Amigoe | Advocaten nog niet in actie na uitblijven verhoging pro-deo vergoeding

door Amigoe verslaggever Bobby Spier

Advocaten nog niet in actie na uitblijven verhoging pro-deo vergoeding

Arubaanse advocaten nog niet in actie na uitblijven verhoging pro-deo vergoeding

ORANJESTAD — Justitie-minister Arthur Dowers heeft niet gereageerd op het verzoek van de Orde van Advocaten om ‘de veel te lage’ overheidsvergoeding voor rechtsbijstand aan verdachten met honderd procent te verhogen van 900 naar 1800 florin.

Ondanks de verstreken deadline geeft de Orde de minister het voordeel van de twijfel. Er staan nog geen stakingen gepland, omdat de Orde hoopt op een gesprek in augustus.

De Orde van Advocaten van Aruba diende in april een voorstel in bij Justitie-minister Dowers met daarin het dringende verzoek om de overheidsvergoeding te verhogen van advocaten die rechtsbijstand verlenen aan verdachten. Johan Sjiem Fat, deken van de Orde, gaf eerder aan dat ‘alles duurder is geworden in de afgelopen twintig jaar, waaronder de kosten voor de griffie’ en dat men ‘niet moet vergeten hoeveel manuren verzet worden voor een strafzaak’. De deadline voor reactie werd gesteld op 1 juli, vertelde Caroline Hart, secretaris van de Orde onlangs aan Amigoe. Zouden zij geen reactie krijgen, dan zouden mogelijk stappen volgen en werden stakingen niet uitgesloten. In Curaçao speelt hetzelfde probleem en gingen de advocaten korte tijd in staking om hun verzoek voor verhoging van de pro deo vergoeding kracht bij te zetten.

Laatste redmiddel

Sjiem Fat laat nu desgevraagd aan deze krant weten dat de minister tot op heden niet heeft gereageerd, en dat de Orde hem ‘een herinnering’ heeft gestuurd en een gesprek heeft aangevraagd’. “We hopen dat dit gesprek na de vakantieperiode in augustus kan plaatsvinden”, zegt Sjiem Fat. Over of er nog acties komen, omdat de minister zich niet aan de gestelde deadline heeft gehouden, wil hij zich niet uitlaten. “Daar wil de Orde op dit moment nog niet op vooruitlopen. Acties en stakingen zijn immers altijd een ultimum remedium (laatste redmiddel, red.). De Orde wil daarom eerst het gesprek met de minister van Justitie aangaan en heeft goede hoop om door middel van overleg tot een voor alle betrokkenen aanvaardbare oplossing te komen.”

Salduz-arrest

De Orde vindt dat de regering moet zorgen dat de financiering voor rechtshulp adequaat is. “De Orde meent dat een gemeenschap die rechtshulp van overheidswege financiert, omdat gelijke toegang tot rechtsbescherming in een rechtsstaat van fundamenteel belang is, ook moet zorgen dat deze financiering van rechtshulp adequaat en niet ondermaats is.” Voor hen speelt niet alleen mee dat de vergoeding twintig jaar geleden is ingesteld, zonder bijgesteld te zijn aan de inflatie, maar ook ‘dat de werkzaamheden van de advocaat in strafprocedures mede onder invloed van recente rechtspraak veelomvattender is geworden dan vroeger’, aldus Sjiem Fat. Hierbij verwijst hij naar de erkenning van het ‘Salduz-arrest’, dat stelt dat een verdachte recht heeft op rechtsbijstand voor het eerste politieverhoor of voor hij in bewaring wordt gesteld, maar ook tijdens deze verhoren. “Dit recht was vroeger omstreden”, aldus Sjiem Fat.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *