd na de inspectie op het feit gewezen dat de strandfaciliteiten met palapa’s en sanitaire voorzieningen van Mermaid Boat Trips omheind zijn door een hekwerk, ‘wat op toe-eigening duidde’. Naar aanleiding van recente ontwikkelingen dat verschillende bezoekers op het eilandje op bepaalde plekken zelfs zijn geweerd met de uitleg dat ‘het privé-terrein betreft’, en de aanwezigheid van een bord met daarop ‘privé’, kondigt de minister een handhavende actie aan.

Hij stelt dat hierbij de inzet van zwaar materieel (voor sloop, red.), niet uitgesloten is. “Het ministerie is op de hoogte van wat er zich op Klein Curaçao afspeelt. We zijn nu bezig met de planning van het geheel, wat enige tijd in beslag neemt. Dit aangezien men ook met logistiek te maken heeft, omdat er equipment vervoerd moet worden.”

De minister geeft verder met teleurstelling in zijn stem een overzicht van zaken waar het VVRP-ministerie reeds handhavend tegen heeft opgetreden en wederom tegen moet optreden, en zo ‘voortdurend op extra kosten wordt gejaagd’. “Als we voortdurend handhavend moeten optreden tegen illegale occupatie en toe-eigening van overheidsterrein met illegale bouw daarop, zullen er door de reeds heersende onderbezetting binnen het ministerie ook minder middelen beschikbaar zijn voor de nodige ontwikkeling, ofwel vooruitgang. Zo komen we niet vooruit.”

Zoals uitvoerig door de Amigoe belicht, hebben de ROP- en Domeinbeheer-inspecteurs in opdracht van de minister op 19 december 2014 met inzet van een bulldozer handhavend opgetreden tegen grootschalige illegale occupatie van overheidsterrein en illegale bouwwerkzaamheden in Sabana Baka, Fuik. Hierbij werd de illegale ontwikkeling op in totaal elf uit de berg uitgegraven kavels gestopt. De aanwezige funderingssleuven werden uitgegraven en wederom geëgaliseerd en de aanwezige bouwwerken – in enkele gevallen in een vergevorderd stadium – gesloopt.

“Nu blijkt dat men daar dus weer de illegale werkzaamheden heeft hervat. Er moeten dus weer inspecties ter inventarisatie worden uitgevoerd, alvorens te kunnen handhaven. Dit terwijl er sprake is van onderbezetting. Het mag duidelijk zijn dat dit geen overtreders betreft die arm zijn of geen plek hebben om te wonen. Zeker niet als men enkele weken na de handhavende actie/sloop gewoon de illegale bouwwerkzaamheden weer kan oppakken”, aldus de minister, die benadrukt dat de illegale activiteiten op jaarbasis voor veel inkomstenderving voor de overheid zorgen. De probleemgebieden waar op grote schaal overheidsterrein is ingepikt zijn: ‘Duzu’ bij Tera Kòrá, ‘Las Almas’ bij Barbouquet, Boca St. Michiel, Sabana Baka bij Fuik, Hanenberg bij Montaña Abou en St. Joris.

Duzu

De minister licht toe dat ook het criminele circuit vaak bij dergelijke illegale ontwikkeling betrokken is, waarbij de georganiseerde misdaad zich op grote schaal overheidsterreinen toe-eigent om daarop grote bouwwerken te realiseren. Dit door inzet van groot materieel, waarbij de realisatie van de illegale bouwprojecten op steeds professionelere wijze wordt uitgevoerd en het vaak gaat om meerdere woonhuizen die tegelijk worden gerealiseerd. Vervolgens wordt middels doorverkoop hiermee geld verdient. Hierbij wordt onder andere het gebied van ‘Duzu’ bij Tera Kòrá aangehaald: “We hebben berichten ontvangen dat daar de werkzaamheden zijn geïntensiveerd, waar ook de nodige aandacht voor dient te worden uitgetrokken. Anderzijds is het overduidelijk dat criminaliteitsbestrijding in het algemeen, ook bij dit soort illegale bouwwerkzaamheden, van essentieel belang is.”

Op tips, dat bij de illegaal ontwikkelde kavels en illegale bouwwerken op overheidsterrein te Hanenberg, Montaña Abou, tegen de bergwand onder een watertank de utiliteiten door het nutsbedrijf Aqualectra zouden zijn aangelegd, reageert de minister als volgt: “Dat is iets wat uitgezocht zal worden. In algemene zin heb ik het persoonlijk ook altijd als vreemd ervaren dat er in het verleden tussen het VVRP-ministerie en Aqualectra hierover geen afspraken zijn gemaakt. Wij zullen dit dan ook met het overheidsbedrijf opnemen, waarbij gekeken zal worden naar de juridische basis ofwel de mogelijkheden, aangezien Aqualectra een zogenoemde ‘leveringsplicht’ heeft. We hopen dus ook hiervoor een oplossing te kunnen vinden.”

Krioyo

De minister geeft verder in een update aan, dat het onderzoek door de Maritieme Autoriteit Curaçao (MAC) – welke onder het VVRP-ministerie valt – naar het incident met de ferry Krioyo op 2 januari jongstleden, waarbij een dingy door het voorbijvaren van de ferry en de brandingsgolven met vier opvarenden omsloeg en zonk, nog gaande is. De minister bevestigt dat dezelfde kapitein betrokken was bij het Fuikdag-incident met de ferry van vorig jaar. “En zo ziet men dat de MAC-directeur Jan Sierhuis nu in plaats van zich bezig te kunnen houden met positieve ontwikkeling, zoals de ontwikkeling van een Seaport te Bullenbaai waar hij reeds mee belast is, zich nu ook met dit soort incidenten bezig moet houden. Dit is iets waar het ministerie voortdurend tegenaan loopt, het door onderbezetting kleine aantal mensen met kennis moeten voortdurend zaken rechttrekken/opruimen die voortvloeien uit illegale handelingen. Zo wordt de directeur van Domeinbeheeer, die zich bezig dient te houden met uitgifte van terreinen, belast met planning van handhavende acties op Klein Curaçao en in de voornoemde gebieden. Zo komen we simpelweg niet vooruit”, aldus minister Balborda.

Bron: Amigoe

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties