28 C
Willemstad
• maandag 22 juli 2024

Extra | Journaal 19 juli 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Thursday, July 18, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 18 juli 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Wednesday, July 17, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 17 juli 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Tuesday, July 16, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertisement -spot_img

Amigoe | ‘Appartementencomplex kan geen nieuwe vergunning krijgen’

HomeMediaAmigoe | ‘Appartementencomplex kan geen nieuwe vergunning krijgen’
Bouwvergunning VVRP door hof vernietigd
Bouwvergunning VVRP van appartementencomplex door hof vernietigd

WILLEMSTAD — “De situatie is op dit moment heel simpel, er staat een gebouw in Pietermaai dat geen bouwvergunning heeft en mijns inziens ook geen nieuwe bouwvergunning kan krijgen”, aldus raadsman Achim Henriquez van La Rivera Development, dat als omwonende van het appartementencomplex in Pietermaai in hoger beroep tegen het Land ofwel VVRP-ministerie in het gelijk werd gesteld, waardoor de bouwvergunning voor het gebouw vernietigd werd.

De raadsman reageert hiermee op berichtgeving van deze krant van gisteren. Na de bekendmaking van het vonnis kreeg de discussie omtrent de aanpak van illegale bouwontwikkelingen deze week veel aandacht.

Dat het appartementencomplex geen ‘nieuwe vergunning kan krijgen’, ligt volgens Henriquez aan het feit dat het vonnis van het hof onherroepelijk is – er staat daar tegen geen hogere voorziening open – en de inhoud van het vonnis volgens hem met zich meebrengt ‘dat het verlenen van een nieuwe bouwvergunning (legaliseren) niet zonder meer mogelijk is’.

“Daarnaast is het onjuist om te stellen dat, omdat het hof heeft geoordeeld in deze zaak dat de plek waar het gebouw staat als open ruimte moet worden aangemerkt, dit tevens betekent dat andere plekken waar er geen bebouwing is in de stad, ook niet bebouwd mogen worden. Er is door het hof in deze zaak namelijk een heel specifiek geval getoetst. Dit betekent absoluut niet dat in andere gevallen bebouwing op plekken waar er eerst geen bebouwing stond, niet zou mogen.”

Hij benadrukt dat men met dergelijke bebouwing moet voldoen aan hetgeen is bepaald in artikel 4 van het Eilandelijk Ontwikkelingsplan (EOP). Hij reageert hiermee onder andere op uitlatingen van raadsman Mirto Murray van de projectontwikkelaar/eigenaar van het gebouw, Jewel Investment and Management Group NV. Murray, die zijn cliënt Jewel als derde belanghebbende in deze rechtszaak vertegenwoordigde, meende dat de uitspraak, de invulling van ‘open ruimte’, een precedent schept voor de ontwikkeling van de binnenstad, waarbij alles wat voor de inwerkingtreding van het EOP niet bebouwd was, niet ontwikkeld zou mogen worden.

Henriquez voegt toe dat inzake het appartementencomplex een bouwvergunning door het ministerie van Verkeer, Vervoer en ruimtelijke Planning (VVRP) is verleend die in strijd was met diverse onderdelen van artikel 4 van het EOP.

“Maar ook in strijd met andere wettelijke voorschriften”,

aldus Henriquez. Zoals uitvoerig belicht door deze krant, zijn er de afgelopen twee jaar drie bouwvergunningen door de rechter vernietigd, waaronder twee voor het appartementencomplex, die door één en dezelfde ambtenaar van het ministerie verstrekt waren.

Bij de vernietiging van deze bouwvergunningen speelde de invulling van artikel 4 van het EOP door de bewuste ambtenaar een belangrijke rol.

“De bouwvergunning is dus niet alleen vernietigd omdat men eerder ten onrechte ervan uit is gegaan dat het hier geen open ruimte betrof, zoals aangegeven in het EOP, maar ook bijvoorbeeld omdat

  1. (1) niet getoetst is of het gebouw ontsierend is voor de omgeving,
  2. (2) het gebouw een plat dak heeft in plaats van een kap zoals voorgeschreven en de overheid dit verder niet heeft getoetst,
  3. (3) het gebouw niet is getoetst op brandgevaar.

Onder die omstandigheden is de bouwvergunning vernietigd. De bouwvergunning had dus niet één gebrek, maar meerdere, waarvan moet worden gesteld dat die niet zonder meer te herstellen zijn en het erg vreemd is dat deze bouwvergunning tot tweemaal toe onder nogal bijzondere omstandigheden is verleend door het VVRP- ministerie”,

aldus Henriquez.

‘Moeilijk vol te houden

Ook op uitlatingen van VVRP-minister Suzy Camelia-Römer (PNP) tegenover deze krant, dat ‘men over deze kwestie niet zwart-wit kan discussiëren en vergelijkingen kan trekken met bijvoorbeeld gevallen waar er sprake is van illegale bouwontwikkelingen op toegeëigend overheidsterrein zonder vergunning, reageert Henriquez:

“De minister heeft gelijk door aan te geven dat de andere gevallen waarin tot handhaving over is gegaan middels het slopen van illegale bouwwerken, niet direct vergeleken kunnen worden met het geval in deze zaak’.

Henriquez voegt toe dat ‘ieder geval op zichzelf beoordeeld dient te worden, aangezien ieder geval anders is’.

“Wat wel een feit is, is dat zowel de huidige minister als haar voorganger steeds publiekelijk te kennen heeft gegeven dat het ministerie zich zal inzetten voor handhaving bij illegale bebouwing en illegale inbezitname van gronden.

In het kader van dat beleid lijkt het voor haar moeilijk om tegen de rest van Curaçao vol te houden dat wettelijke voorschriften gehandhaafd zullen worden en dat in dit geval een andere route genomen zal worden. De minister zal daarin een beslissing moeten nemen, maar namens mijn cliënt – La Rivera – zullen er bij het uitblijven van adequate actie uiteraard ook verdere stappen worden genomen”,

aldus Henriquez.

Erfenis

"euvel als erfenis van haar voorgangers"
“euvel als erfenis van haar voorgangers”

Hij voegt toe dat de huidige minister ‘dit euvel als erfenis heeft gekregen van haar voorgangers’.

“Daarnaast moet niet vergeten worden dat de minister weliswaar in deze de verantwoordelijkheid draagt voor hetgeen zich binnen haar ministerie afspeelt, maar dat in realiteit er een ambtenaar bij dat ministerie zit die – al dan niet bewust – ten onrechte deze bouwvergunning(en) heeft verleend”,

aldus de raadsman.

Bron: Amigoe

2 reacties

  1. ach dus zo zijn die woningen op de Caracasbaai gekomen. als minister zie je ze gewoon staan hoor , komt er genoeg in de krant te staan en dan informeer je niet even.

  2. Dushi Korsou heeft helden in haar midden, één daarvan heet mr. Achim Henriquez. Dat bewijst hij elke keer weer door niet op de man te spelen, maar op de bal.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties