Amigoe | ‘Advent wordt geschaad in verdedigingsbelangen’

Omwonende dient rechtszaak tegen Advent Ziekenhuis in

Omwonende dient rechtszaak tegen Advent Ziekenhuis in

WILLEMSTAD — Arndt van Hoof, de advocaat die het Advent Ziekenhuis bijstaat, heeft een verweerschrift ingediend bij het Hof van Justitie.

Een omwonende is een bodemprocedure gestart tegen de zorginstelling, omdat de kliniek in strijd met de wet zou handelen. Volgens de raadsman wordt het Advent echter geschaad in zijn verdedigingsbelangen en moet de onwonende niet-ontvankelijk worden verklaard.

In oktober vorig jaar berichtte de Amigoe dat er voor een aantal kavels in de wijk Damacor, waaronder de vier kavels van de voormalige Taams Kliniek, een gevestigde erfdienstbaarheid geldt. In de clausule die is opgenomen in het koopcontract staat vermeld dat er geen ziekenhuis gevestigd mag worden op de percelen. Ook mogen de percelen niet worden gebruikt voor andere zakelijke doeleinden omdat dit in strijd is met het karakter van villawijk Damacor.

Dit staat eveneens in de veilingvoorwaarden van de kavels die in mei 2015 onder de interesse vielen van de enige bieder, Antillean Adventist Hospital, beter bekend als het Advent Ziekenhuis. Vier percelen gingen toen onder de hamer om een miljoenenschuld te vereffenen, waaronder de gebouwen aan de Schout bij Nacht Doormanweg 56, Warawaraweg 4 en 9 en Kinikiniweg 10.

Gedaagde

In de koopakte na de veiling, die deze krant in handen heeft, staat echter dat de directrice van het Advent Ziekenhuis, Cenaida Panneflek-Richards samen met Elaine Striebeek, de percelen heeft gekocht, handelend als het voltallige bestuur van de Private Foundation Healthcare Facility IV.

Niet de stichting Antilliaans Advent Ziekenhuis, maar de eerstgenoemde stichting zou dus de gedaagde moeten zijn in de bodemprocedure van de omwonende. In het verweerschrift schrijft Van Hoof dan ook dat ‘een aan het Advent gelieerde rechtspersoon de gebouwen heeft gekocht en dat er met die rechtspersoon afspraken zijn gemaakt over het gebruik daarvan’. De percelen zijn dus geen eigendom van het Advent, maar overdragen aan een andere stichting.

Geen bewijs

Verder is er volgens de advocaat geen bewijs geleverd voor hetgeen dat er gesteld wordt. “Het is aan de onwonende om duidelijk te maken voor elk van de percelen welk probleem er aan dat gebruik zou kleven, waar dat uit blijkt en waarom dat een inbreuk zou kunnen opleveren op de rechten van de eiseres. Ze heeft dat nagelaten. Door deze onduidelijkheden wordt het Advent Ziekenhuis geschaad in zijn verdedigingsbelangen.” Daarnaast zou de informatie die de eiseres heeft aangeleverd om aan te tonen dat het ziekenhuis niet over alle vergunningen beschikt, oud en achterhaald zijn.

Geen belang

De eiseres zou daarnaast geen belang hebben bij haar verzoek, stelt Van Hoof. De vrouw is woonachtig aan de Blauwduifweg en beweert last te ondervinden van bezoekers die voor haar deur parkeren. “Haar woning staat echter haaks op de Kinikiniweg (een T-splitsing). Haar woonadres levert derhalve niet zonder meer voldoende belang op.” Ook zegt de advocaat dat van buren enige hinder dient te worden geduld. Overige buurtbewoners zouden daarnaast geen hinder ondervinden. “Ze hebben aangegeven dat de eiseres niet namens hen spreekt en ook geen toestemming daartoe heeft.”

“De omwonende heeft verder niet aangegeven op welke gronden zij een beroep kan doen op beweerdelijke kettingbedingen of erfdienstbaarheden.” Voor haar eigen perceel geldt de erfdienstbaarheid namelijk niet. Voor zover bij Advent bekend, is er in ieder geval geen sprake meer van heersende erven ten aanzien van de percelen van het ziekenhuis. “Zonder voldoende belang komt niemand een rechtsvordering toe. Ze dient daarom niet-ontvankelijk te worden verklaard ten aanzien van deze vorderingen.” Concluderend schrijft Van Hoof dat de belangen van openbare orde en gezondheid zwaarwegend dienen te zijn.

Reactie omwonende

De omwonende laat in reactie op het verweerschrift weten dat ze in het verzoekschrift inderdaad nog niet alle bewijzen heeft geleverd, maar dat ze nu alle kaarten op tafel zal leggen. Ook zal de rechtmatige eigenaar van de percelen, Private Foundation Healthcare Facility IV, worden betrokken in het proces. “De advocaat heeft nog steeds niets aangetoond wat betreft de erfdienstbaarheid en de vergunningen van het ziekenhuis. Het is toch absurd dat er wel handhavend wordt opgetreden tegen een kippenfarm zonder hindervergunning, maar het Advent doet waar hij zin in heeft.”

Bron: Amigoe

Een Reactie op “Amigoe | ‘Advent wordt geschaad in verdedigingsbelangen’

  1. Voor deze ‘omwonende’, die namens zichzelf spreekt blijkens het stuk, is het te hopen dat zij nooit opgenomen hoeft te worden in het ziekenhuis.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *